Presse

Grunnet vedlikehold vil ikke e-post bli besvart i perioden fredag 13. mars kl. 1700 til mandag 16. mars kl. 0800. Dersom det haster, ring pressetelefonen: (+47) 913 00 633

 
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Vårt mål er å være en tilgjengelig og åpen virksomhet for norske medier, og vi vil bestrebe oss på å svare på alle relevante spørsmål om McDonald’s i Norge.

Journalister kan henvende seg via telefon eller e-post.

Pressetelefon: (+47) 913 00 633

Epost: presse@no.mcd.com

Veronika Skagestad

Kommunikasjonssjef