Felhasználási Feltételek a McDonald’s mobilalkalmazáshoz

Tájékoztatunk, hogy a McDonald’s mobilalkalmazás Felhasználási Feltételei 2023. május 15. napjával módosultak. A változásokat a Felhasználási Feltételek dőlt vastag betűvel, aláhúzással kiemelve tartalmazza.

Általános információk

 

A McDonald’s alkalmazás (továbbiakban: Alkalmazás) üzemeltetője a Progress Promotion Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34., Haller Gardens Irodaház D. épület 4. emelet, adószám:

12824256-2-43, kapcsolat: info@hu.mcd.com) (továbbiakban: McDonald’s vagy Üzemeltető).

A szerverszolgáltatást a Plexure Ltd. (székhely: 104 Quay St Auckland, 1010, New Zealand;

cégjegyzékszám: 3072625) biztosítja.

 

Az Alkalmazáshoz való hozzáférést és annak használatát az alkalmazandó jogszabályok és a jelen:

 

Felhasználási Feltételek

https://www.mcdonalds.com/content/dam/sites/hu/nfl/pdf/kuponapp_felhasznalasi_feltetelek.pdf  szabályozzák. Az Alkalmazást letöltők és használók (a továbbiakban: a Felhasználók) elfogadják annak jogi feltételeit és a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben ezen Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót (https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/adatkezelesi-tajekoztato-.html nem fogadják el, nem jogosultak a regisztrációra és az Alkalmazás használatára.

 

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. Az Alkalmazás Felhasználói kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar hatóságoknak és bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk a magyar jog alapján. A jelen felhasználási feltételek kizárólag a magyarországi alkalmazás tartalmára vonatkoznak, amennyiben országot vált, úgy a másik országra vonatkozó felhasználási feltételekről kérjük tájékozódjon. Amennyiben a geolokációt nem engedélyezi a telepítéskor úgy a telefon szoftverében megadott országot fogja elsődlegesen felajánlani az alkalmazás, azonban szabadon választhat az alkalmazásban elérhető országok közül. Geolokáció engedélyezésekor automatikusan a lokálisan releváns országot javasolja használni az alkalmazás.

 

Szellemi tulajdon

 

Az Alkalmazás és valamennyi kapcsolódó védjegy, szerzői jogi alkotás és egyéb – akár bejegyzett, akár be nem jegyzett – szellemi tulajdon (a továbbiakban együttesen: Szellemi Tulajdon) tulajdonosa a nemzetközi McDonald’s cégcsoport és/vagy a McDonald’s, illetve a McDonald’s cégcsoport szerződéses partnerei. A Felhasználók az Alkalmazást a Szellemi Tulajdon maximális tiszteletben tartásával jogosultak használni. A Szellemi Tulajdon kiterjed különösen, de nem kizárólagosan valamennyi szoftverre, védjegyre, logóra, márkajelre, márkanévre, kereskedelmi névre, fényképre, szövegre, grafikára, adatbázisra. A Szellemi Tulajdonnak tilos bárminemű megsértése, bitorlása, másolása, átdolgozása és tilos azt bármilyen egyéb módon megsérteni, azt jogosulatlanul felhasználni, továbbadni, megterhelni, azzal bármilyen módon rendelkezni, visszaélni. Ezen szabályok megsértése az Alkalmazás használati lehetőségeinek azonnali hatályú megszüntetése mellett a megfelelő jogi lépések megtételét – beleértve esetleges büntetőjogi lépések megtételét is – vonja maga után a Felhasználóval, más jogsértő személlyel szemben az Üzemeltető és/vagy a Szellemi Tulajdon egyéb jogosultjai által.

 

Használat

 

Az Alkalmazás Felhasználói kizárólag 16. életévüket betöltött személyek lehetnek. Az Alkalmazás díjmentesen vehető igénybe, kizárólag privát, azaz nem üzletszerű módon és célra, kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek szerint. Az Alkalmazás letöltéséért és használatáért az adatforgalmat

biztosító szolgáltató külön díjat számíthat fel. Az ezzel kapcsolatos esetlegesen felmerülő költségek a Felhasználót terhelik. Az Alkalmazást csak regisztrált Felhasználók jogosultak használni, nem kizárólagosan, hanem a többi regisztrált Felhasználóval együtt, a felhasználási jog továbbadása nélkül.

