Felhasználási Feltételek a McDonald’s mobilalkalmazáshoz

Tájékoztatunk, hogy a McDonald’s mobilalkalmazás Felhasználási Feltételei 2024. március 20. napján módosultak.

Felhasználási Feltételek a McDonald’s mobilalkalmazáshoz

Általános információk

 

A McDonald’s alkalmazás (továbbiakban: Alkalmazás) üzemeltetője a Progress Promotion Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 1/B., BEM Center irodaház, 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-705195, adószám: 12824256-2-41, kapcsolat: info@hu.mcd.com) (továbbiakban: McDonald’s vagy Üzemeltető).

A szerverszolgáltatást a Plexure Ltd. (székhely: 104 Quay St Auckland, 1010, New Zealand; cégjegyzékszám: 3072625) biztosítja.

Az Alkalmazáshoz való hozzáférést és annak használatát az alkalmazandó jogszabályok és a jelen:

 

Felhasználási Feltételek

 

https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/felhasznalasi-feltetelek-a-McDonald-s-mobilalkalmazasahoz.html  szabályozzák. Az Alkalmazást letöltők és használók (a továbbiakban: a Felhasználók) elfogadják annak jogi feltételeit és a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben ezen Felhasználási Feltételeket vagy az Adatkezelési Tájékoztató (https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/adatkezelesi-tajekoztato-.html 2.5. fejezetében a mobilalkalmazásra vonatkozó fejezetét nem fogadják el, nem jogosultak a regisztrációra és az Alkalmazás használatára.

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. Az Alkalmazás Felhasználói kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar hatóságoknak és bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk a magyar jog alapján. A jelen felhasználási feltételek kizárólag a magyarországi alkalmazás tartalmára vonatkoznak, amennyiben országot vált, úgy a másik országra vonatkozó felhasználási feltételekről kérjük tájékozódjon. Amennyiben a geolokációt nem engedélyezi a telepítéskor úgy a telefon szoftverében megadott országot fogja elsődlegesen felajánlani az alkalmazás, azonban szabadon választhat az alkalmazásban elérhető országok közül. Geolokáció engedélyezésekor automatikusan a lokálisan releváns országot javasolja használni az alkalmazás.

 

Szellemi tulajdon

 

Az Alkalmazás és valamennyi kapcsolódó védjegy, szerzői jogi alkotás és egyéb – akár bejegyzett, akár be nem jegyzett – szellemi tulajdon (a továbbiakban együttesen: Szellemi Tulajdon) tulajdonosa a nemzetközi McDonald’s cégcsoport és/vagy a McDonald’s, illetve a McDonald’s cégcsoport szerződéses partnerei. A Felhasználók az Alkalmazást a Szellemi Tulajdon maximális tiszteletben tartásával jogosultak használni. A Szellemi Tulajdon kiterjed különösen, de nem kizárólagosan valamennyi szoftverre, védjegyre, logóra, márkajelre, márkanévre, kereskedelmi névre, fényképre, szövegre, grafikára, adatbázisra. A Szellemi Tulajdonnak tilos bárminemű megsértése, bitorlása, másolása, átdolgozása és tilos azt bármilyen egyéb módon megsérteni, azt jogosulatlanul felhasználni, továbbadni, megterhelni, azzal bármilyen módon rendelkezni, visszaélni. Ezen szabályok megsértése az Alkalmazás használati lehetőségeinek azonnali hatályú megszüntetése mellett a megfelelő jogi lépések megtételét – beleértve esetleges büntetőjogi lépések megtételét is – vonja maga után a Felhasználóval, más jogsértő személlyel szemben az Üzemeltető és/vagy a Szellemi Tulajdon egyéb jogosultjai által.

 

Használat

 

Az Alkalmazás Felhasználói kizárólag 16. életévüket betöltött személyek lehetnek. Az Alkalmazás díjmentesen vehető igénybe, kizárólag privát, azaz nem üzletszerű módon és célra, kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek szerint. Az Alkalmazás letöltéséért és használatáért az adatforgalmat.

biztosító szolgáltató külön díjat számíthat fel. Az ezzel kapcsolatos esetlegesen felmerülő költségek a Felhasználót terhelik. Az Alkalmazást csak regisztrált Felhasználók jogosultak használni, nem kizárólagosan, hanem a többi regisztrált Felhasználóval együtt, a felhasználási jog továbbadása nélkül.

A Felhasználási Feltételek és az Alkalmazás működésének a módosítására, az Alkalmazás működésének a megszüntetésére az Üzemeltető bármikor jogosult, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. Az Alkalmazáshoz való hozzáférést az Üzemeltető bármikor visszavonhatja akár az adott Felhasználóra nézve, akár szélesebb körben vagy teljeskörűen előzetes értesítés, figyelmeztetés nélkül.

 

Felelősségi szabályok

 

Az Üzemeltető semmilyen módon nem felel minden, az Alkalmazást, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetén. Tehát amennyiben az Alkalmazást, illetve szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre az Üzemeltető semminemű felelősséggel nem tartozik. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált letöltést, illetve az Alkalmazás szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja az Alkalmazás felhasználói köréből.

Az Alkalmazáshoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az Üzemeltető által, illetve az Alkalmazást üzemeltető webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem az Alkalmazás részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Felhasználó azonnali kizárását eredményezi. Ha a Felhasználó az Alkalmazást használat közben bezárja, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Alkalmazást létrehozó és adminisztráló Üzemeltető a rendelkezésükre álló eszközökkel igyekszik biztosítani, hogy az Alkalmazás használata technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. Az Alkalmazáshoz való csatlakozás, illetve a használat nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért az Üzemeltető nem felelős. A Felhasználóknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e az Alkalmazás használatához szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

 

 

Technikai követelmények

 

Az Alkalmazás használatához szükséges technikai feltételek: Android operációs rendszer legalább 10.0-ás verziójával ellátott mobiltelefon vagy iOS operációs rendszer legalább 16-os verziójával ellátott mobiltelefon, valamint minimum 350 MB szabad tárhely és a használathoz megfelelő sávszélességű internetelérés. A technikai feltételeket az Alkalmazás letöltéséhez és használatához a Felhasználónak kell teljesítenie. A technikai feltételek nem teljesüléséért az Üzemeltető nem vonható felelősségre.

IT biztonságvédelmi okok miatt az alkalmazás nem futtatható rootolt telefonon, illetve olyan telefonon, amely nem rendelkezik az alapvető Google szolgáltatásokkal (lsd. 2020. évben kiadott Huawei telefonok, mint a Huawei P40 és ezután kiadott Huawei modellek).

IT biztonsági okokból offline állapotban jelezhet hibát az alkalmazás, amennyiben a legutolsó megnyitástól számítva frissített verzió került fel az alkalmazás áruházakba.

