Hadde ansvaret for finansieringen under den første ekspansjonen

en smilende mann med hatt og briller
NavnFinn Kristian Aamodt    
Periode i McDonald’s.                 1996-1999
Nåværende yrkeDirektør i Innovasjon Norge                                            

Finn Kristian jobbet som økonomidirektør da McDonald’s skulle gjennomgå sin første store ekspansjon i Norge. Han fikk derfor hovedansvaret for å inngå avtaler med banker, slik at de fikk på plass kapitalen som muliggjorde denne veksten. 

I løpet av de tre årene han jobbet i McDonald’s, økte antallet restauranter i Norge fra fem til 50.

– Selskapet den gangen var en Joint Venture, der Theo Holm eide den ene halvparten og McDonald’s Corporation eide den andre. Det innebar at vi måtte bygge opp vår andel av økonomien fra bunn av ved å inngå avtaler med banker, forteller Finn Kristian.

Presenterte planene for toppledelsen i London

Allerede fra første stund ble han kastet ut i de relativt massive arbeidsoppgavene med å etablere en solid økonomisk struktur. For å få mest mulig kunnskap om driftssiden av McDonald’s, tok han også flere kurs ved kjedens eget universitet i Chicago.

– Jeg lærte mye om betydningen av struktur og markedsføring, og om det å være en betydelig aktør i samfunnet, sier han.

Han husker spesielt godt gleden ved å være en del av noe som utviklet seg såpass raskt, med fysiske resultater i form av nye restauranter. Ved jevne mellomrom dro han over til London sammen med Theo Holm for å presentere planene for ekspansjonen av McDonald’s i Norge.

– Der presenterte vi planene for toppledelsen i den internasjonale delen av systemet. De andre landene var stort sett 100 prosent eid av McDonald’s, derfor var det ekstra store forventninger knyttet til oss som måtte finansiere halvparten av driften vår på egenhånd, forteller Finn Kristian.  

En del av McDonald’s sin filosofi har alltid vært at de ansatte skal forstå alle leddene i systemet. Det betød at alle som ville jobbe med McDonald’s måtte ut på gulvet i restauranten.

– Alle finansinstitusjoner og andre leverandører måtte ta et skift i restauranten. Det ble en liten happening som alle hadde glede av, kanskje bortsett fra et par av kundene. Jeg husker at det var en kunde som påpekte at jeg var litt treg. Men da han så at det sto «økonomidirektør» på navneskiltet mitt forstod han at jeg ikke var helt på hjemmebane.

Finn Kristian mener at tiden i McDonald's har hatt en betydelig innvirkning på hans videre karriere. Den har utstyrt ham med ferdigheter innen ledelse, markedsføring og forretningsstruktur. I tillegg har det gjort han til en forkjemper for å ansette personer med erfaring fra McDonald's, da han mener at denne erfaringen gir et unikt utgangspunkt for ledere.

– Jeg tror ikke det er mange lederutdannelser der ute som kan matche den erfaringen du får gjennom en jobb i McDonald’s. Der får du både nødvendig teori og uvurderlig praksis.

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.