Personuppgiftspolicy

McDonald's sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 14 Sep. 2017

Denna Personuppgiftspolicy (”Sekretesspolicy”) beskriver personuppgiftspraxis för Svenska McDonald’s AB i Sverige, (”McDonald’s”) avseende hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information om våra kunder och andra som besöker våra restauranger, webbplatser och mobilappar och på annat sätt integrerar med oss. Liknande praxis tillämpas av McDonald’s Corporation och dess helägda filialer världen över.

Läs denna Sekretesspolicy noggrant. Genom att använda våra onlinetjänster så som anges nedan eller genom att tillhandahålla din information när du besöker våra restauranger samtycker du, efter att ha läst denna Sekretesspolicy, till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med villkoren som anges i denna Sekretesspolicy.

Observera att många McDonald’s-restauranger ägs eller drivs av franchisetagare som är oberoende affärsidkare. Denna Sekretesspolicy gäller inte webbplatser eller mobilappar som drivs av Franshisetagare. Läs sådana franchisetagares Sekretesspolicyer för information om deras praxis när det gäller personuppgifter.

 

 1. Information vi samlar in
 2. Hur vi använder informationen vi samlar in
 3. Hur vi delar personuppgifterna vi samlar in
 4. Sekretesspolicy gällande barn
 5. Dina val
 6. Åtkomst till och korrigering och radering av personuppgifter
 7. Cookies och liknande tekniker
 8. Riktad reklam
 9. Länkar till andra webbplatser och sociala medier
 10. Informationssäkerhet
 11. Lagring av personuppgifter
 12. Internationella dataöverföringar
 13. Ändringar av vår sekretesspolicy
 14. Hur du kontaktar oss

   

 

1. Information vi samlar in

 

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du besöker en av våra restauranger, använder McDonald’s webbplatser (”Webbplatserna”) eller använder våra webb- eller mobilapplikationer (”Mobilappar”) eller på annat sätt interagerar med oss. Vi hänvisar till våra webbplatser och mobilappar tillsammans som ”Onlinetjänster”. Den information vi samlar in kan delas in i tre kategorier (a) information som du själv tillhandahåller, (b) information som samlas in automatiskt och (c) information som vi samlar in från andra källor.

(a) Vi samlar information som du själv tillhandahåller. De typer av personuppgifter vi samlar in kan inkludera:

 • Transaktionsinformation, som t.ex. produkt som köpts, pris, betalningsmetod och betalningsuppgifter.
 • Personuppgifter som t.ex. namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och annan kontaktinformation när du tillhandahåller denna information till oss, t.ex. genom att du registrerar dig för våra Olinetjänster, loggar in på våra Onlinetjänster, deltar i någon av våra tävlingar eller när du kontaktar oss via telefon eller genom våra Onlinetjänster.
 • Kontoinformation, som t.ex. användarnamn, lösenord och andra identifierare eller bevis som används för att gå in på våra Onlinetjänster eller köpa McDonald’s produkter och tjänster.
 • Profilinformation, inklusive produkter och tjänster du tycker om eller tidpunkter då du föredrar att besöka oss.
 • Andra personuppgifter du väljer att tillhandahålla när du interagerar med McDonald’s.
 • Se också nedan avseende information som samlas in automatiskt, platsinformation och kombinerad information.

 

Omständigheterna under vilka du tillhandahåller personuppgifter kan inkludera när du:

 • köper produkter på våra restauranger;
 • registrerar dig för att använda våra Onlinetjänster;
 • önskar marknadsförings- eller annan kommunikation;
 • använder våra Wi-Fi-nätverk, kiosker eller andra tekniker i butik,
 • deltar i våra tävlingar, prisdragningar eller lotterier,
 • skickar information när du ger feedback; eller använder interaktiva funktioner i våra Onlinetjänster.
 • använder interaktiva funktioner i våra onlinetjänster.

