PRESSE

Kommunikasjon og samfunnskontakt

McDonald's Norge AS vil være en tilgjengelig og åpen virksomhet for norske medier. Vi vil bestrebe oss på å svare på alle relevante spørsmål om McDonald's i Norge.

Journalister kan henvende seg via telefon eller e-post.

Pressetelefon: (+47) 913 00 633

E-post: Kathrine.moe@no.mcd.com