Användarvillkor

Allmänna villkor för McDonald’s Onlinetjänster

Senast uppdaterad: Maj, 2024

VIKTIGT: VÄNLIGEN LÄS VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR NOGA DÅ DE INNEHÅLLER BESTÄMMELSER SOM PÅVERKAR DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER.

Genom att hämta, installera, gå in på, ta del av eller på annat sätt använda webbsidor, nyhetsbrev och/eller abonnemang via e-post, mobilapplikationer eller andra digitala produkter där följande allmänna villkor publicerats eller hänvisats till (”Onlinetjänster”), ingår du ett avtal med Food Folk Sverige AB (”McDonald’s” ”vi” eller ”oss”) i egenskap av franchisetagare åt McDonald’s Corporation med huvudkontor Lindvretsvägen 9, 127 85 Skärholmen.

Ditt avtal med oss innefattar dessa allmänna villkor och McDonald’s Sekretesspolicy. Vår Sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och delar information. Du bekräftar att du har läst och förstått och accepterar dessa allmänna villkor och vår Sekretesspolicy och att du samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) allmänna villkoren och Sekretesspolicyn, kan du inte använda Onlinetjänsterna eller ta del av något innehåll i dem.

Onlinetjänsterna är inte avsedda att användas av (och är heller inte riktade till) personer under 16 år. Du måste därför vara 16 år eller äldre för att använda Onlinetjänsterna. Om du är sexton 16 år eller äldre men under arton 18 år måste du granska dessa villkor tillsammans med en förälder eller målsman innan du fortsätter, för att säkerställa att du och din förälder/målsman förstår dem. Om du eller din förälder/målsman inte godkänner dessa villkor måste du genast sluta använda Onlinetjänsterna och begära att McDonald’s avslutar ett eventuellt konto som du har upprättat. Du kan begära att ditt konto raderas genom att skicka ett e-postmeddelande till mcsvar@se.mcd.com. Vänligen ange den e-postadress som är kopplad till kontot när du skickar en sådan begäran.

 1. Om Onlinetjänsterna
 2. Information och kommunikation
 3. Att skicka beställningar till restauranger
 4. MyMcDonald's Rewards och Deals
 5. Immateriella rättigheter och licenser
 6. De rättigheter du ger oss
 7. Begränsningar i användandet av Onlinetjänsterna
 8. Ansvarsbegränsning och friskrivningar
 9. Tvistlösning
 10. Apple-applikationer
 11. Övrigt


1. Om Onlinetjänsterna

Tillgång till produkter och tjänster. McDonald’s produkter och tjänster är tillgängliga i många delar av världen. Notera att Onlinetjänsterna kan komma att beskriva produkter och tjänster som inte är tillgängliga i alla länder.

Du ansvarar för dina mobila enheter och verktyg. Du är ansvarig för mobila enheter, mjukvara och tjänster som behövs för att kunna använda Onlinetjänsterna. McDonald’s garanterar inte att Onlinetjänsterna kommer att fungera fullt ut på någon särskild mobil enhet eller med någon specifik mjukvara. Du svarar också för alla meddelande- och datakostnader, avgifter och skatter för din användning av Onlinetjänsterna, inklusive då vi kommunicerar med dig per sms, e-post eller på annat sätt som du väljer, med undantag för då kommunikation enligt lag är kostnadsfri. Du får endast använda Onlinetjänsterna på mobila enheter som du äger eller kontrollerar och du får endast använda det för enheten auktoriserade operativsystemet (t. ex. Apple iPhone OS för Apple-produkter). Om du skapar ett konto för användning av Onlinetjänsterna är du skyldig att skydda kontot och du ansvarar för all användning som sker genom ditt konto. Du kan bara ha ett användarkonto för Onlinetjänsterna och dina kontouppgifter ska alltid vara korrekta.

Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar när du skapar ett användarkonto är fullständiga, sanningsenliga och korrekta och för att dessa hålls uppdaterade. Användarnamn och lösenord ska vara hemligt och förvaras säkert. Du ansvarar själv för alla åtgärder som vidtas under ditt användarkonto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, ber vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela McDonald’s om detta.

McDonald’s rätt att uppdatera eller upphöra med Onlinetjänsterna. McDonald’s förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra eller avbryta Onlinetjänsterna eller din tillgång till dem. Detta kan ske exempelvis genom att McDonald’s genomför uppdateringar av onlinetjänsten (eller tar bort funktionalitet eller tillgång till) McDonald’s applikationer som du installerat på din anordning.