Nem vonható felelősségre az Üzemeltető az Alkalmazás használatából a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. Kizárt az Üzemeltető kártérítési felelőssége az Alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szerver által nyújtott (kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban is.

Az Alkalmazás telepítéssel, regisztrációt követően vehető használatba. A telepítés kizárólag a Google Play vagy az Apple App Store felületén keresztül engedélyezett. Az Alkalmazás csomag verziózott, a mobiltelefonon futó operációs rendszer – beállításoktól függően – rendszeresen keres frissítéseket. Amennyiben az alkalmazásboltban elérhető frissítés, az operációs rendszer felajánlja a frissítés lehetőségét. Az alkalmazásbolt és az operációs rendszer működéséért az Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Mobilkészülék cseréje során az Alkalmazás ismételt letöltése szükséges. Az új letöltés azonban nem igényel újabb regisztrációt és a korábbi, Alkalmazásban tárolt információk is elérhetőek maradnak bejelentkezést követően. Mobiltelefonszám cseréjekor a Felhasználónak nincs teendője az Alkalmazással kapcsolatban.

 

Regisztráció, belépés és tárolt adatok

 

Regisztráció nélkül is lehetőség van többek között az egyes ajánlatokról, termékekről, szolgáltatásokról informálódni, megtekinteni a magyarországi McDonald’s® éttermek fontosabb adatait.

 

Az Alkalmazás több funkciója is csak regisztrációt követően érhető el, az alábbiak szerint:

Az alap regisztrációhoz a regisztrációs folyamat első lépéseként a harmadik (legalsó) kapcsoló átkapcsolása szükséges. Ekkor a Felhasználó számára lehetőség nyílik a regisztrációkor megadott adatain, preferenciáin, a mobileszköz- és az alkalmazáshasználaton alapuló kuponajánlatok elérésére. Szintén az alapregisztrációval érhető el a „Mobil rendelés és fizetés” („Mobil order and pay”, a továbbiakban: „MOP”) funkció, amennyiben a Felhasználó elfogadja az Alkalmazásnak MOP funkcióval kiegészített felhasználási feltételeit.

Amennyiben a felhasználó a regisztráció során a második (középső) kapcsolót is bekapcsolja, úgy a Felhasználó csatlakozik a MyMeki® hűségprogramhoz, annak érdekében, hogy pontokat gyűjtsön vásárlásai után, és – amennyiben mobileszközén külön engedélyezte a push/felugró üzeneteket, illetve amennyiben a következő bekezdésben szereplő e-mailben kiküldésre kerülő hírlevélre feliratkozott – személyre szabott ajánlatokat kapjon.

A regisztrációs űrlapon a McDonald’s® ajánlatairól, kedvezményeiről és promócióiról szóló e-mail értesítéseire is fel lehet iratkozni. A feliratkozáshoz az első (legfelső) kapcsoló bekapcsolására van szükség.

Az Alkalmazásban történő regisztráció egyúttal a jelen Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását is jelenti. Az Alkalmazásba kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak.

A letöltést követően regisztráció a következő módon lehetséges. Az e-mail cím, jelszó és opcionálisan a születési év/hó, valamint opcionálisan a nem megadásával történik regisztráció.

A regisztráció során megadott adatok helyességéért az üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal. Az Alkalmazásba történő regisztráció után a Felhasználóknak módjuk van a McDonald’s hírlevelére is feliratkozni az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt információk figyelembevételével és elfogadásával. iOS felhasználók külön felugró ablakon jelezhetik, hogy ha személyre szabott ajánlatok megjelenítéséhez hozzájárulnak.

A regisztrációt követően a Felhasználó bármikor beléphet az Alkalmazásba e-mail címe és választott jelszava megadásával. Az adatok megadását követően az Alkalmazás e-mailben egy hat jegyű számkódot küld ki a Felhasználó részére, az Alkalmazásban erre a célra szolgáló mezőbe való begépelését követően lehetséges a belépés. A kétfaktoros hitelesről több információ az Adatkezelési Tájékoztatóban olvasható.

Az Alkalmazás adatbázisából előzetes értesítés nélkül törlésre kerülhet az a Felhasználó, aki - az általa megosztott tartalmakkal megsérti harmadik fél személyiségi vagy egyéb jogait, valamint a szerzői jogot, iparjogvédelmi jogot, bármilyen Szellemi Tulajdonnal kapcsolatos jogot vagy bármilyen egyéb jogszabály rendelkezéseit, - kereskedelmi, üzleti célú hirdetéseket jelenít meg (ún. spam) formájában az Alkalmazáson keresztül, akár saját profiljával, akár a közösség részére megosztott üzenetekkel, - más Felhasználókat zaklat, megfélemlít, rágalmaz saját profiljával vagy akár egyéb, az Alkalmazáson keresztül megosztott üzenetekkel, - az Alkalmazást saját nevében terjeszti, részen vagy egészben másolja, átdolgozza, a Szellemi Tulajdont bármilyen egyéb módon bitorolja, másolja, azzal visszaél, - jogosulatlanul használja az Alkalmazás és az Üzemeltető, a McDonald’s cégcsoport (pl. McDonald’s, Meki stb.), illetve a McDonald’s cégcsoport szerződéses partnerei védjegyeit - kárt tesz az Alkalmazásban bármilyen módon, pl. szoftverek és távközlési berendezések segítségével - a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat bármilyen egyéb módon megszegi.

A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését írásban, az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon.

 

 

Mobil rendelés és fizetés

 

Bevezetés

A jelen fejezet szabályozza az Alkalmazás azon funkcióját, amelynek keretében a Felhasználók az Alkalmazásban a résztvevő McDonald’s éttermek részére rendeléseket tudnak leadni és kifizetni, továbbá a megrendelt és kifizetett ételeket, italokat és egyéb termékeket a kiválasztott étteremben átvenni (a továbbiakban: “Mobil rendelés és fizetés” vagy “Mobil Order and Pay”, rövidítve: “MOP”).

A MOP célja, hogy a vásárlók számára kényelmes módot biztosítson az Alkalmazásban a rendelések összeállítására és azok leadására a résztvevő étteremben.

A MOP funkció kizárólag az Alkalmazásban regisztrált Felhasználók számára vehető igénybe, vagyis a MOP funkció használatához a Felhasználónak regisztrált online szolgáltatási fiókkal kell rendelkeznie. A MOP funkció igénybevételéhez az Alkalmazás általános regisztrációján kívül külön regisztrációra nincs szükség.

A MOP funkciót azon Felhasználók tudják használni, akik a MOP funkcióval kiegészített Felhasználási Feltételeket elfogadták. Amennyiben ezen Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót (https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/adatkezelesitajekoztato-.html nem fogadják el, nem jogosultak a MOP funkció használatára.

