Besökare på sociala medier

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker våra sociala medier-sidor och/eller interagerar med oss via sociala medier

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Vi har sociala medier-sidor/profiler för att interagera med vår publik och för att marknadsföra vårt varumärke, våra produkter och tjänster. För att göra detta kan vi interagera med våra besökare på sociala medier-sidor och behandla deras personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
1100 Marketing Ekonomisk förening (registrerad adress: Lindvretsvägen 9, 127 85, Skärholmen, Sverige)

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, Födelsedatum, Intressen, Namn, Webbplats- och sociala medieuppgifter

Rättslig grund
Berättigat intresse (att utforma våra varumärkeskampanjer)

Varifrån samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter antingen direkt från dig eller från andra parter.

Vi överför dina uppgifter till följande kategorier av mottagare
Företag inom Food Folk Group, McDonald's globala företag, leverantörer av CRM-verktyg, marknadsförings- och webbutvecklingsbyråer, sociala medie-leverantörer, tjänster för direktmeddelanden, operativsystemleverantörer för marknadsförare.

Vi uppmuntrar dig även att kolla vår Cookie Policy för att ta reda på hur vi behandlar dina personuppgifter som samlats in via cookies eller liknande spårningstekniker.

Överföringar till tredjeländer
Vi överför dina personuppgifter till Förenta staterna, Storbritannien och Nya Zeeland till våra personuppgiftsbiträden och underbiträden för att säkerställa att det avsedda ändamålet uppfylls. När vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES använder vi antingen standardavtalsklausuler eller beslut om en adekvat skyddsnivå som överföringsmekanism. Du kan hitta länder med beslut om adekvat skyddsnivå här och de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen kan hittas här.

Information om krav på att lämna personuppgifter enligt lag eller avtal
Ej tillämpligt

Sidan/profilerna på sociala medier har vi för att interagera med vår publik och marknadsföra vårt varumärke, produkter och tjänster. För att kunna göra detta kan vi interagera med besökare på våra sociala medier-sidor och behandla deras personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
1100 Marketing Ekonomisk förening (registrerad adress: Lindvretsvägen 9, 127 85, Skärholmen, Sverige)

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, Födelsedatum, Enhetsdata, Intressen, Namn, Köp/transaktionsdata, Webbplats- och sociala medie-data

Rättslig grund
Berättigat intresse (att utveckla våra taktiska marknadsföringskampanjer)

Varifrån samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter antingen direkt från dig eller från andra parter.

Vi överför dina uppgifter till följande kategorier av mottagare
Företag inom Food Folk Group, McDonald's globala företag, leverantörer av CRM-verktyg, marknadsförings- och webbutvecklingsbyråer, leverantörer av sociala medie-plattformar, tjänster för direktmeddelanden, leverantörer av marknadsföringssystem.

Vi uppmuntrar dig även att kolla vår Cookie Policy för att ta reda på hur vi behandlar dina personuppgifter som samlats in via cookies eller liknande spårningstekniker.

Överföringar till tredjeländer
Vi överför dina personuppgifter till Förenta staterna, Storbritannien och Nya Zeeland till våra personuppgiftsbiträden och underbiträden för att säkerställa att det avsedda ändamålet uppfylls. När vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES använder vi antingen standardavtalsklausuler eller beslut om en adekvat skyddsnivå som överföringsmekanism. Du kan hitta länder med beslut om adekvat skyddsnivå här och de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen kan hittas här.

Information om krav på att lämna personuppgifter enligt lag eller avtal
Ej tillämpligt

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.