 

A Felhasználási Feltételek és az Alkalmazás működésének a módosítására, az Alkalmazás működésének a megszüntetésére az Üzemeltető bármikor jogosult, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. Az Alkalmazáshoz való hozzáférést az Üzemeltető bármikor visszavonhatja akár az adott Felhasználóra nézve, akár szélesebb körben vagy teljeskörűen előzetes értesítés, figyelmeztetés nélkül.

 

Felelősségi szabályok

 

Az Üzemeltető semmilyen módon nem felel minden, az Alkalmazást, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetén. Tehát amennyiben az Alkalmazást, illetve szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre az Üzemeltető semminemű felelősséggel nem tartozik. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált letöltést, illetve az Alkalmazás szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja az Alkalmazás felhasználói köréből.

 

Az Alkalmazáshoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az Üzemeltető által, illetve az Alkalmazást üzemeltető webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem az Alkalmazás részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Felhasználó azonnali kizárását eredményezi. Ha a Felhasználó az Alkalmazást használat közben bezárja, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Alkalmazást létrehozó és adminisztráló Üzemeltető a rendelkezésükre álló eszközökkel igyekszik biztosítani, hogy az Alkalmazás használata technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. Az Alkalmazáshoz való csatlakozás, illetve a használat nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért az Üzemeltető nem felelős. A Felhasználóknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e az Alkalmazás használatához szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

 

 

 

Technikai követelmények

 

Az Alkalmazás használatához szükséges technikai feltételek: Android operációs rendszer legalább 5.0-ás verziójával ellátott mobiltelefon vagy iOS operációs rendszer legalább 11-es verziójával ellátott mobiltelefon, valamint minimum 350 MB szabad tárhely és a használathoz megfelelő sávszélességű internetelérés. A technikai feltételeket az Alkalmazás letöltéséhez és használatához a Felhasználónak kell teljesítenie. A technikai feltételek nem teljesüléséért az Üzemeltető nem vonható felelősségre. IT biztonságvédelmi okok miatt az alkalmazás nem futtatható rootolt telefonon, illetve olyan telefonon, amely nem rendelkezik az alapvető Google szolgáltatásokkal (lsd. 2020. évben kiadott Huawei telefonok, mint a Huawei P40 és ezután kiadott Huawei modellek).

IT biztonsági okokból offline állapotban jelezhet hibát az alkalmazás, amennyiben a legutolsó megnyitástól számítva frissített verzió került fel az alkalmazás áruházakba.

 

Nem vonható felelősségre az Üzemeltető az Alkalmazás használatából a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. Kizárt az Üzemeltető kártérítési felelőssége az Alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szerver által nyújtott (kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban is.

 

Az Alkalmazás telepítéssel, regisztrációt követően vehető használatba. A telepítés kizárólag a Google Play vagy az iOS appstore felületén keresztül engedélyezett. Az Alkalmazás csomag verziózott, a mobiltelefonon futó operációs rendszer – beállításoktól függően – rendszeresen keres frissítéseket. Amennyiben az alkalmazásboltban elérhető frissítés, az operációs rendszer felajánlja a frissítés lehetőségét. Az alkalmazásbolt és az operációs rendszer működéséért az Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

Mobilkészülék cseréje során az Alkalmazás ismételt letöltése szükséges. Az új letöltés azonban nem igényel újabb regisztrációt és a korábbi, Alkalmazásban tárolt információk is elérhetőek maradnak bejelentkezést követően. Mobiltelefonszám cseréjekor a Felhasználónak nincs teendője az Alkalmazással kapcsolatban.

 

Regisztráció, belépés és tárolt adatok

 

Az Alkalmazás regisztrációt – azaz egyúttal a jelen Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató – elfogadását követően vehető igénybe. Az Alkalmazásba kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak.

 

A letöltést követően regisztráció a következő módon lehetséges. Az e-mail cím, jelszó és születési év/hó megadásával történő regisztráció. A regisztráció során megadott adatok helyességéért az üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal. Az Alkalmazásba történő regisztráció után a Felhasználóknak módjuk van a McDonald’s hírlevelére is feliratkozni az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt információk figyelembe vételével és elfogadásával. iOS felhasználók külön felugró ablakon jelezhetik, hogy ha személyre szabott ajánlatok megjelenítéséhez hozzájárulnak.