A MOP funkció az Alkalmazás nyitóoldalának alján található “Rendelés” gomb megnyomásával használható.

A MOP funkcióban megtalálható és aktuálisan elérhető McDonald’s éttermek listája nem feltétlenül egyezik meg az összes magyarországi McDonald’s étterem listájával.

A Felhasználó a MOP funkcióban kiválasztja a rendelni kívánt termékeket. A rendelés összeállítását követően ki kell választani az átvételi módot. A Felhasználó a megrendelést követően fizet (a Felhasználó választása szerint vagy bankkártya vagy Apple Pay vagy Google Pay) a kártyája a „Rendelés és fizetés” gomb megnyomása után kerül megterhelésre. A visszaigazolásban a Felhasználó megrendelési számot fog kapni. A leadott rendeléseket személyesen kell átvenni a kiválasztott étteremben.

A MOP funkció keretében házhozszállításra nincsen lehetőség.

 

Az étterem kiválasztása

A rendelés leadása során a Felhasználó közvetlenül egy résztvevő McDonald’s étteremnek adja le rendelését, és a termékek (ételek és italok és egyéb termékek) adásvételére vonatkozó szerződés a Felhasználó és a rendeléssel érintett étterem üzemeltetője között jön létre. A rendeléssel érintett étterem üzemeltetője vagy a Progress Étteremhálózat Kft., vagy annak valamely magyarországi franchise partnere lehet, így a szerződés is Felhasználó, továbbá vagy a Progress Étteremhálózat Kft., vagy valamely franchise partnere között jön létre.

Az éttermeket üzemeltető vállalkozások alapvető adatai az alábbiak:

Üzemeltető

Üzemeltető címe

Üzemeltető cégjegyzékszáma

Üzemeltető adószáma

Üzemeltető e-mail címe

Üzemeltető telefonszáma

Progress Étteremhálózat Kft.

1027 Budapest, Bem József utca 1/B.

01-09-078924

10624500-2-44

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

Ba-Li Gyorsétterem Kft.

1153 Budapest Szentmihályi út 131

01-09-677786

11359346-2-42

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

CLEAR '97 Gyorsétterem Kft.

9700 Szombathely Semmelweis I. utca 2 I/12

18-09-103048

11319481-2-18

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

Cserháti Family Kft.

4025 Debrecen Piac utca 53

09-09-002554

11150336-4-09

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

Euro-drive Kft.

1044 Budapest Váci út 94-98

01-09-678043

11082974-2-41

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

Full-Pack Kft.

1213 Budapest Könyves Kálmán krt. 23

01-09-666134

12325616-2-43

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

KisSzabó Kft.

4400 Nyíregyháza Zrinyi Ilona utca 4-6

15-09-063512

11259057-2-15

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

LIC-2000 Kft.

2484 Gárdony-Agárd Kinizsi ut 1/A

07-09-007128

11974602-2-07

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

SZMF Restaurant Kft.

1211 Budapest Kossuth Lajos út 99/A

01-06-769579

2376786-2-43

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

PEKI Restaurant Kft.

6000 Kecskemét Izsáki ut 3.

03-09-107202

11784580-2-03

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

Shark 95 Kft.

1053 Budapest Múzeum körút 1/B

01-09-689343

12499517-2-41

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

Színarany Kft.

7400 Kaposvár Berzsenyi D. utca 11

14-09-302881

11484888-2-14

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

Tarján Food Kft.

1132 Budapest Nyugati Tér 4. 2. emelet 23

01-09-204966

11210571-2-41

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

Tresser Restaurants Kft.

1085 Budapest József Körút 8.

01-09-737020

12134720-2-43

info@hu.mcd.com

+36-1-808-9855

 

 

A fenti adatokon túlmenően, a Progress Étteremhálózat Kft. fent felsorolt franchise partnerei által üzemeltetett éttermek címei itt érhetők el: https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/kapcsolat/kapcsolat.html, a további éttermeket a Progress Étteremhálózat Kft. üzemelteti.    

A szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

A termékek elkészítéséért és a Felhasználó részére történő átadásáért az az étterem felelős, amelynél a Felhasználó a rendelését leadta és amelynél átveszi a termékeket. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy közvetlenül az éttermek üzemeltetőjétől (és nem a McDonald's Corporationtől vagy bármely más nemzetközi McDonald's egységtől) vásárolja meg a termékeket.

A Felhasználó bármely, Magyarország területén működő, résztvevő éttermet választhat. Az Alkalmazás alap működése keretében a helymeghatározás bekapcsolható vagy kikapcsolható. Nem kötelező, de ajánlott, hogy a Felhasználó engedélyezze a helymeghatározási szolgáltatásokat az eszközén, mert ez esetben a rendelés leadásakor és kifizetésekor élvezheti a legközelebbi étterem automatikus kiválasztását és a helyellenőrzést, ha a Felhasználó messze van az étteremtől. Ha a Felhasználó nem engedélyezte a helymeghatározási szolgáltatásokat, vagy ha engedélyezte, de nem kíván a legközelebbi étteremből rendelni, akkor az éttermet kézzel kell kiválasztania.

Az étterem kiválasztásakor a Felhasználó látni fogja az adott étterem címét, távolságát, az étterem vendégforgalom számára való nyitvatartási idejét (amely eltérhet a MOP nyitvatartási időtől), és azon belüli speciális nyitvatartási időket (beleértve különösen a McReggeli, a McDrive, McCafe nyitvatartási időket is), valamint az étteremben elérhető szolgáltatásokat.

 

Termékválaszték és árak

A kiválasztott étteremben az aktuálisan elérhető termékek, illetve aktuálisan érvényes árak a MOP felületen megtalálhatók.

Egyes éttermek nem minden – a hazai McDonald’s kínálatában elérhető – terméket árulnak. Előfordulhat, hogy bizonyos termékek és/vagy ajánlatok nem minden étteremben és/vagy nem minden rendelés esetén érhetőek el. A termékek és/vagy ajánlatok elérhetősége tehát éttermenként és időszakonként (ideértve a napszakokat) változhat.

Az MOP felületen látható termék- és csomagolási képek csak példák, és nem biztos, hogy megegyeznek az étteremből kapott termékkel vagy csomagolással. Az eltérések oka lehet különösen a Felhasználó készülékének színmegjelenítése vagy olyan tényezők, mint a felhasznált összetevők, a beszállító, az ország régiója.

Minden étterem üzemeltető önállóan határozza meg a saját árait, és önállóan alkalmaz további díjakat, így különösen az elviteli díjat.

Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó hibát fedez fel a rá terhelt termék árában, úgy a hatékony kezelés érdekében elsősorban a rendeléssel érintett étteremben van lehetősége azt tisztázni.

