Hur vi behandlar dina personuppgifter

Här beskriver vi hur vi på Food Folk Group (franchisetagare åt McDonald's Corporation, inklusive dess direkta och indirekta dotterbolag, hädanefter benämnt som "Food Folk", "vi", "vår/vårt/våra", "oss") samlar in, använder, överför, underhåller och lagrar (gemensamt "behandlar") dina personuppgifter. Beroende på sammanhanget kan det exakta Food Folk Group-företaget som behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig vara olika. Välj den beskrivning som bäst passar din relation till oss för att läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilken Food Folk Group-enhet som agerar som personuppgiftsansvarig i ditt fall.

Besökare på webbplatsen

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats.

Besökare på sociala medier

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker våra sociala medier-sidor och/eller interagerar med oss via sociala medier.

Restaurangbesökare

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker en av våra restauranger.

Kunder som beställer via en av våra leveranstjänstpartner

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du gör en beställning i våra restauranger via en av våra partnerleveranstjänster.

Kunder som köper e-presentkort

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du köper e-presentkort från oss för att betala för våra produkter.

Användare av mobilappen

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår mobilapp, som vi tillhandahåller till våra kunder så att de kan hålla sig uppdaterade om kampanjer, ta emot erbjudanden, hantera beställningar och spela spel.

Personer som skickar in synpunkter eller frågor

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du skickar in en synpunkt eller fråga eller klagomål och/eller när vi skickar kompensationskuponger till dig.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Automatiserade beslut

Inga behandlingsaktiviteter inkluderar att fatta automatiserade beslut om dig som skulle kunna påverka dig väsentligt eller leda till någon rättslig effekt. Automatiserade beslut innebär beslut som grundas på enbart automatiserad behandling utan mänsklig inblandning.

Är lämnande av personuppgifter ett krav?

Såvida inte annat anges i denna Personuppgiftspolicy är lämnande av personuppgifter inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Det innebär att du inte är skyldig att lämna personuppgifter. Konsekvensen av att inte lämna personuppgifter skulle vara oförmåga att uppnå vårt avsedda syfte.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter beror på varför vi behandlar dem. Ovan kan du klicka i en ruta som bäst beskriver din relation till oss och kontrollera avsnittet med namnet "Vi behandlar dina personuppgifter för att:". Denna sektion förklarar syftet med behandlingen, det vill säga varför vi behöver dina uppgifter i det fallet. Vi lagrar aldrig dina uppgifter längre än vi behöver dem för ett specifikt ändamål. När ändamålet är uppnått eller inte längre anses relevant anonymiserar eller raderar vi dina personuppgifter.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter för de aktiviteter som nämns i denna Personuppgiftspolicy, har du vissa rättigheter kopplade till de personuppgifter som vi lagrar om dig. Välj beskrivningen av varje rätt nedan för att läsa mer om dem. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till: privacy.se@foodfolk.com

Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, samt att erhålla en kopia av dessa uppgifter och få information om andra parametrar som är relaterade till behandlingen av dina uppgifter.

Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att kräva att de rättas och/eller kompletteras.

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi behandlar om dig. Dock kan vi ibland (till exempel om det finns lagliga krav som kräver att vi behåller personuppgifterna) inte radera dem.

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas - till exempel om du inte anser att personuppgifterna är korrekta.

Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att vi slutar behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Dock kan vi fortsätta att behandla samma uppgifter för andra ändamål (om det finns några).

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Där vi har begärt ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. I så fall kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter baserat på samtycke.

Om du har några frågor som inte kan klaras upp genom en intern dialog med oss eller om du vill lämna in ett klagomål, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/.

Kontakta oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter, kontakta oss gärna på privacy.se@foodfolk.com

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.