 

A McDonald’s hírlevelére történő feliratkozás, illetve a személyre szabott ajánlatok megjelenítéséhez történő hozzájárulás nem feltétele az Alkalmazásba történő regisztrációnak, illetve az Alkalmazás használatának.

 

A regisztrációt követően a Felhasználó bármikor beléphet az Alkalmazásba e-mail címe és választott jelszava megadásával. Az adatok megadását követően az Alkalmazás e-mailben egy hat jegyű számkódot küld ki a Felhasználó részére, az Alkalmazásban erre a célra szolgáló mezőbe való begépelését követően lehetséges a belépés. A kétfaktoros hitelesről több információ az Adatkezelési Tájékoztatóban olvasható.

 

Az Alkalmazás adatbázisából előzetes értesítés nélkül törlésre kerülhet az a Felhasználó, aki - az általa megosztott tartalmakkal megsérti harmadik fél személyiségi vagy egyéb jogait, valamint a szerzői jogot, iparjogvédelmi jogot, bármilyen Szellemi Tulajdonnal kapcsolatos jogot vagy bármilyen egyéb jogszabály rendelkezéseit, - kereskedelmi, üzleti célú hirdetéseket jelenít meg (ún. spam) formájában az Alkalmazáson keresztül, akár saját profiljával, akár a közösség részére megosztott üzenetekkel, - más Felhasználókat zaklat, megfélemlít, rágalmaz saját profiljával vagy akár egyéb, az Alkalmazáson keresztül megosztott üzenetekkel, - az Alkalmazást saját nevében terjeszti, részen vagy egészben másolja, átdolgozza, a Szellemi Tulajdont bármilyen egyéb módon bitorolja, másolja, azzal visszaél, - jogosulatlanul használja az Alkalmazás és az Üzemeltető, a McDonald’s cégcsoport (pl. McDonald’s, Meki stb.), illetve a McDonald’s cégcsoport szerződéses partnerei védjegyeit - kárt tesz az Alkalmazásban bármilyen módon, pl. szoftverek és távközlési berendezések segítségével - a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat bármilyen egyéb módon megszegi.

A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését írásban, az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon.

 

Kedvezménykuponok

 

Az Alkalmazásban – annak fő funkciója szerint – a regisztrált Felhasználók számára személyre szabott, egyedi kedvezménykuponokat biztosítunk. Az egyes kedvezménykuponok beváltásának feltételei a kuponok alatt, a részletek megnyitását követően kerülnek részletezésre, illetve bemutatásra. A „Hogyan tudom beváltani” menüpont alatt a Felhasználó a beváltási folyamatról részletes információt olvashat.

Egy kedvezménykupon az érvényességi idején belül egy készülékről egyszer használható fel egy vásárlás alatt. Minden egyes kuponnak egyedi QR-kódja van, így egy rendelés alkalmával minden kuponból csak egy darabot lehet felhasználni. Egy rendelésen belül kétszer már nem lehet ugyanazt a kupont felhasználni, és nem lehet a QR-kód olvasóval beolvasni. Amennyiben többet szeretne kérni a Felhasználó egy adott ajánlatból érvényesíteni, akkor bizonyos kuponok esetében egy külön QR-kóddal lehetősége lesz a zöld színnel jelölt DUPLA ajánlatot kérni. Fontos, hogy nem minden esetben, hanem csak bizonyos kuponok esetében van lehetőség a DUPLA ajánlatra.  Ha egy Felhasználó egy rendelésen belül egy adott ajánlatból 2 darabot szeretne rendelni, akkor a zöld színnel kiemelt DUPLA AJÁNLAT kupont kell érvényesítenie, amennyiben van ilyen. A SZIMPLA és a DUPLA ajánlatok egyedi kuponajánlatnak minősülnek, így ha a Felhasználó egy rendelés alkalmával érvényesíti egy adott kuponajánlatból a piros színnel jelölt SIMA és a zöld színnel jelölt DUPLA AJÁNLATOT is, akkor összesen három darabot tud beváltani az adott kuponajánlatból egyszerre, ehhez a SZIMPLA AJÁNLAT mellett a DUPLA AJÁNLAT QR kódját is érvényesítenie kell egy vásárlás alkalmával. Három darabnál több kuponajánlat egy vásárlás esetén nem érvényesíthető. Miután a Felhasználó a „BEVÁLTOM” gombra kattint az Alkalmazásban, onnantól számítva 33 perc múlva lesz lehetősége egy adott kuponajánlatot újra felhasználnia ugyanarról a készülékről egy új rendelés alkalmával.

