Presse

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Vårt mål er å være en tilgjengelig og åpen virksomhet for norske medier, og vi vil bestrebe oss på å svare på alle relevante spørsmål om McDonald’s i Norge.

Journalister kan henvende seg via telefon (ikke SMS) eller e-post.

Pressetelefon: (+47) 913 00 633

F.o.m. 23. desember t.o.m. 2. januar er følgende nummer gjeldende: (+47) 45 72 05 66.

Epost: presse@no.mcd.com

Veronika Skagestad

Kommunikasjonssjef

Veronika Skagestad

Kommunikasjonssjef