Vil jobben gå utover skolearbeidet?

Vår erfaring er at det er fullt mulig å kombinere en deltidsjobb hos oss med studier. Det er likevel viktig at ungdom og foreldre snakker om dette temaet. I en undersøkelse vi gjennomførte i september 2019, svarte 65 prosent av personalsjefene at unge arbeidstakere har relevant utdanning, men mangler praktisk erfaring. Vi mener at en kombinasjon av arbeidserfaring og skolearbeid gir et godt utgangspunkt for en fin start på yrkeslivet. Derfor tilpasser vi i størst mulig grad arbeidstiden etter de ansattes timeplan og fritidsinteresser. Skoleelever og studenter kan også søke om permisjon under eksamensperioder.