Människor

Människor
Människor är alltid i fokus för oss, som medarbetare, gäster eller invånare i samhällena vi verkar i. Tillsammans vill vi göra skillnad genom att vara en attraktiv arbetsgivare och ta initiativ för positiv förändring.
Arbetsgivare som gör skillnad

På McDonald’s får tusentals unga människor i Sverige varje år möjligheten att få den första viktiga raden på CV:t. För många är det steget in i vuxenlivet, på arbetsmarknaden eller vägen in i det svenska samhället. På McDonald’s sker integration på riktigt. Ett jobb hos oss ger utbildning, arbete och träning i svenska språket – det är viktiga bidrag som vi är stolta över.

Engagerade i samhället

På McDonald’s vill vi ge tillbaka till det samhälle där vi lever och verkar. Våra franchisetagare är engagerade i den lokala samhällsutvecklingen och inleder gärna samarbeten för att skapa positiv förändring. Ett exempel är McDonald’s i Stattena som under somrarna upplåter restaurangens tak till en bikupa med 30 000 nya hyresgäster. Ett annat exempel är vårt 29-åriga engagemang i Ronald McDonald Barnfond.

2000 nya arbetstillfällen

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och genom vår stora och redan påbörjade expansionsresa med 30-40 nya restauranger, räknar vi med att till 2025 ha skapat ytterligare 2000 nya arbetstillfällen.

En väg in i samhället

För Rinas Mohammad blev anställningen på restaurangen i Trelleborg mycket mer än ett jobb. Rinas var tvungen att fly från Syrien till Sverige för drygt 6 år sedan. Jobbet på McDonald’s blev en viktig väg in i det svenska samhället. ”Jag blev jätteglad när jag fick jobb på McDonald’s. Jag har lärt med det svenska språket genom att jobba, lärt mig att ta ansvar och lärt känna folk i Sverige. Jag har också gått många kurser på McDonald’s Business School och utvecklats mycket av det.”

Ronald McDonald Barnfond

Ett av våra största engagemang är Ronald McDonald Barnfond, en stiftelse som bygger Ronald McDonald Hus. På husen får familjer med svårt sjuka barn bo tillsammans nära sjukhuset under barnets behandlingstid. Idag finns det fem hus i närheten av specialistsjukhus som erbjuder specialistvård för sjuka barn.

Läs mer
Stolt sponsor av 160 föreningar runt om i Sverige

Våra franchisetagare är ofta engagerade på sina hemorter och vill och kan göra skillnad – både genom restaurangerna men också genom att vara engagerade i kommunen, i föreningslivet och genom att stötta idrottsklubbarna.

Visste du att?

Ca 1 500 medarbetare går någon av McDonald’s Business School-utbildningar inom ledarskap, teamarbete och kommunikation varje år.

Under årets julkampanj samlades över 3,5 miljoner kronor in till Ronald McDonald Barnfond. Pengarna kommer att gå till att bygga ut de fem Ronald McDonald Hus som genom åren gett plats åt över 200 000 familjemedlemmar.

Vår målsättning är att vara en jämställd arbetsplats, från ledning till nyanställd. T ex är könsfördelningen i vår ledningsgrupp 60 % kvinnor och 40 % män.

82 % av medarbetarna skulle rekommendera en kompis att arbeta på McDonald’s.