 

A MOP funkció keretében történő rendelés és vásárlás során lehetőség van MyMeki hűségpontok (hűségajánlatok) beváltására, amennyiben Felhasználó a MOP funkcióval kiegészített Felhasználási Feltételek elfogadásakor vagy azt követően külön elfogadta, illetve megerősítette MyMeki Hűségprogramban való részvételét. A MOP funkció keretében történő vásárlás során lehetőség van az Alkalmazásban található Kuponok beváltására, abban az esetben is, ha a Felhasználó a MyMeki Hűségprogramban nem vesz részt. MOP funkció keretében történő vásárlás során nincs lehetőség utalvány, McDonald’s alkalmazásban nem elérhető kupon beváltására, dolgozói kedvezmény érvényesítésére.

 

Átvételi lehetőségek

Az étterem és a rendelni kívánt termékek összeállítását követően a Felhasználónak átvételi módot kell választania.

A rendelés átvételéhez a Felhasználó következő lehetőségeket választhatja: (i) átvétel a pultnál, (ii) kiszolgálás az asztalnál, (iii) McDrive, (iv) átvételi pont a parkolóban, a rendelés átvételének helye szerinti étteremben való elérhetőség függvényében.

A Felhasználó az egyes átvételi lehetőségek elérhetőségéről és feltételeiről a MOP felületen tájékozódhat. Az átvételi lehetőségek éttermenként és napszakonként eltérőek lehetnek.

Az egyes átvételi lehetőségek feltételei az alábbiak:

(i)               pultnál történő rendelés esetén: MOP nyitvatartás, valamint annak kiválasztása, hogy étteremi fogyasztásra vagy elvitelre rendel a Felhasználó, elvitelre történő rendelés esetén elviteli díj kerül felszámításra.

(ii)              kiszolgálás az asztalnál: MOP nyitvatartás, valamint annak kiválasztása, hogy mely asztalhoz kéri a Felhasználó a rendelést (erre a célra az étteremben kijelölt zónákban az asztalokon MOP rendelés megtalálhatók asztalszámok egy kis asztaljelölőn);

(iii)            McDrive esetén: MOP nyitvatartás, elviteli díj kerül felszámításra, a rendelést követően 2 órán belül megérkezik a McDrive-ba és rendelésének számát megosztja munkatársunkkal, ekkor kezdődik el a megrendelt ételek és italok elkészítése – amennyiben ez a rendelés és fizetés sikeres leadását követő 2 órán belül nem történik meg, úgy a Felhasználó rendelése törlésre kerül. . A Drive Thru területén az Éttermeink Házirendjében foglaltaknak megfelelően az alábbi eszközökkel vehető igénybe a szolgáltatás:

  • személygépkocsi
  • motorkerékpár
  • kerékpár;

 (iv)            átvételi pont a parkolóban: MOP nyitvatartás, valamint annak kiválasztása, hogy mely üres átvételi ponthoz (a parkolóban felfestett vagy táblával jelzett, a MOP rendelések átvételére kijelölt parkoló betű- vagy számjelzése) kéri a Felhasználó a rendelést, elviteli díj kerül felszámításra.

Amikor a Felhasználó az átvételi lehetőséget kiválasztja, akkor látja az egyes lehetőségek nyitvatartási (kiszolgálási) idejét is, amely a MOP rendelés átvételével kapcsolatos nyitvatartási idő, ez eltérhet az étterem általános vendégforgalom számára való nyitvatartási idejétől. Ha a Felhasználó a MOP rendelés átvételével kapcsolatos nyitvatartási időn túl érkezik, akkor nem tudja átvenni a rendelését, és a megfizetett összeget az étterem nem téríti vissza. A Felhasználó köteles meggyőződni arról a rendelés leadása és kifizetése előtt, hogy időben meg tud érkezni a kiválasztott és a rendeléssel érintett étterembe, ez minden esetben a Felhasználó felelőssége.

A rendelés leadását és kifizetését követően, a McDrive átvétel kivételével valamennyi átvételi mód esetén (a helymeghatározás ki-bekapcsolástól függetlenül) a kiválasztott étterem megkezdi az ételek és italok elkészítését. A megrendelt és kifizetett ételek és italok elkészítésének tényleges ideje változó. Amennyiben a Felhasználó az „Átvétel a pultnál” opciót választotta rendelésekor, de a megrendelt termékeket nem veszi át öt percen belül, úgy a megrendelt termékek csere vagy a vételár visszatérítése nélkül megsemmisítésre kerülnek.

Amennyiben a Felhasználó a McDrive-ban történő átvételre adja le rendelését, akkor a rendelés feladását és kifizetését követően a rendelés csak azután kerül elkészítésre, hogy a Felhasználó megérkezett a McDrive-hoz és megadta a rendelési számát.

Amennyiben a Felhasználó a McDrive-ban történő átvételt választja, és a menü átállítása után érkezik, vagy ha a kiválasztott termékek közül valamelyik már nem áll rendelkezésre, akkor beszélnie kell a személyzet egyik tagjával.

Amennyiben a Felhasználó a rendelését asztali kiszolgálásra vagy parkolóban lévő átvételi pontra adja le, úgy a Felhasználónak, miután az étteremhez megérkezett, a rendelés leadása és kifizetése előtt be kell írnia a kiválasztott asztal számát vagy a kiválasztott üres parkoló betű- vagy számjelzését a MOP felületen. Amint a rendelés elkészült, a személyzet egy tagja üdvözli a Felhasználót az átvételi ponton a parkolóban vagy az asztalnál, és kiszállítja a rendelését.

Amennyiben a Felhasználó a rendelését parkolóban lévő átvételi pontra adja le, úgy a megrendelt termékek átvételét követően a Felhasználónak ki kell állnia az átvételi pontról.

 

A rendelés kifizetése

Az étterem, a rendelni kívánt ételek és italok és egyéb termékek, valamint az átvételi lehetőség kiválasztását követően a rendelés főbb adatait látja a Felhasználó a MOP felületen (étterem, átvételi lehetőség, végösszeg, részösszeg, elviteli díj).

A rendelést összegző felületen a Felhasználó kiválaszthatja a fizetési módot. A MOP felületen a rendelést kifizetni az alábbi módok valamelyikén lehet: bankkártya (Maestro, VISA, MasterCard) vagy Apple Pay (iOS) vagy Google Pay (Android). Egyéb fizetési módokra nincsen lehetőség.

A bankkártya adatok beírását követően a Felhasználónak lehetősége van a bankkártya adatokat további MOP rendelések megkönnyítése érdekében elmenteni, a „bankkártya mentése” gomb elcsúsztatásával.