 

(b) Information som samlats in automatiskt

Vi kan samla in information från din dator eller mobilenhet via automatiska tekniker när du besöker våra restauranger eller använder våra Onlinetjänster eller tekniker i restaurangen. Dessa automatiska tekniker kan innefatta cookies, lokala delade objekt och webb-beacons. Ytterligare information om användningen av cookies och andra automatiska tekniker tillhandahålls nedan i avsnitt 7 i denna Sekretesspolicy.

Information vi samlar in kan innefatta

 • din Internet Protocol-adress (IP-adress);
 • operativsystem på dator/mobilenhet och typ av webbläsare;
 • typ av mobilenhet; mobilenhetsinställningar;
 • den unika enhetsidentifieraren (UDID) eller mobilutrustningsidentifieraren (MEID) för din mobilenhet;
 • enhets- och komponentserienummer;
 • reklamidentifierare (t.ex. IDFA:er och IFA:er) eller liknande identifierare;
 • den hänvisande webbplatsen eller applikationen;
 • de länkade webbplatserna, tredjepartswebbplatser, applikationer eller sociala medier där du delar innehåll i Onlinetjänster; och aktivitet relaterad till din användning av våra Onlinetjänster som t.ex. sidorna du besöker på våra webbplatser eller i våra mobilappar.

Platsinformation

McDonald’s Onlinetjänster och tekniker i restaurangen kan samla in exakt information om platsen där din mobilenhet eller dator befinner sig med hjälp av geolokalisering och tekniker för medvetenhet om plats och närvaro som t.ex. GPS, Wi-Fi, Bluetooth, eller närhet till mobiltorn. För de flesta mobilenheter och datorsystem, kan du dra tillbaka ditt tillstånd för McDonald’s att hämta denna information avseende din plats via enhets- eller webbläsarinställningarna. Om du har frågor om hur du avaktiverar insamling av exakt platsinformation, rekommenderar vi att du kontaktar din mobiloperatör, tillverkaren av enheten eller din webbläsarleverantör. Observera att vissa Onlinetjänster och tekniker i restaurangen kanske inte fungerar korrekt utan exakt platsinformation. Om du vill att vi raderar platsinformation vi har samlat in som identifierar dig, kontakta oss via den e-post- eller postadress som anges nedan. Observera att vi enligt lag kan vara skyldiga att behålla viss information.

Leverantörerna av tredjepartsappar, verktyg, widgets och plug-in-program på våra Onlinetjänster, som t.ex. Facebooks "Gilla"-knappar, kan också använda automatiska metoder för att samla in information om dina interaktioner med dessa funktioner. Denna information styrs av dessa leverantörers Sekretesspolicyer eller sekretessmeddelanden.

(c) Information kan samlas in från andra källor

Vi kan också komma att samla in information om dig från andra företag och organisationer. Vi kan också samla in information som är tillgänglig för allmänheten. Till exempel kan vi samla in information om dig när du interagerar med oss via sociala medier.

Kombinerad information

Vi kan kombinera personuppgifter som vi samlar in med information vi mottar från andra källor, information om dina tidigare transaktioner hos McDonald’s och information som samlas in automatiskt.

Tillbaka till toppen

 

2. Hur vi använder informationen vi samlar in

McDonald’s kan använda de personuppgifter vi samlar in för att:

 • uppfylla dina krav eller beställningar och genomföra betalningar för våra produkter och tjänster;
 • om du ger oss tillstånd, kommunicera med dig om McDonald's produkter och tjänster eller våra affärspartners som vi tror kan intressera dig;
 • kommunicera med dig om och administrera ditt deltagande i tävlingar, prisdragningar, lotterier, erbjudanden, kampanjer eller särskilda evenemang;
 • skicka meddelanden till dig om dina beställningar, köp eller konton hos McDonald’s;
 • skicka information till dina kontakter om du begär att vi ska göra det;
 • tillhandahålla kundsupport, svara på, och kommunicera med dig om dina förfrågningar, frågor och kommentarer;
 • göra det möjligt för dig att göra inlägg i våra bloggar och interagera med McDonald’s via sociala medier;
 • anpassa din upplevelse på våra Onlinetjänster och tekniker i restaurangen, som t.ex. tillhandahålla innehåll du kan vara intresserad av och göra navigering till våra webbplatser och mobilappar enklare;
 • utföra dataanalys, inklusive konsumentundersökningar, trendanalys och finansiell analys;
 • driva, utvärdera och förbättra vår affärsverksamhet, inklusive utvecklingen av nya produkter och tjänster; avgöra effektiviteten i våra försäljnings-, marknadsförings- och reklamåtgärder; och analysera och förbättra våra produkter, erbjudanden, kampanjer och Onlinetjänster och andra tekniker;
 • skydda mot, identifiera och förhindra bedrägerier och annan kriminell verksamhet, krav och annan skadeståndsskyldighet; och
 • följa gällande lagstiftning.

 

upplevelse våra restauranger eller på våra Onlinetjänster, (ii) leverera innehåll (inklusive reklam) skräddarsytt efter våra användares intressen och det sätt på vilket våra användare söker på våra Onlinetjänster eller med våra tekniker i restaurangen och (iii) för att administrera vår verksamhet. Vi använder också denna information för att hjälpa till att diagnostisera tekniska problem och driftproblem; administrera våra Onlinetjänster; identifiera användare av våra Onlinetjänster; identifiera en enhet för att förhindra bedrägerier, för att rikta reklam eller för att anpassa användares upplevelser och för att samla in demografisk information om våra användare. Vi använder också automatisk information för att fastställa användarmönster och hur vi kan skräddarsy våra Onlinetjänster för att tillgodose våra användares behov på ett bättre sätt.

Vi kan använda informationen vi erhåller om dig på andra sätt som vi meddelar dig särskilt vid tidpunkten för insamlingen.

Tillbaka till toppen

 

3. Hur vi delar personuppgifterna vi samlar in

McDonald’s säljer inte och delar inte på annat sätt personlig information om dig, utom så som beskrivs i denna sekretesspolicy.

McDonald's kan dela personlig information inom McDonald's Family. McDonald's Family innefattar McDonald’s Corporation, våra filialer, våra dotterbolag och våra franchisetagare. Medlemmar i McDonald’s Family som mottar denna information från McDonald’s har inte rätt att använda eller röja informationen utom enligt vad som anges i denna sekretesspolicy.

McDonald’s kan dela personlig information med leverantörer som tillhandahåller tjänster till McDonald’s, som t.ex. att genomföra beställningar, tillhandahålla databehandlings- och andra informationstekniktjänster, administrera kampanjer, tävlingar, prisdragningar och lotterier, genomföra forskning och analys samt anpassa enskilda McDonald’s-upplevelser. En lista över leverantörer finns här. Vi bemyndigar inte dessa leverantörer att använda personuppgifterna eller att röja dem för något annat syfte än att utföra tjänsterna för vår räkning.

Omständigheter kan uppstå där McDonald's, av strategiska eller affärsmässiga skäl, beslutar att sälja eller överföra hela eller en del av vårt företag. Som en del av denna transaktion, kan vi överföra information som vi har samlat in och lagrat, inklusive personuppgifter, till den part eller de parter involverade i transaktionen.

Vi kan komma att använda insamlad information då den inte identifierar dig. Vi kan till exempel komma att dela anonym, sammanlagd statistik angående din användning av våra Onlinetjänster eller kombinera information som rör dig med information om andra kunder och dela denna information på sådant sätt att ingen enskild kund kan identifieras.

McDonald's förbehåller sig rätten att röja personuppgifter vid behov för att följa lagar eller föreskrifter för att skydda integriteten hos våra Onlinetjänster och tekniker i restauranger, för att göra rättsliga yrkanden eller försvara oss mot rättsliga yrkanden, för att skydda McDonald’s, McDonald’s anställdas eller franchisetagares eller allmänhetens rättigheter, intressen och säkerhet, eller i samband med utredning av bedrägeri, olaglig verksamhet eller överträdelse av McDonald’s policyer.