Villkor och uppdateringar. McDonald’s kan när som helst (med eller utan förvarning) uppdatera, ändra eller stänga av wi-fi eller onlinetjänsterna (eller din åtkomst till dem), inklusive genom att pusha uppdateringar till (eller ta bort funktioner eller åtkomst från) alla McDonald’s onlinetjänster som du kan ha installerat på din enhet.

När du använder wi-fi och onlinetjänster som inte är kopplade till ett användarkonto (till exempel mcdonalds.se via dator eller mobil), kommer de för var tid gällande villkoren alltid att göras tillgängliga för dig accepteras innan du använder tjänsterna. Eventuella ändringar kommer därför inte att meddelas. De villkor och bestämmelser som gäller för användning av wi-fi och onlinetjänster, samt för din beställning, kommer att vara de som anges på mcdonalds.se vid den tidpunkt du använder wi-fi och/eller onlinetjänster.

För användning av onlinetjänster där du har ett användarkonto och därmed har accepterat villkoren vid registreringen (till exempel McDonald’s Sverige-appen eller kundklubben), kan McDonald’s ändra dessa villkor. De för var tid gällande villkoren kommer att finnas tillgängliga i den aktuella appen och på mcdonalds.se. McDonald’s kan göra mindre ändringar (till exempel ändringar i formulering och layout) eller andra ändringar som är till din fördel, utan förvarning till dig. McDonald’s kan ändra villkoren på sätt som möjligen är till din nackdel endast om det är nödvändigt med hänsyn till våra affärsförhållanden (till exempel beslut om ändring av tjänster eller ändring av förhållanden gällande kundklubben, inklusive belöningar, poäng och erbjudanden), ökade kostnader eller för att följa gällande lagstiftning, inklusive beslut och riktlinjer från myndigheter. Om villkoren ändras till din nackdel kommer du antingen i) att bli ombedd att aktivt acceptera de ändrade villkoren, eller ii) att bli informerad om ändringen 1 månad innan den träder i kraft. Meddelandet kommer att skickas till den e-postadress du angav vid registreringen.

Om du inte accepterar de ändrade villkoren bör du omedelbart, eller innan ändringen träder i kraft (när meddelandet om ändringen skickas), sluta använda wi-fi och onlinetjänsterna och be McDonald’s att stänga eventuella onlinetjänstkonton du kan ha skapat. För att stänga ditt konto går du till inloggningssidan och väljer sedan ‘radera konto’. Alternativt kan du kontakta oss här och ange den e-postadress som är kopplad till det konto du vill ta bort. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning blockera användarens konto om personen bryter mot en eller flera villkor i dessa villkor och bestämmelser. De enskilda bestämmelserna i dessa villkor är oberoende av varandra. Om någon av dem anses olaglig, ogiltig eller utan rättsverkan påverkar detta inte giltigheten hos de återstående bestämmelserna, som fortsätter att vara fullt giltiga.

Många restauranger ägs och bedrivs av oberoende affärsidkare. McDonald’s driver och kontrollerar Onlinetjänsterna, men ansvarar inte för hur flertalet McDonald’s-restauranger bedriver sin verksamhet. De flesta McDonald’s-restaurangerna ägs och bedrivs istället av självständiga franchisetagare eller dotterbolag till McDonald’s (sådana franchisetagare och dotterbolag kallas i dessa villkor för ”restauranger”). Varje restaurang ansvarar självständigt för att lagar och andra bestämmelser följs, för alla eventuella frågor avseende leveransen av produkter till dig och för frågor som rör anställda/anställning hos restaurangen. (Namn och adress avseende restaurangen finns på ditt kvitto).

Vilka smartphones kan ladda ner appen? Appen kan användas på enheter som använder iOS och Android mobila operativsystem. Versionskompatibilitet kan kontrolleras i antingen App Store eller Play Store, beroende på enheten. Av säkerhetsskäl stöder McDonald's inte alla gamla versioner av operativsystemen. När appen används med andra smartphonesystem kan vi inte garantera dess funktionalitet.

Länkar till jobberbjudanden från Onlinetjänsterna. McDonald’s och alla restauranger tror på att alla har samma möjligheter och vi värnar om mångfalden. Onlinetjänsterna kan innehålla länkar till jobberbjudanden från McDonald’s eller från enskilda restauranger. Ett sådant erbjudande avser endast den enskilda restaurangen (franchisetagaren eller dotterbolaget) och inte McDonald’s eller dess moderbolag McDonald’s Corporation. Det innebär att det är restaurangen (franchisetagaren eller dotterbolaget) ensam som bestämmer kraven för anställning och vem som ska anställas och som fattar beslut i alla övriga anställningsrelaterade frågor. Varken McDonald’s eller moderbolaget får någon kopia av en ansökan som du lämnar till en restaurang som är franchisetagare. McDonald’s och dess moderbolag kan inte heller styra över om du blir kallad till intervju eller får en anställning hos franchisetagaren och styr inte heller över franchisetagarens policy eller praxis för anställning. Varken McDonald’s eller dess dotterbolag anställer självständiga franchisetagare. Om du anställs av en restaurang som är franchisetagare är det bara franchisetagaren och inte McDonald’s eller McDonald’s Corporation som är din arbetsgivare.

