Från fördom till fakta.

Hur är det att jobba på Donken – egentligen?

Oansvariga, bortskämda och självupptagna. Fördomarna mot unga är desamma år efter år. Vi har alltid sett bortom det och anställt baserat på driv och ambition. I svallvågorna av den pågående pandemin är det viktigare än någonsin att ge Sveriges ungdomar hoppet och framtidstron tillbaka. I år öppnar vi dörren till arbetsmarknaden för 2 500 nya medarbetare och hoppas att fler kan följa vårt exempel. Här delar vi med oss av McDonald’s-modellen och våra erfarenheter efter över 45 år som ungdomsarbetsgivare i Sverige.

 

Fördomar till fakta.

Fördom: Riktigt usla arbetstider

Fakta: 82,3% av våra medarbetare menar att jobbet på McDonald’s möjliggör den schemaflexibilitet som de behöver.

Dygnet runt-öppettider och stor möjlighet att själv styra över sin tid innebär flexibilitet och möjlighet att arbeta på ett sätt som passar ens preferenser och livssituation. Till exempel uppger medarbetare att det är en fördel att de själva kan styra sina tider så att de kan träna, studera eller vara med familjen när de önskar.

Flexibla arbetstider är ett återkommande svar på frågan om vad som är det bästa med att arbeta på McDonald’s.

Fördom: Ni utnyttjar unga, utan rättigheter

Fakta: 84,4% av våra medarbetare tycker att McDonald’s är en mycket bra arbetsplats.

Många medarbetare framhåller det positiva med att McDonald’s följer kollektivavtal och menar att det skapar en trygghet och tydlighet. Flera påpekar även att man på McDonald’s har liknande lön som andra aktörer i restaurangbranschen.

Flera medarbetare lyfter också att det på McDonald’s finns goda möjligheter att snabbt öka sin lön genom utbildning, något som beskrivs öka motivationen att arbeta sig upp. Att en arbetsgivare inom restaurangbranschen erbjuder utbildningar som hjälper att både kompetens- och löneutveckla sig själv beskrivs som positivt och unikt för McDonald’s.

Läs mer om vad vi erbjuder våra medarbetare här

Fördom: Extremt enkla arbetsuppgifter

Fakta: 89,4 % av våra medarbetare anser att de i sitt arbete lär sig saker som de kan ha nytta av hela livet.

Många av våra medarbetare beskriver att det är långt ifrån enkelt att arbeta på McDonald’s. De menar snarare att ett jobb på McDonald’s kräver att man besitter en rad olika förmågor och egenskaper.

Till exempel förmågan att samarbeta med andra i högt tempo, att prioritera och hålla koll på parallella moment i produktionen, tekniska färdigheter för att hantera maskiner och kassaapparater, förmågan att hantera ett stort antal beställningar och samtidigt kunna leverera mat av hög kvalitet på ett säkert sätt samtidigt som man tar hand om sina gäster och ser till att bibehålla en tilltalande restaurangmiljön.

Fördom: Ni spottar i maten och tvättar aldrig händerna

Fakta: Var 30:e minut. Så ofta går handtvättsklockan på McDonald’s.

Renlighet och hygien ses av medarbetarna som grundbultar i arbetet på McDonald’s. Vissa medarbetare går så långt som att säga att de ibland upplever att de lägger mer tid på att hålla rent och fräscht i köket och restaurangen än på att laga mat. 

Det finns höga krav på personlig hygien, renlighet i köket och restaurangerna samt kring matsäkerhet. Det finns dessutom tydliga rutiner för att säkra att kraven efterföljs av alla 12 000 medarbetare, på 200 restauranger. Vi bär till exempel alltid förkläde och keps - när vi jobbar i köket och vi tvättar våra händer och underarmar med desinficeringsmedel varje halvtimme, eller ännu oftare i samband med att vi byter arbetsuppgifter.

Fördom: Måste vara sjukt stressigt

Fakta: 89,4% av våra medarbetare uppger att de tycker McDonald’s har en bra arbetsmiljö.

I intervjuer med medarbetare framkommer att man är väl förberedd för de mer hektiska perioderna. Medarbetare har sin tydliga roll och vet exakt vad som förväntas av både en själv och vad man kan förvänta sig av sina kollegor. De tydliga rutinerna gör att upplevelsen är att man har kontroll och kan arbeta lugnt och metodiskt, även om tempot är högt.

Många av våra medarbetare uppger dessutom att de tycker det är som roligast när tempot är högt. Det höga tempot ses som en möjlighet till att utvecklas och effektivisera jobbet. Flera beskriver att det höga tempot bygger lagkänsla och skapar förutsättningar för livslång vänskap.

Vissa uppger till och med att de inte ser pikarna som stressiga, utan menar att de i perioder av högt tempo verkligen samarbetar och jobbar effektivt, som ett lag. Många nämner att det är då arbetet fungerar som bäst, som ett väloljat maskineri.

  

Fördom: Du är fast på Donken, det leder ingenstans

Fakta: 7 av 10 av McDonald’s franchisetagare kommer inifrån organisationen och har klättrat från medarbetare till franchisetagare.

Enligt många av våra medarbetare är fördomen om att det saknas utvecklingsmöjligheter på McDonald’s helt felaktig. I stället beskriver medarbetarna McDonald’s som en arbetsplats där man ges utbildning från dag ett och snabba utvecklingsmöjligheter.

På McDonald’s får alla nya medarbetare en tydlig introduktion samt grundutbildning och genom McDonald’s Business School kan aspirerande medarbetare som vill ta nästa steg i karriären, t.ex. bli skiftledare eller arbetsledare, vidareutbilda sig inom bland annat ledarskap, affärsmannaskap, personalfrågor och kommunikation. Erfarenheter som, utöver att vara viktiga för att växa på McDonald’s, även blivit allt viktigare i dagens arbetsliv generellt. 

Läs mer om hur vi jobbar med att utveckla våra medarbetare i McDonald´s modellen.

Vill du prova själv? Sök jobb på McDonald’s här:

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.