A kuponok beváltása az alábbiak szerint történik. Miután a Felhasználók a „BEVÁLTOM” gombra kattintanak az Alkalmazásban, 15 percük lesz arra, hogy beváltsák a kupont. Az adott kuponajánlathoz tartozó egyedi QR-kódot beváltáskor le kell olvasni a kioszkon vagy a kasszánál, Drive beváltás esetén pedig be kell mondani a kupon kódját (M kezdésű numerikus kód a QR kód alatt közvetlenül). A kioszknál és a kasszánál is van lehetőség az M kezdetű numerikus kód bemondására.

 

Az Alkalmazásban nyújtott ajánlatok más kedvezményekkel nem vonhatóak össze. Az Alkalmazásban egyidejűleg egy vagy akár több kuponajánlat áll a Felhasználók rendelkezésére. A kuponajánlatok a hozzájuk tartozó beváltási feltételekben foglaltak szerint kedvezményes árajánlatokat és/vagy egyéb ajánlatokat biztosítanak a Felhasználók számára.

 

Az Alkalmazásban szereplő kuponok érvényességi ideje és a beváltás feltételei kupononként eltérőek lehetnek. Az adott kuponajánlat beváltásának részletei az Alkalmazáson belül az adott ajánlathoz tartozó Részletek megnyitását követően olvashatók. A kuponajánlatokhoz tartozó eltérő beváltási feltételeivel kapcsolatos esetleges félreértésekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Az egyedi kuponajánlatok az Alkalmazás minden egyes megnyitásakor - megfelelő sávszélességű internetkapcsolat esetén – frissítésre kerülnek a Felhasználó részére szánt aktuális ajánlatnak megfelelően. Amennyiben az Alkalmazás a megelőző használat során nem került bezárásra vagy nem megfelelő sávszélességű internetkapcsolat miatt az aktuális kuponajánlatok nem kerültek frissítésre a Felhasználó mobiltelefonján, előfordulhat, hogy az Alkalmazásban megjelenhetnek már nem érvényes ajánlatok, amiért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Alkalmazásban szereplő kuponajánlatok aktualitásáért a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Alkalmazásban szereplő kuponajánlatok aktuális rendelkezésre állásáért és az ezzel kapcsolatos esetleges félreértésekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A kuponok beváltása közvetlenül egy részt vevő McDonald’s étteremnél történik, és a termékek adásvételével kapcsolatos szerződés is a Felhasználó és a rendelést felvevő McDonald’s étterem, amelyet vagy a Progress Étteremhálózat Kft. vagy valamely, a kuponajánlatokkal kapcsolatban résztvevő franchise partnere üzemeltet, között jön létre. A termékek elkészítéséért és átadásáért az az étterem felel, ahol a Felhasználó átveszi őket. Minden termék attól függően áll rendelkezésre, hogy kapható-e abban az étteremben, ahol a Felhasználó a rendelést átveszi.  Egyes éttermek nem árusítják az összes terméket. Minden étterem függetlenül határozza meg a saját árait. Bizonyos ajánlatok és árak nem feltétlenül érhetők el minden rendelésnél és minden helyszínen. Kedvezménykuponnal elvitelre történő vásárlás esetén – ideértve a McDrive® kiszolgálást is – elviteli díj kerül felszámolásra vásárlási tranzakciónként egyszer. Az elviteli díj mértékéről vásárlás előtt az étteremben szükséges tájékozódni.

 

MyMeki® hűségprogram

 

A MyMeki® hűségprogram egy pontszerzésen alapuló hűségprogram az Alkalmazásban, amelynek lényege, hogy az Alkalmazáshoz való csatlakozást és a Felhasználási Feltételek elfogadását követően, a Felhasználók a McDonald’s éttermekben való vásárlásokkal hűségpontokat (a továbbiakban hűségpontok vagy pontok) szerezhetnek, és a pontokat a Felhasználók egyes meghatározott termékek 50%-os kedvezménnyel történő megvásárlására vagy alkalmanként egyéb ajánlatok érvényesítésére (a továbbiakban együttesen hűségajánlatok) használhatják fel. 