Kontakta oss. Vid frågor eller kommentarer avseende våra Onlinetjänster, vänligen se fliken ”Kontakta Oss” i våra Onlinetjänster eller besök oss på https://cloud.marknadsforing.mcdonalds.se/kontakt .

 

Tillbaka till toppen

 


2. Information och kommunikation

McDonald’s Sekretesspolicy. Vår Sekretesspolicy utgör tillsammans med dessa allmänna villkor ditt avtal med Svenska McDonald’s AB. Sekretesspolicyn beskriver hur vi hanterar information, inklusive hur vi samlar in, använder och delar informationen.

Hur vi kommunicerar med dig. Genom Onlinetjänsterna kan du välja att få e-post, sms till det telefonnummer du uppgett för oss eller ”push kommunikation” från McDonald’s. När du väljer någon av dessa typer av kommunikation är du införstådd med och samtycker till att du kommer att få marknadsföring och andra meddelanden från McDonald’s och att McDonald’s kan använda den information du lämnat till oss för att kommunicera med dig i enlighet med McDonald’s Sekretesspolicy.

Generell möjlighet att avanmäla dig från fortsatt kommunikation. Du har ett val i fråga om hur vi kommunicerar med dig. Du kan hitta dina val för kommunikation med McDonald’s samt instruktioner om hur du avanmäler dig under profilsektionen i den Onlinetjänst du använder. Du kan också ändra dina val i fråga om kommunikation under ”Inställningar”. I tillägg till detta kan även våra meddelanden innehålla en möjlighet att välja bort fortsatt kommunikation. Du förstår och accepterar att du behöver göra ett val i fråga om varje särskild typ av kommunikation för sig. Om du till exempel väljer bort möjligheten att få e-post med marknadsföring kan du fortfarande få marknadsföring via sms om du inte valt bort även denna typ av kommunikation. Vi gör vårt bästa för att erbjuda bekväma och lättillgängliga metoder för dig att välja vilken typ av kommunikation du föredrar, men du kan komma att behöva anpassa dina preferenser i förhållande till den enskilda Onlinetjänsten. Vänligen notera att i fråga om konto- eller transaktionsrelaterad kommunikation, det enda sättet att få kommunikationen att upphöra i vissa fall kan vara att avsluta ditt användarkonto för Onlinetjänsterna. Vänligen notera också att om du kommunicerat med en franchisetagare till McDonald’s måste du vända dig direkt till Franchisetagaren för att få en viss typ av kommunikation att upphöra.

 

Tillbaka till toppen

 


3. Att skicka beställningar till restauranger.

Detta avsnitt gäller för alla beställningar du lägger med hjälp av onlinetjänsterna. Läs detta avsnitt innan du skickar några beställningar till restauranger som använder onlinetjänsterna. Observera att beställningsfunktionen kanske inte är tillgänglig i alla onlinetjänster. Se Vanliga frågor för mer information om beställningsfunktionen.

Om beställningsfunktionen.

Syftet med beställningsfunktionen är att tillhandahålla kunder ett bekvämt sätt att skapa beställningar för produkter i förväg och skicka in sina beställningar hos en deltagande restaurang.

För att lägga en beställning med hjälp av onlinetjänsterna måste du ha ett registrerat konto för onlinetjänster. Följande information krävs för registrering: förnamn och efternamn samt e-postadress.

Registrera din betalningsmetod.

Innan du skickar in en beställning måste du registrera ett kredit- eller bankkort (vardera ett ”kontokort”) som ska användas i samband med dina beställningar.

McDonald’s och restaurangerna anlitar tredjepartsleverantörer för att säkert lagra din kontokortsinformation och behandla dina betalningar till restauranger. Du förstår och godkänner att när du registrerar ett kontokort kan McDonald’s eller dess tredjepartsleverantörer verifiera att det kontokort du registrerat är giltigt. Du förstår och godkänner dessutom att när du använder beställningsfunktionen för att göra ett köp från en restaurang kommer denna restaurang att vara den registrerande säljaren. Det kan hända att restauranger kräver annan information än ditt ordernummer för att verifiera ditt köp. Du utfäster dig och garanterar att du är tillräckligt gammal och har alla juridiska rättigheter att använda alla kontokort som du registrerar.