Tillbaka till toppen

 

4. Sekretesspolicy gällande barn

McDonald's förstår vikten av sekretess för användare av våra Onlinetjänster. Det är särskilt viktigt för oss att skydda integriteten hos barn som besöker eller använder våra Onlinetjänster. Detta sekretessmeddelande gällande barn är avsett att besvara dina frågor om vår praxis avseende personuppgifter vi samlar in via våra Onlinetjänster från barn som är 16 år eller under.

A. Vilka personuppgifter samlar McDonald's in?

Vi tillhandahåller många tjänster på våra webbplatser, som t.ex. spel och målarböcker som inte kräver att ett barn lämnar ut personuppgifter. Men ibland kan vi samla in personuppgifter som t.ex. en e-postadress, en postadress eller ett telefonnummer från barn som del av en aktivitet.

Vi samlar inte in personuppgifter från ett barn under 16 år utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Om förälders eller vårdnadshavares samtycke krävs, samlar vi in förälders eller vårdnadshavares e-postadress, så att vi kan skicka meddelande om vår informationspraxis och/eller söka förälders eller vårdnadshavares samtycke.

Vi kan samla in ett barns e-postadress för att meddela barnet om han eller hon har vunnit eller förlorat en tävling, prisdragning eller lotteri. I detta fall kommer vi att meddela barnet på den e-postadress barnet tillhandahåller. Vi kommer inte att behålla e-postadressen eller använda den för något annat syfte.

Vi kan samla in ett barns e-postadress för att besvara en förfrågan från barnet på engångsbasis som t.ex. att skicka en skärmsläckare till barnet. I detta fall raderar vi omedelbart e-postadressen från vårt system när vi har svarat och vi använder inte adressen för något annat syfte.

McDonald's kommer inte sätta som villkor för barns deltagande i en onlineaktivitet att de uppger mer personuppgifter än vad som rimligen är nödvändigt för att delta i denna aktivitet.

B. Hur använder McDonald's personuppgifterna de samlar in?

Vi använder e-postadresser som skickas av ett barn för att svara på barnets förfrågan eller för att meddela barnet om han eller hon har vunnit eller förlorat en tävling, prisdragning eller ett lotteri barnet deltagit i. Vi använder en förälders eller vårdnadshavares e-postadress för att informera föräldern om vår informationspraxis eller för att söka förälderns eller vårdnadshavarens samtycke.

C. Hur delar McDonald's personuppgifter?

Vi kan dela ett barns personuppgifter med tredje parter i sådan rimlig utsträckning som behövs för att skydda våra Onlinetjänsters säkerhet och integritet, vidta försiktighetsåtgärder mot skadeståndsskyldighet, eller svara på en rättsprocess eller krav från andra statliga myndigheter eller när vi tror att röjande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller finansiell förlust eller i samband med en utredning av misstänkt eller konstaterad olaglig verksamhet.

Vi kan också dela personuppgifter som samlats in från barn med leverantörer som utför tjänster för McDonald's. Dessa tjänster kan inkludera att hysa våra webbplatser, tillhandahålla tekniska tjänster till McDonald's, uppfylla förfrågningar eller administrera tävlingar, prisdragningar eller lotterier. Vi bemyndigar inte sådana leverantörer att röja personuppgifterna vi delar med dem utöver vad som krävs för att utföra relevanta tjänster för McDonald’s.

D. Önskemål från föräldrar avseende vår sekretesspraxis när det gäller barn

Föräldrar/vårdnadshavare kan granska personuppgifter vi har samlat in från deras barn och som inte har raderats, och kan begära att personuppgifterna raderas från våra register om så inte redan skett. Föräldrar/vårdnadshavare kan också neka tillstånd till fortsatt insamling eller användning av sitt barns personuppgifter när föräldern/vårdnadshavaren tidigare givit sitt samtycke. För att göra detta, kontakta oss på adressen, telefonnumret eller e-postadressen som anges nedan i stycke 14.

