Presse

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Vårt mål er å være en tilgjengelig og åpen virksomhet for norske medier, og vi vil bestrebe oss på å svare på alle relevante spørsmål om McDonald’s i Norge.

Journalister kan henvende seg via telefon (ikke SMS) eller e-post.

Pressetelefon: (+47) 913 00 633

Epost: presse@no.mcd.com

Veronika Skagestad

Kommunikasjonssjef

Veronika Skagestad

Kommunikasjonssjef