Apple Pay és Google Pay fizetési módok alkalmazása esetén a Felhasználó telefonján eltárolt fizetési lehetőséget aktiválja az Apple Pay vagy a Google Pay, nem kell a kártyaadatait megadnia, mert azokat a Felhasználó korábban eltárolta az Apple Pay vagy Google Pay tárcájában.

A rendelést összegző felületen a Felhasználó kérhet számlát, ez esetben a számlázáshoz szükséges adatokat (név/cégnév, cím, adószám) meg kell adnia.

Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő esetleges hibák kijavítására, illetve a megadott rendeléssel kapcsolatos adatok módosítására a „rendelés és fizetés” gomb megnyomását megelőzően van lehetőség.

A „rendelés és fizetés” gomb megnyomásával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elfogadja az alábbiakat: elfogadja a Felhasználási Feltételeket, és hogy minden elvitelre kért vásárlási tranzakció után elviteli díj kerül felszámolásra, valamint tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettséggel járó megrendelést ad le, és hogy a rendelést a fizetést követően nem lehet módosítani.

Amennyiben a Felhasználó megrendelte és kifizette a rendelését, úgy azt már nem tudja visszavonni vagy törölni, figyelemmel a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 29. § (1) c-d) pontjaira, amelyek szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot az alábbi esetekben: c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében.

Amennyiben a Felhasználó a megrendelt termékeket nem veszi át az általa megjelölt átvételi ponton, úgy az ár és a díjak nem kerülnek visszatérítése.

A Felhasználó az Adyen N.V. (székhelye: Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011DJ Amszterdam, Hollandia, a továbbiakban: Adyen) Alkalmazásba beágyazott fizetési rendszerén keresztül tudja rendelését kifizetni.

A "rendelés és fizetés" gomb megnyomásával a Felhasználó felhatalmazza az éttermet a rendelés feldolgozására. Az étterem fizetési szolgáltatója feldolgozza a fizetést, és megterheli a megrendelés létrehozásakor kiválasztott fizetési kártyát. A Felhasználó a sikeres fizetést, majd a megrendelt termékek átvételét követően a megrendelt termékek tulajdonjogát megszerzi.

Az éttermek harmadik fél szolgáltatókat vesznek igénybe a Felhasználók fizetési kártyaadatainak biztonságos tárolására és az éttermekbe történő fizetések feldolgozására és a kártyás, illetve a fizetés visszaélések megelőzésére.

 

A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a fizetési kártya megadásakor az éttermek harmadik fél szolgáltatói ellenőrizhetik, hogy a Felhasználó által megadott fizetési kártya érvényes-e, és van-e rajta megfelelő fedezet, továbbá, hogy a bankkártya vagy Apple Pay vagy Google Pay használatának körülményei nem utalnak-e valamilyen csalásra, visszaélésre. Csalás vagy visszaélés gyanúja esetén a rendelés és annak kifizetése visszautasításra kerülhet.

Ilyen esetben javasoljuk, hogy a Felhasználó további egyeztetés céljából forduljon hozzánk az info@hu.mcd.com címen. A Felhasználó továbbá megérti és elfogadja, hogy amikor Felhasználó a MOP funkció felhasználásával vásárol egy étteremben, az adott étterem üzemeltetője lesz a nyilvántartott kereskedő.

A Felhasználó a rendelés leadásával és kifizetésével kijelenti és szavatolja, hogy minden törvényes joggal rendelkezik az általa megadott fizetési kártya, fizetési mód használatához.

A sikeres fizetést követően a MOP felületen a Felhasználó visszaigazoló üzenetet kap, amely egy rendelési azonosító számot is tartalmaz.

A rendelés és fizetés sikeres leadását követően a Felhasználó a regisztrált email címére egy rendelés összesítő megerősítő e-mailt kap.

A sikeres rendelés után a Felhasználó MyMeki hűségkártyáján a hűségpontok automatikusan jóváírásra kerülnek, amennyiben Felhasználó a MOP funkcióval kiegészített Felhasználási Feltételek elfogadásakor vagy azt követően külön elfogadta, illetve megerősítette MyMeki Hűségprogramban való részvételét.

A nyugtát vagy számla igénylés esetén a számlát a Felhasználó a megrendelt termékek átvételekor kapja meg, a megrendelt termékekkel együtt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy számla igényének jelzésére kizárólag a rendelés leadását megelőzően van lehetősége, a pontos számlázási adatok helyes megadásával.

 

Kifogások, panaszok, kérdések

A Felhasználóknak célszerű ellenőriznie az átvett rendelést, hogy a megrendelt termékeket tartalmazza-e, a megrendelt mennyiségben és összetételben. Ha a Felhasználónak a termékekkel kapcsolatban minőségi vagy mennyiségi vagy egyéb kifogása van, úgy elsősorban a rendeléssel érintett étteremhez fordulhat.

A Felhasználók panaszaikkal elektronikus úton, az info@hu.mcd.com címen fordulhatnak az éttermet üzemeltető vállalkozáskhoz vagy postai úton, a fent megjelölt székhelyeken. Az éttermek telefonon nem fogadnak és nem kezelnek panaszokat, kifogásokat.

Az írásban eljuttatott visszajelzésekre az étterem üzemeltetője igyekszik minél hamarabb válaszolni, de összetettebb kérdés, megkeresés esetén is legkésőbb a beérkezéstől számított 30 napon belül megtörténik a válaszadás. Amennyiben az észrevétel nem a Progress Étteremhálózat Kft. által üzemeltetett étteremben nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, az észrevételt továbbítja az érintett éttermet üzemeltető franchise partnerének, amely üzemeltető szintén legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Ha a Felhasználó nem elégedett a válasszal, a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, akik a fogyasztói jogviták rendezésében hivatottak segíteni. Az eljárásra a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes (lásd: jelen felhasználási feltételek melléklete). Belföldi lakóhely és tartózkodási hely hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

Amennyiben a Felhasználónak bármilyen kérdése vagy problémája van a fizetési kártyája kivonatán megjelenő terhekkel kapcsolatban, vagy ha vitatja az éttermi tranzakciót a fizetési kártyáját terhelő terhelést, úgy a kártyát kibocsátó bankjához tud fordulni, tekintettel arra, hogy a bankja tájékoztatni tudja a Felhasználót a banki szabályzatokról, és meg tudja mondani, hogy a bank mikor engedi el a függőben lévő terheket.

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy számláján helytelen vagy jogosulatlan terhelések jelennek meg, azonnal lépjen kapcsolatba bankjával. Jelszavát is azonnal frissítse. A biztonsági szakértők azt javasolják, hogy a magánszemélyek megfelelő összetettségű jelszót és minden egyes számlához különböző felhasználónév-jelszó-kombinációkat használjanak.

A MOP igénybevételével történő vásárlások kapcsán a Felhasználónak lehetősége van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére is az ec.europa.eu/odr címen.