 

A Felhasználók az Alkalmazásban történő regisztrációval és a MyMeki® hűségprogramot tartalmazó Felhasználási Feltételek elfogadásával automatikusan bekerülnek a MyMeki® hűségprogramba. Minden regisztrált Felhasználónak van egy egyedi QR-kódja, amely az Alkalmazásban lévő digitális hűségkártyán látható. Egy regisztrált fiókhoz egy hűségkártya tartozik.

 

Az Alkalmazásban a pontgyűjtés és a hűségajánlatok felhasználása minden esetben csak úgy lehetséges, ha a Felhasználó be van jelentkezve a saját fiókjába. A vásárlás során a Felhasználónak a kioszknál vagy a pultnál be kell olvasnia az Alkalmazásban szereplő digitális hűségkártyán lévő QR-kódot vagy meg kell adnia a QR kód alatt szereplő M kezdetű numerikus kódot (a továbbiakban: Numerikus kód). McDrive esetén csak a Numerikus kód megadására van lehetőség ahhoz, hogy pontokat szerezhessen a Felhasználó. A QR kód vagy a Numerikus kód vásárláskor történő beolvasásának, megadásának elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy a Felhasználó nem szerez a vásárlás után pontot, és ezt később sem pótolhatja. A vásárlás utáni pontfelírás utólag, visszamenőlegesen nem lehetséges.

A MyMeki® hűségprogramhoz való csatlakozást követő első vásárláskor a digitális hűségkártya QR-kódjának első beolvasásával minden Felhasználó egyszeri 100 pontot érő csatlakozási bónuszt szerez. A Felhasználók részére a McDonald’s éttermekben történő vásárlások esetén minden elköltött 100 (egyszáz forint) után 3 pont kerül a digitális hűségkártyán jóváírásra (100 Ft = 3 hűségpont) amennyiben Felhasználó a vásárláskor beolvassa a QR-kódot vagy megadja a Numerikuskódot.

A pontok a pontszerzést követő 365 napon belül használhatók fel, a 365. nap után járnak le és automatikusan törlődnek.

A Felhasználó fiókján egyidejűleg egyszerre legfeljebb 9999 pont lehet. Ha egy pontszerzésre jogosító vásárlással a Felhasználó túllépi ezt a felső határt, a felső határ fölött nem szerez pontot.

A pontok felírásához és érvényesítéséhez szükséges QR kód technológia jelenleg csak éttermi környezetben elérhető, ezért McDelivery rendelés, tehát az éttermekből történő házhozszállítás esetén sem pont felírásra, sem pontok beváltására nincsen lehetőség.

 

A Felhasználók az Alkalmazásban a Hűségajánlatok között találhatják meg a pontjaik felhasználásával az 50%-os kedvezménnyel megvásárolható egyes meghatározott termékek, valamint – amennyiben van ilyen – alkalmanként egyéb ajánlatok választékát, amely választékot az Üzemeltető bármikor saját hatáskörben, indokolás nélkül módosíthat. Az 50%-os kedvezmény a pontbeváltással érintett McDonald’s étterem, amelyet vagy a Progress Étteremhálózat Kft. vagy valamely a, MyMeki® hűségprogramban résztvevő franchise partnere üzemeltet, által meghatározott árból értendő.