E. Vem ska jag kontakta om jag har frågor om barns integritetsskydd?

Vi uppmanar föräldrar/vårdnadshavare att regelbundet övervaka och ha tillsyn över sina barns onlineaktiviteter. Om du har några frågor om vår sekretesspraxis för barn, kontakta oss på adressen eller via webbplatslänken som anges nedan i stycke 14.

Tillbaka till toppen

 

5. Dina val

Om du har valt att delta i marknadsföringskommunikation, kan du senare välja att inte motta marknadsföringskommunikation från McDonald’s genom att följa anvisningarna för avanmälan som finns i den marknadskommunikation vi skickar till dig. Du hittar också dina val för kommunikation med McDonald’s med instruktioner om hur du avanmäler dig under profilsektionen i de Onlinetjänster du använder. du kan ändra dina kommunikationspreferenser under ”Inställningar”. Du kan också avanmäla dig genom att kontakta oss på adressen, telefonnumret eller e-postadressen som anges nedan i stycke 14. Observera att om du väljer att inte motta marknadsföringskommunikation från oss, kan vi fortfarande skicka kommunikation till dig som rör dina transaktioner, konton hos McDonald’s och eventuella tävlingar, prisdragningar, eller lotterier som du deltar i.

Att du avanmält dig från en typ av kommunikation innebär inte att du också avanmält dig från andra typer av kommunikation. Om du till exempel väljer bort möjligheten att få mejl med marknadsföring kan du fortfarande få marknadsföring via sms om du inte valt bort även denna typ av kommunikation. Vänligen notera att om du kommunicerat med en franchisetagare till McDonald’s måste du avanmäla dig hos Franchisetagaren.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för deras egen marknadsföring, om du inte särskilt givit oss din tillåtelse att göra detta.

Tillbaka till toppen

 

6. Åtkomst till och korrigering och radering av personuppgifter

Du har rätt att motta, utan kostnad, information om huruvida dina personuppgifter behandlas och om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas, vad syftet är med behandlingen och vem som har åtkomst till dina personuppgifter.

OOm du vid något tillfälle vill få åtkomst till, korrigera eller radera personuppgifterna vi har samlat in från dig, kontakta oss på den postadress eller via webbplatslänken som anges nedan. Observera att vi enligt lag kan vara skyldiga att lagra viss information. Innan McDonald’s kan tillhandahålla någon information till dig eller korrigera felaktigheter, kan vi be dig verifiera din identitet och/eller tillhandahålla andra uppgifter för att hjälpa oss tillgodose din begäran.

Tillbaka till toppen

 

7. Cookies och liknande tekniker

McDonald’s (och våra leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss) kan använda cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker i våra Onlinetjänster och även i övrigt i vår verksamhet, t. ex i vår marknadsföring Online, för att samla information och tillhandahålla de tjänster och produkter du efterfrågat. Vi kan använda cookies och andra liknande tekniker för att samla in information för de syften som anges i denna Sekretesspolicy under ”Hur vi använder informationen vi samlar in personuppgifter.” Vi kan också kombinera informationen från dessa teknologier med information som vi samlat om dig på något annat sätt som finns beskrivet i denna Sekretesspolicy.

Vi kan vidare använda dessa teknologier för att:

 • identifiera dig och den enhet du använder;
 • ge dig tillgång till våra Onlinetjänster, då det kan hända att våra Onlinetjänster inte fungerar korrekt utan dessa tekniker;
 • förbättra våra produkter och tjänster;
 • hjälpa oss att följa utförandet av våra Onlinetjänster (t.ex. trafik, fel, hur lång tid det tar att ladda upp en sida, populära sektioner etc.);
 • komma ihåg dig när du besöker våra Onlinetjänster, för din bekvämlighet;
 • hjälpa till att skräddarsy din upplevelse av Onlinetjänsterna; och
 • • gentemot dig använda oss av direkt marknadsföring.