További részletekért, kérjük tájékozódj weboldalunkon: https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/mcdonald-s-app/mobil-rendeles.html.

 

Kedvezménykuponok

 

Az Alkalmazásban – annak fő funkciója szerint – a regisztrált Felhasználók számára személyre szabott, egyedi kedvezménykuponokat biztosítunk, továbbá az éttermekben időszakosan, applikáció nélkül is elérhető ajánlatokat is hozzáférhetővé tehetünk az alkalmazásban. Az egyes kedvezménykuponok beváltásának feltételei a kuponok alatt, a részletek megnyitását követően kerülnek részletezésre, illetve bemutatásra. A „Hogyan tudom beváltani” menüpont alatt a Felhasználó a beváltási folyamatról részletes információt olvashat.

Egy kedvezménykupon az érvényességi idején belül egy készülékről egyszer használható fel egy vásárlás alatt. Minden egyes kuponnak egyedi QR-kódja van, így egy rendelés alkalmával minden kuponból csak egy darabot lehet felhasználni. Egy rendelésen belül kétszer már nem lehet ugyanazt a kupont felhasználni, és nem lehet a QR-kód olvasóval beolvasni.

A kuponok beváltása az alábbiak szerint történik. Miután a Felhasználók a „BEVÁLTOM” gombra kattintanak az Alkalmazásban, 15 percük lesz arra, hogy beváltsák a kupont.

Az adott kuponajánlathoz tartozó egyedi QR-kódot beváltáskor le kell olvasni a kioszkon vagy a kasszánál, Drive beváltás esetén pedig be kell olvasni a QR-kódot a rendelésfelvevő oszlopon, vagy be kell mondani a kupon kódját (M kezdésű numerikus kód a QR kód alatt közvetlenül). A kioszknál és a kasszánál is van lehetőség az M kezdetű numerikus kód bemondására/beírására.

 

Az Alkalmazásban nyújtott ajánlatok más kedvezményekkel nem vonhatóak össze. Az Alkalmazásban egyidejűleg egy vagy akár több kuponajánlat áll a Felhasználók rendelkezésére. A kuponajánlatok a hozzájuk tartozó beváltási feltételekben foglaltak szerint kedvezményes árajánlatokat és/vagy egyéb ajánlatokat biztosítanak a Felhasználók számára.

 

Az Alkalmazásban szereplő kuponok érvényességi ideje és a beváltás feltételei kupononként eltérőek lehetnek. Az adott kuponajánlat beváltásának részletei az Alkalmazáson belül az adott ajánlathoz tartozó Részletek megnyitását követően olvashatók. A kuponajánlatokhoz tartozó eltérő beváltási feltételeivel kapcsolatos esetleges félreértésekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Az egyedi kuponajánlatok az Alkalmazás minden egyes megnyitásakor - megfelelő sávszélességű internetkapcsolat esetén – frissítésre kerülnek a Felhasználó részére szánt aktuális ajánlatnak megfelelően. Amennyiben az Alkalmazás a megelőző használat során nem került bezárásra vagy nem megfelelő sávszélességű internetkapcsolat miatt az aktuális kuponajánlatok nem kerültek frissítésre a Felhasználó mobiltelefonján, előfordulhat, hogy az Alkalmazásban megjelenhetnek már nem érvényes ajánlatok, amiért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Alkalmazásban szereplő kuponajánlatok aktualitásáért a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Alkalmazásban szereplő kuponajánlatok aktuális rendelkezésre állásáért és az ezzel kapcsolatos esetleges félreértésekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A kuponok beváltása közvetlenül egy részt vevő McDonald’s étteremnél történik, és a termékek adásvételével kapcsolatos szerződés is a Felhasználó és a rendelést felvevő McDonald’s étterem, amelyet vagy a Progress Étteremhálózat Kft. vagy valamely, a kuponajánlatokkal kapcsolatban résztvevő franchise partnere üzemeltet, között jön létre. A termékek elkészítéséért és átadásáért az az étterem felel, ahol a Felhasználó átveszi őket. Minden termék attól függően áll rendelkezésre, hogy kapható-e abban az étteremben, ahol a Felhasználó a rendelést átveszi.  Egyes éttermek nem árusítják az összes terméket. Minden étterem függetlenül határozza meg a saját árait. Bizonyos ajánlatok és árak nem feltétlenül érhetők el minden rendelésnél és minden helyszínen. Kedvezménykuponnal elvitelre történő vásárlás esetén – ideértve a McDrive® kiszolgálást is – elviteli díj kerül felszámolásra vásárlási tranzakciónként egyszer. Az elviteli díj mértékéről vásárlás előtt az étteremben szükséges tájékozódni.

 

MyMeki® hűségprogram

 

MyMeki® hűségprogram egy pontszerzésen alapuló hűségprogram az Alkalmazásban, amelynek lényege, hogy Felhasználók a McDonald’s éttermekben való vásárlásokkal hűségpontokat (a továbbiakban hűségpontok vagy pontok) szerezhetnek, és a pontokat a Felhasználók egyes meghatározott termékek 50%-os kedvezménnyel történő megvásárlására vagy alkalmanként egyéb ajánlatok érvényesítésére (a továbbiakban együttesen hűségajánlatok) használhatják fel. A MyMeki® hűségprogramban való részvétellel a Felhasználó hűségpontokat gyűjthet vásárlásai után, hűségpontokat válthat be és személyre szabott ajánlatokat kaphat.

 

A Felhasználók az Alkalmazásban történő regisztrációkor, a MyMeki® Hűségprogram használatához szükséges külön hozzájárulás alkalmával, a második (középső) kapcsoló bekapcsolásával tudnak bekerülni a hűségprogramba. A hozzájárulás minden McDonald’s appban elérhető régióban automatikusan érvényes. A hozzájárulás regisztrációt követően bármikor módosítható az alkalmazás Profilom menüpontjában. Módosítása automatikusan érvényesül minden McDonald’s appban kiválasztható régióban. 
Minden regisztrált, és a szükséges hozzájárulást elfogadó Felhasználónak van egy egyedi QR-kódja, amely az Alkalmazásban lévő digitális hűségkártyán látható. Egy regisztrált fiókhoz egy hűségkártya tartozik.

 

Az Alkalmazásban a pontgyűjtés és a hűségajánlatok felhasználása minden esetben csak úgy lehetséges, ha a Felhasználó be van jelentkezve a saját fiókjába, és profiljában a hűségprogramhoz szükséges hozzájárulás elfogadásra került, azaz bekapcsolt állapotban van. A vásárlás során a Felhasználónak a kioszknál, a pultnál, vagy a McDrive®-ban található rendelésfelvevő oszlopon be kell olvasnia az Alkalmazásban szereplő digitális hűségkártyán lévő QR-kódot, vagy meg kell adnia a QR kód alatt szereplő M kezdetű numerikus kódot (a továbbiakban: Numerikus kód). A QR kód vagy a Numerikus kód vásárláskor történő beolvasásának, megadásának elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy a Felhasználó nem szerez a vásárlás után pontot, és ezt később sem pótolhatja. A vásárlás utáni pontfelírás utólag, visszamenőlegesen nem lehetséges.