A pontok beváltása úgy történik, hogy a Felhasználó a „MyMeki®” almenüpontra kattintva a „Hűségajánlatok” résznél kiválaszthatja a hűségprogramban szereplő termékek vagy – amennyiben van ilyen - egyéb ajánlatok közül a kívánt terméket vagy ajánlatot, majd ezt követően a „Beváltás” gomb megnyomásával létrejön egy jutalmakra váltható utalvány, amelyet vásárláskor a QR-kód beolvasásával, vagy az M kezdetű Numerikus kód megadásával használhatnak fel a Felhasználók. McDrive esetén csak a Numerikus kód megadására van lehetőség. A beváltást követően 15 perc áll rendelkezésre a hűségajánlat érvényesítésére. Az Alkalmazásban található hűségajánlatok más kedvezményekkel nem vonhatóak össze. Az Alkalmazásban egyidejűleg egy vagy akár több hűségajánlat áll a Felhasználók rendelkezésére. A pontok beváltásával az adott kategóriába tartozó termékre 50% kedvezményt vagy – amennyiben van ilyen - egyéb hűségajánlatot kap a vendég az adott egyéb hűségajánlathoz tartozó felhasználási feltételekben foglaltak szerint. Az 50%-os kedvezmény igénybevételéhez szükséges hűségpont határokat az Alkalmazás tartalmazza. A hűségajánlatok érvényességi ideje és a beváltás feltételei ajánlatonként eltérőek lehetnek. Az adott hűségajánlat beváltásának részletei az Alkalmazáson belül az adott hűségajánlat megnyitását követően olvashatók. A hűségajánlatokhoz tartozó eltérő felhasználási feltételekkel kapcsolatos esetleges félreértésekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A hűségpontokat csak a regisztrált Felhasználó válthatja be, a hűségpontok más Felhasználóra, valamint másik digitális hűségkártyára nem átruházhatók, és készpénzre nem válthatók be.

 

A Felhasználók az Alkalmazásba való bejelentkezést követően a hűségkártya bal alsó sarkában megtalálják az elérhető pontok egyenlegét. A Felhasználók az Alkalmazásba bejelentkezést követően a pontegyenleg részre, az Előzményekre kattintva találhatják meg a vásárlási előzményeket a hűségkártyán.

 

A pontok beváltása közvetlenül egy részt vevő McDonald’s étteremnél történik, és a termékek adásvételével kapcsolatos szerződés is a Felhasználó és a rendelést felvevő McDonald’s étterem, amelyet vagy a Progress Étteremhálózat Kft. vagy valamely, a MyMeki® hűségprogramban résztvevő franchise partnere üzemeltet, között jön létre. A termékek elkészítéséért és átadásáért az az étterem felel, ahol a Felhasználó átveszi őket. Minden termék attól függően áll rendelkezésre, hogy kapható-e abban az étteremben, ahol a Felhasználó a rendelést átveszi.  Egyes éttermek nem árusítják az összes terméket. Minden étterem függetlenül határozza meg a saját árait. Bizonyos ajánlatok és árak nem feltétlenül érhetők el minden rendelésnél és minden helyszínen. Hűségajánlattal elvitelre történő vásárlás esetén – ideértve a McDrive® kiszolgálást is – elviteli díj kerül felszámolásra vásárlási tranzakciónként egyszer. Az elviteli díj mértékéről vásárlás előtt az étteremben szükséges tájékozódni.

 

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy bármikor elvegye a pontokat, ha a terméket bármilyen okból visszavitték, és a vételár részben vagy egészben visszatérítésre került a Felhasználó részére. Ugyanez vonatkozik a termékek cseréjére is, kivéve, ha azonos pontértékű termékekre cserélnek.

 

A Felhasználók a hűségprogrammal, pontokkal kapcsolatos panasz esetén a blokk elküldésével együtt az eset kivizsgálását a mcdonaldsapp@hu.mcd.com címen kérhetik. A panaszt az Üzemeltető kezeli. Részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban.

 

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy megtegye az általa megfelelőnek tartott lépéseket, amely akár a Felhasználó profilja, fiókja és az összegyűjtött pontok eltávolítása vagy felfüggesztése is lehet, amennyiben bármilyen, a Felhasználó fiókját érintő gyanús tevékenységet észlel. A gyanús tevékenységet és annak feltételeit az Üzemeltető saját maga határozza meg és alkalmazza. Gyanús tevékenységbe sorolhatók különösen az alábbiak:

(i)               jogszabályba ütköző vagy rosszhiszemű tevékenységek;

(ii)              hamis vagy megtévesztő információk megadása vagy ennek megkísérlése, hamis nyilatkozat tétele az Üzemeltető vagy a részt vevő étterem felé; vagy

(iii)            bármilyen jutalom, előny vagy pont értékesítése, átadása, átruházása vagy megszerzése, illetve ezek értékesítésének, átadásának, átruházásának vagy megszerzésének felajánlása a jelen feltételeknek meg nem felelő módon; vagy

(iv)            túlzó mértékű pontszerzés vagy pont beváltás (csalással vagy egyéb módon).