Cookies

En ”cookie” är en textfil som webbplatser skickar till en besökares dator eller annan internetansluten enhet för att unikt identifiera besökarens webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i webbläsaren. Om vi använder cookies, beskrivs de cookies som används i en separat cookiepolicy. Använd alternativen i din webbläsare om du inte önskar motta en cookie eller om du önskar ställa in din webbläsare så att du får ett meddelande när du mottar en cookie. Klicka på ”Hjälp”-avsnittet i din webbläsare för att få reda på hur du ändrar dina cookiepreferenser. Om du avaktiverar alla cookies, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Både vi och andra (som t.ex. våra reklamnätverk) kan samla in personuppgifter om våra besökares onlineaktiviteter, över tid och på tredjepartswebbplatser, när våra Onlinetjänster används, för att göra din upplevelse mer personlig.

Andra tekniker

Vi kan använda andra tekniker, inklusive ”Webb-beacons” och JavaScript som ibland fungerar tillsammans med cookies och andra medel, på våra webbplatser och mobilappar för att unikt identifiera din enhet. ”Webb-beacons” är små objekt eller bilder som är inbäddade i en webbsida, en applikation eller i ett mejl och som används för att spåra aktivitet. Dessa kallas också ibland för pixlar och taggar. Dessa andra tekniker som McDonald’s använder hjälper till att aktivera funktioner på våra webbplatser och i våra mobilappar. Vi kan också använda vissa tekniker för att fastställa om du har öppnat ett e-postmeddelande eller klickat på en länk i ett e-postmeddelande, för att fastställa hur du använder sidor och innehåll i våra mobilapplikationer samt huruvida du har klickat på McDonald’s annonser Online. Observera följande:

 • Du kan komma att tilldelas en cookie när du använder våra Onlinetjänster.
 • • Vi tillhandahåller vissa funktioner som endast är tillgängliga via användningen av cookies och andra liknande tekniker.
 • • Vi använder både sessions- och permanenta cookies och andra spårningstekniker. Spårningstekniker (t.ex. cookies) kan antingen vara permanenta (dvs. de finns kvar på din dator tills du raderar dem) eller sessionsbaserade (dvs. de finns endast kvar tills du stänger din webbläsare).
 • • Våra Onlinetjänster och andra områden som är relaterade till vår verksamhet kan innehålla ”webb-beacons”

Du kan alltid neka spårningstekniker om din webbläsare medger det, även om detta kan störa din användning av Onlinetjänster. Vi kan koda och skydda de spårningscookies och andra spårningstekniker som McDonald’s upprättar, så att endast vi kan tolka informationen lagrad i dem. Där video är tillgänglig på våra Onlinetjänster, kan vi hitta och spåra videorna du tittar på. Du samtycker till vår spårning av ditt videotittande via Onlinetjänster eller tredje parts sociala medier i upp till två år eller som gällande lag medger eller tills medgivandet tas tillbaka.

Tillbaka till toppen

 

8. Riktad reklam

När du använder våra Onlinetjänster kan vi (och våra leverantörer som tillhandahåller oss tjänster) samla in information om dina onlineaktiviteter, i syfte att tillhandahålla reklam som skräddarsytts för just dina intressen. Denna del av vår Sekretesspolicy ger detaljerad information och förklarar hur du genomför dina val när det gäller sådan skräddarsydd marknadsföring.