A MyMeki® hűségprogramhoz való csatlakozást követő első vásárláskor a digitális hűségkártya QR-kódjának első beolvasásával minden Felhasználó egyszeri 100 pontot érő csatlakozási bónuszt szerez. A Felhasználók részére a McDonald’s éttermekben történő vásárlások esetén minden elköltött 100 (egyszáz forint) után 3 pont kerül a digitális hűségkártyán jóváírásra (100 Ft = 3 hűségpont) amennyiben Felhasználó a vásárláskor beolvassa a QR-kódot vagy megadja a Numerikuskódot.

A pontok a pontszerzést követő 365. nap leteltét követő hónap első napjáig használhatóak fel, ezt követően automatikusan törlődnek.

A Felhasználó fiókján egyidejűleg egyszerre legfeljebb 9999 pont lehet. Ha egy pontszerzésre jogosító vásárlással a Felhasználó túllépi ezt a felső határt, a felső határ fölött nem szerez pontot.

A pontok felírásához és érvényesítéséhez szükséges QR kód technológia jelenleg csak éttermi környezetben elérhető, ezért McDelivery rendelés, tehát az éttermekből történő házhozszállítás esetén sem pont felírásra, sem pontok beváltására nincsen lehetőség.

 

A Felhasználók az Alkalmazásban a Hűségajánlatok között találhatják meg a pontjaik felhasználásával az 50%-os kedvezménnyel megvásárolható egyes meghatározott termékek, valamint – amennyiben van ilyen – alkalmanként egyéb ajánlatok választékát, amely választékot az Üzemeltető bármikor saját hatáskörben, indokolás nélkül módosíthat. Az 50%-os kedvezmény a pontbeváltással érintett McDonald’s étterem, amelyet vagy a Progress Étteremhálózat Kft. vagy valamely a, MyMeki® hűségprogramban résztvevő franchise partnere üzemeltet, által meghatározott árból értendő.

A pontok beváltása úgy történik, hogy a Felhasználó a „MyMeki®” almenüpontra kattintva a „Hűségajánlatok” résznél kiválaszthatja a hűségprogramban szereplő termékek vagy – amennyiben van ilyen - egyéb ajánlatok közül a kívánt terméket vagy ajánlatot, majd ezt követően a „Beváltás” gomb megnyomásával létrejön egy jutalmakra váltható utalvány, amelyet vásárláskor a QR-kód beolvasásával, vagy az M kezdetű Numerikus kód megadásával használhatnak fel a Felhasználók. McDrive esetén csak a Numerikus kód megadására van lehetőség. A beváltást követően 15 perc áll rendelkezésre a hűségajánlat érvényesítésére. Az Alkalmazásban található hűségajánlatok más kedvezményekkel nem vonhatóak össze. Az Alkalmazásban egyidejűleg egy vagy akár több hűségajánlat áll a Felhasználók rendelkezésére. A pontok beváltásával az adott kategóriába tartozó termékre 50% kedvezményt vagy – amennyiben van ilyen - egyéb hűségajánlatot kap a vendég az adott egyéb hűségajánlathoz tartozó felhasználási feltételekben foglaltak szerint. Az 50%-os kedvezmény igénybevételéhez szükséges hűségpont határokat az Alkalmazás tartalmazza.

A hűségajánlatok érvényességi ideje és a beváltás feltételei ajánlatonként eltérőek lehetnek. Az adott hűségajánlat beváltásának részletei az Alkalmazáson belül az adott hűségajánlat megnyitását követően olvashatók. A hűségajánlatokhoz tartozó eltérő felhasználási feltételekkel kapcsolatos esetleges félreértésekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A hűségpontokat csak a regisztrált Felhasználó válthatja be abban az esetben, ha a hűségprogramhoz szükséges külön hozzájárulást megadta, a hűségpontok más Felhasználóra, valamint másik digitális hűségkártyára nem átruházhatók, és készpénzre nem válthatók be.

Amennyiben a hűségajánlat beváltásra kerül az alkalmazásban, azonban a tranzakció nem kerül véglegesítésre, a hűségajánlat beváltható lesz egy későbbi tranzakció során, további pontlevonás nélkül, a következő módon: A beváltástól számított 2 órán belül, az alkalmazásban beváltott, de nem felhasznált ajánlatra kattintva megjelenik egy további beváltási lehetőség, amelyen nem szerepel pontérték – ezt a Felhasználó egy későbbi étteremben történő vásárlása során egyszeri alkalommal felhasználhat pontlevonás nélkül, az adott hűségajánlat elérhetőségének ideje alatt. A beváltott pontok jóváírására nincs lehetőség.

 

A Felhasználók az Alkalmazásba való bejelentkezést követően a hűségkártya bal alsó sarkában megtalálják az elérhető pontok egyenlegét. A Felhasználók az Alkalmazásba bejelentkezést követően a pontegyenleg részre, az Előzményekre kattintva találhatják meg a vásárlási előzményeket a hűségkártyán.

A pontok beváltása közvetlenül egy részt vevő McDonald’s étteremnél történik, és a termékek adásvételével kapcsolatos szerződés is a Felhasználó és a rendelést felvevő McDonald’s étterem, amelyet vagy a Progress Étteremhálózat Kft. vagy valamely, a MyMeki® hűségprogramban résztvevő franchise partnere üzemeltet, között jön létre. A termékek elkészítéséért és átadásáért az az étterem felel, ahol a Felhasználó átveszi őket. Minden termék attól függően áll rendelkezésre, hogy kapható-e abban az étteremben, ahol a Felhasználó a rendelést átveszi.  Egyes éttermek nem árusítják az összes terméket. Minden étterem függetlenül határozza meg a saját árait. Bizonyos ajánlatok és árak nem feltétlenül érhetők el minden rendelésnél és minden helyszínen. Hűségajánlattal elvitelre történő vásárlás esetén – ideértve a McDrive® kiszolgálást is – elviteli díj kerül felszámolásra vásárlási tranzakciónként egyszer. Az elviteli díj mértékéről vásárlás előtt az étteremben szükséges tájékozódni.

 

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy bármikor elvegye a pontokat, ha a terméket bármilyen okból visszavitték, és a vételár részben vagy egészben visszatérítésre került a Felhasználó részére. Ugyanez vonatkozik a termékek cseréjére is, kivéve, ha azonos pontértékű termékekre cserélnek.