 

Az Üzemeltető és a résztvevő éttermek fenntartják a jogot arra, hogy ne adjanak vagy fogadjanak pontokat, amennyiben okkal gondolhatják, hogy visszaéltek az Alkalmazással vagy a pontokkal.

 

A Felhasználó halálával a profilja automatikusan megszűnik, és a megszerzett, de be nem váltott pontok törlésre kerülnek. Ha az Üzemeltető hitelt érdemlő értesítést kap a Felhasználó haláláról, a profilját megszünteti. A fentiek miatti megszüntetés esetén az Üzemeltető senki által elszenvedett kárért nem felel. 

 

A Felhasználó az Alkalmazásban a Profil törlése elem kiválasztásával bármikor törölheti a fiókját.  A törlés megerősítését követően a fiókban összegyűlt valamennyi hűségpont azonnal és visszavonhatatlanul törlődik. A lejárt, és a törölt pontok nem fizethetők ki.

 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot MyMeki® hűségprogram feltételeinek bármikor, indokolás nélküli módosítására, valamint fenntartja a jogot a MyMeki® hűségprogram  átmeneti felfüggesztésére vagy a megszüntetésére is, amennyiben az észszerű ellenőrzésén kívül eső események, körülmények miatt nem tudja vagy egyébként nem kívánja átmenetileg vagy tartósan tovább működtetni MyMeki® hűségprogramot.

Külső hivatkozások

 

Az Alkalmazáson belül találhatók külső hivatkozások (linkek). A külső hivatkozások elhelyezése azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy az Üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel, egyéb alkalmazásokkal vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel, alkalmazásokkal és a rajtuk, illetve bennük szereplő információkkal kapcsolatban az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Külső alkalmazások és szoftverek

 

Az Alkalmazás az Apple AppStore, illetve a Google Play webáruházon keresztül tölthető le. Az Apple AppStore webáruházra vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetők el: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy . A Google Play webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html A Felhasználó tudomásul veszi, hogy

 

az Apple App Store, a Google Play áruházakon keresztül letöltött Alkalmazás esetén az Apple App Store, a Google Play webáruházak mindenkor érvényben lévő fenti linkeken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ide értve különösen az Apple App Store, a Google Play webáruház használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

Jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltetőnek az Apple App Store, valamint a Google Play web áruházak szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs. Amennyiben fenti szabályzatokban, vagy a társaságok működésében, továbbá az Alkalmazás letölthetőségében változás áll be, úgy az Üzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség. A Felhasználó nem élhet semmilyen, külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. iOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook, stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az Applikáció hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban kártérítési igénnyel.

 

Adatvédelem

 

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználók személyes adatait tiszteletben tartja, azok védelméről gondoskodik. Az Alkalmazás használatával a Felhasználó tudomásul veszi és maradéktalanul elfogadja adatainak jelen Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató szerinti felhasználását.

 

További felelősség és kártérítés

 

Az Alkalmazás használatához a felhasználói oldalon szükséges – fent meghatározott vagy bármely egyéb - technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania, teljesítenie. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért az Üzemeltető nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre az Üzemeltető az Alkalmazás használatából adódóan, a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. Az Üzemeltető semmilyen módon nem felel az Alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szoftver által nyújtott (így kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban. Az Üzemeltető nem vállalja, hogy az Alkalmazás megszakításmentesen vagy hibamentesen fog működni, valamint az Üzemeltető nem felel vis major hibákért. Az ezekből eredő adatvesztésért, tartalom vesztésért az Üzemeltető szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.

 

Egyéb rendelkezések

 

Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – rendelkezései az irányadóak.

 

Kapcsolat és támogatás

 

Az Alkalmazás támogatását az Üzemeltető és szerződéses partnerei végzik munkanapokon, 9:00 és 17:00 között. Az Alkalmazás működésével kapcsolatban a Felhasználó mcdonaldsapp@hu.mcd.com e-mail címre küldheti kérdéseit.

 

2023. május 15.

Progress Promotion Kft.

Most elhagyod a McDonalds.com oldalát.

Kérjük, válassz egy partnert a folytatáshoz.
Kérjük, válassz egy partnert a folytatáshoz.
Szállítás a partnertől
Átirányítunk egy olyan webhelyre, amelyet nem a McDonalds üzemeltet és így nem felelős az ott található tartalomért és adatvédelmi beállításokért.