Du kan se vissa annonser på andra webbplatser därför att vi deltar i reklamnätverk. Reklamnätverk gör det möjligt för oss att rikta våra budskap till användare baserade på dina intressen, annan information relaterad till dig och kontextuell information. Dessa nätverk spårar dina onlineaktiviteter över tid genom att samla in information automatiskt, inklusive genom användning av cookies, webbserverloggar, ”webb-beacons” och andra tekniker. Nätverken använder denna information för att visa dig annonser som kan vara skräddarsydda efter just dina intressen. Informationen våra reklamnätverk kan samla in innefattar information om dina besök på webbplatser som deltar i relevanta reklamnätverk, som t.ex. de sidor eller de annonser du tittar på och de handlingar du utför på dessa webbplatser. Denna datainsamling sker både på våra Onlinetjänster och på tredjepartswebbplatser som deltar i reklamnätverken. Denna procedur hjälper oss också att utvärdera våra egna marknadsföringsåtgärder. Du kan välja att inte motta riktad reklam genom att gå till:

 

Observera att även om du avanmäler dig, kommer du att fortsätta motta reklam men den kommer inte att vara skräddarsydd efter dina specifika intressen.

Tillbaka till toppen

 

9. Länkar till andra webbplatser och sociala medier

Våra Onlinetjänster kan tillhandahålla länkar till tredjepartswebbplatser som inte drivs av McDonald's Corporation. Om du besöker någon av dessa länkade webbplatser, bör du granska webbplatsens Sekretesspolicy, användarvillkor och andra policyer. Vi ansvarar inte för tredje parters policyer och praxis. Eventuell information du skickar till dessa tredje parter styrs av deras Sekretesspolicy, användarvillkor och andra policyer.

Vi kan också ha andra leverantörers applikationer, verktyg, widgets och “plug-ins”, som exempelvis Facebooks “gilla”-knappar, som också kan använda sig av automatiserade metoder för att samla in information om hur du använder dessa funktioner. Dessa företag kan använda information om dig i enlighet med sina egna policyer.

Tillbaka till toppen

 

10. Informationssäkerhet

McDonald’s åtar sig att vidta lämpliga åtgärder för att personuppgifter ska vara säkra. Vi har tekniska, administrativa och fysiska procedurer på plats avsedda att skydda personuppgifter från oavsiktlig, olaglig eller obehörig förlust, åtkomst, röjande, ändring eller förstörande. Även om vi vidtar åtgärder för att skydda våra informationssystem, kan säkerheten inte garanteras till 100 % för någon webbplats, mobilapplikation, datorsystem eller för överföring av data via internet eller något annat offentligt nätverk.

Tillbaka till toppen

 

11. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denna Sekretesspolicy och i enlighet med McDonald’s policyer för lagring av register såvida inte en längre lagringsperiod krävs.

Tillbaka till toppen

 

12. Internationella dataöverföringar

McDonald’s är en global organisation med affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som korsar gränser. Vi kan därför komma att dela information om dig inom McDonald’s-familjen och med våra leverantörer (se avsnitt 3 för information om vilka som är våra leverantörer) och överföra den till länder i världen där vi eller våra leverantörer bedriver affärsverksamhet inklusive utanför EEA, i samband med användningsområden som identifieras ovan och i enlighet med denna Sekretesspolicy och som lagen medger.

Tillbaka till toppen

 

13. Ändringar av vår Sekretesspolicy

Vi kan ändra denna Sekretesspolicy från tid till annan. Om vi ändrar Sekretesspolicyn, kommer vi att lägga upp den ändrade versionen här och ändra ”Ikraftträdandedatum” som anges högst upp på denna Sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att regelbundet titta här efter den mest uppdaterade versionen av vårt meddelande. Om vi gör någon större ändring, kommer vi att underrätta dig om detta via Onlinetjänsterna. Sådan större ändring kommer att träda i kraft 30 dagar efter att underrättelsen har skickats till dig.

Tillbaka till toppen

 

14. Hur du kontaktar oss

Om du vill kontakta oss angående denna Sekretesspolicy kan du skicka e-post till oss på McSvar. För alla andra frågor kan du skriva till den registeransvarige:

Dataskyddsansvarig, Digitalavdelningen
Svenska McDonald’s AB
127 85 Skärholmen
Stockholm

Tillbaka till toppen