 

A Felhasználók a hűségprogrammal, pontokkal kapcsolatos panasz esetén a blokk elküldésével együtt az eset kivizsgálását a mcdonaldsapp@hu.mcd.com címen kérhetik. A panaszt az Üzemeltető kezeli. Részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban.

 

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy megtegye az általa megfelelőnek tartott lépéseket, amely akár a Felhasználó profilja, fiókja és az összegyűjtött pontok eltávolítása vagy felfüggesztése is lehet, amennyiben bármilyen, a Felhasználó fiókját érintő gyanús tevékenységet észlel. A gyanús tevékenységet és annak feltételeit az Üzemeltető saját maga határozza meg és alkalmazza. Gyanús tevékenységbe sorolhatók különösen az alábbiak:

(i)               jogszabályba ütköző vagy rosszhiszemű tevékenységek;

(ii)              hamis vagy megtévesztő információk megadása vagy ennek megkísérlése, hamis nyilatkozat tétele az Üzemeltető vagy a részt vevő étterem felé; vagy

(iii)            bármilyen jutalom, előny vagy pont értékesítése, átadása, átruházása vagy megszerzése, illetve ezek értékesítésének, átadásának, átruházásának vagy megszerzésének felajánlása a jelen feltételeknek meg nem felelő módon; vagy

(iv)            túlzó mértékű pontszerzés vagy pont beváltás (csalással vagy egyéb módon).

 

Az Üzemeltető és a résztvevő éttermek fenntartják a jogot arra, hogy ne adjanak vagy fogadjanak pontokat, amennyiben okkal gondolhatják, hogy visszaéltek az Alkalmazással vagy a pontokkal.

 

A Felhasználó halálával a profilja automatikusan megszűnik, és a megszerzett, de be nem váltott pontok törlésre kerülnek. Ha az Üzemeltető hitelt érdemlő értesítést kap a Felhasználó haláláról, a profilját megszünteti. A fentiek miatti megszüntetés esetén az Üzemeltető senki által elszenvedett kárért nem felel. 

 

A Felhasználó az Alkalmazásban a Profil törlése elem kiválasztásával bármikor törölheti a fiókját.  A törlés megerősítését követően a fiókban összegyűlt valamennyi hűségpont azonnal és visszavonhatatlanul törlődik. A lejárt, és a törölt pontok nem fizethetők ki.

 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot MyMeki® hűségprogram feltételeinek bármikor, indokolás nélküli módosítására, valamint fenntartja a jogot a MyMeki® hűségprogram átmeneti felfüggesztésére vagy a megszüntetésére is, amennyiben az észszerű ellenőrzésén kívül eső események, körülmények miatt nem tudja vagy egyébként nem kívánja átmenetileg vagy tartósan tovább működtetni MyMeki® hűségprogramot.

 

Külső hivatkozások

 

Az Alkalmazáson belül találhatók külső hivatkozások (linkek). A külső hivatkozások elhelyezése azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy az Üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel, egyéb alkalmazásokkal vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel, alkalmazásokkal és a rajtuk, illetve bennük szereplő információkkal kapcsolatban az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Külső alkalmazások és szoftverek

 

Az Alkalmazás az Apple App Store, illetve a Google Play webáruházon keresztül tölthető le. Az Apple App Store webáruházra vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetők el: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html. A Google Play webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html A Felhasználó tudomásul veszi, hogy

az Apple App Store, a Google Play áruházakon keresztül letöltött Alkalmazás esetén az Apple App Store, a Google Play webáruházak mindenkor érvényben lévő fenti linkeken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ideértve különösen az Apple App Store, a Google Play webáruház használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

Jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltetőnek az Apple App Store, valamint a Google Play web áruházak szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs. Amennyiben fenti szabályzatokban vagy a társaságok működésében, továbbá az Alkalmazás letölthetőségében változás áll be, úgy az Üzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség. A Felhasználó nem élhet semmilyen, külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. iOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook, stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az Applikáció hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban kártérítési igénnyel.

 

Adatvédelem

 

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználók személyes adatait tiszteletben tartja, azok védelméről gondoskodik. Az Alkalmazás használatával a Felhasználó tudomásul veszi és maradéktalanul elfogadja adatainak jelen Felhasználási Feltételek és az https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/adatkezelesi-tajekoztato-.html címen elérhető Adatkezelési Tájékoztató szerinti felhasználását.

 

További felelősség és kártérítés

 

Az Alkalmazás használatához a felhasználói oldalon szükséges – fent meghatározott vagy bármely egyéb - technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania, teljesítenie. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért az Üzemeltető nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre az Üzemeltető az Alkalmazás használatából adódóan, a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. Az Üzemeltető semmilyen módon nem felel az Alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szoftver által nyújtott (így kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban. Az Üzemeltető nem vállalja, hogy az Alkalmazás megszakításmentesen vagy hibamentesen fog működni, valamint az Üzemeltető nem felel vis major hibákért. Az ezekből eredő adatvesztésért, tartalom vesztésért az Üzemeltető szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.

 

Egyéb rendelkezések

 

Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – rendelkezései az irányadóak.

 

Kapcsolat és támogatás

 

Az Alkalmazás támogatását az Üzemeltető és szerződéses partnerei végzik munkanapokon, 9:00 és 17:00 között. Az Alkalmazás működésével kapcsolatban a Felhasználó mcdonaldsapp@hu.mcd.com e-mail címre küldheti kérdéseit.

 

2024. március 20.

Progress Promotion Kft.

Melléklet: Békéltető testületek listája

 

A fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében 

 

Békéltető testület neve és székhelye

Illetékességi terület

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: +36 1 488 2131

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

 

Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Telefon: +36 72 507 154

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

 

Baranya vármegye,

Somogy vármegye,

Tolna vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Telefon: +36 46 501 090

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,

Heves vármegye,

Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Telefon: +36 62 554 250 /118 mellék

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Békés vármegye,

Bács-Kiskun vármegye,

Csongrád-Csanád vármegye

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Telefon: + 36 22 510 310

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

 

Fejér vármegye,

Komárom-Esztergom vármegye,

Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Telefon: +36 96 520 217

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu/hu

 

Győr-Moson-Sopron vármegye,

Vas vármegye,

Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Levelezési cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Telefon: +36 52 500 710

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,

Hajdú-Bihar vármegye,

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV./2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: +36 1 792 7881

Honlap: www.panaszrendezes.hu

 

Pest vármegye

Rendelj házhoz és partnereink kiszállítják!

Kérjük, válassz egy partnert a folytatáshoz.
Kérjük, válassz egy partnert a folytatáshoz.
Átirányítunk egy olyan webhelyre, amelyet nem a McDonald's üzemeltet és így nem felelős az ott található tartalomért és adatvédelmi beállításokért.