Du köper produkter direkt från restauranger.

När du använder beställningsfunktionen skickar du beställningar direkt till en deltagande restaurang varvid avtalet om att leverera produkterna ingås mellan dig och den restaurang som tar emot din beställning. Restaurangen där du hämtar dina produkter är ansvarig för att göra i ordning produkterna och tillhandahålla dem till dig. Du förstår och godkänner vidare att du köper direkt från restauranger (och inte McDonald’s Corporation eller någon annan McDonald’s-enhet) och att varken McDonald’s Corporation eller någon annan McDonald’s-enhet har något ansvar till följd av eller i samband med produkter som du köper från restauranger med hjälp av beställningsfunktionen.

Att skapa, betala och skicka din beställning till en restaurang.

Du kan använda beställningsfunktionen för att skapa din beställning och skicka den till en deltagande restaurang som du själv väljer. Du gör ditt köp och ditt kontokort debiteras när du trycker på ”Betala och starta din beställning” i onlinetjänsten. Du kommer att få ett ordernummer. Beställningar som läggs måste hämtas personligen från den valda restaurangen.

Om produkterna/beställningsalternativ i onlinetjänsterna.

Tillgängligheten av produkter för onlinebeställning kan variera mellan olika restauranger. När du valt vilken restaurang du vill beställa från, ser du antingen frukostmeny eller vanlig meny för den valda restaurangen. När du valt något av serveringsalternativen kassadisken eller McDrive, ser du serveringstillgängligheten för respektive alternativ (exempelvis 06:00 – 00:00). Om du anländer efter restaurangens öppettider kommer du inte att kunna hämta din onlinebeställning och återbetalning kommer inte att ske. Försäkra dig därför om att du kan hämta din beställning i tid innan du bekräftar och betalar.

Om du väljer alternativet upphämtning vid kassadisken  får du ett meddelande som informerar dig om ungefärligt antal minuter för att förbereda din beställning. När du har bekräftat och betalat kommer din beställning att förberedas/tillagas. Om du har positionstjänsten aktiverad på din enhet och du befinner dig långt ifrån restaurangen, får du en uppmaning att bekräfta att du är redo att betala och din beställning kommer att förberedas/tillagas. Om du inte har positionstjänsten aktiverad kommer din beställning att förberedas/tillagas direkt efter att betalning genomförts. Försäkra dig om att du kommer fram i god tid.

När du gör din beställning för upphämtning vid McDrive, bekräftar och betalar du direkt,  men din beställning kommer inte att förberedas/tillagas förrän du anländer till McDrive och anger ditt beställningsnummer. Om du gör din beställning vid McDrive och anländer efter tidpunkten för menybyte (exempelvis från frukost- till vanlig meny) eller om de produkter du beställt inte är tillgängliga, ber vid prata med restaurangpersonalen.

När du gör din beställning för upphämtning vid parkeringsplats eller genom bordsservering, måste du ange din parkeringsplats eller bordsnummer i appen innan du kan betala. Din beställning kommer att förberedas/tillagas när du bekräftat och betalat. När beställningen är klar, kommer restaurangpersonal leverera den antingen till parkeringsplatsen eller direkt till bordet, beroende på vilket alternativ du har valt.

Vissa restauranger säljer inte alla produkter. Bilder av produkter och förpackningar på onlinetjänsterna är endast exempel och är nödvändigtvis inte identiska med den produkt eller förpackning du får från en restaurang. Skillnader kan bland annat bero på avvikande färgvisning i displayen på din enhet och/eller fysisk skillnad i produkt beroende på leverantör, landsregion och årstid.

 

Om priserna i beställningsfunktionen.

Varje restaurang bestämmer själv sina egna priser och tillämpar själv eventuella tilläggsskatter och avgifter alltefter vad som krävs enligt lag. Det kan hända att vissa erbjudanden och priser inte är tillgängliga för alla beställningar på alla platser. Om du upptäcker ett fel i priset på en produkt som du debiterats ska du kontakta den restaurang där du köpte produkten för att begära återbetalning av mellanskillnaden.

Platstjänster.

Det kan hända att du behöver aktivera platstjänster på din enhet för att kunna dra nytta av automatiskt val av närmaste restaurang samt platskontroll om du är för långt borta när du skickar in och betalar för din beställning. Om du inte har aktiverat platstjänster eller om du inte vill beställa från närmaste restaurang får du välja restaurangen manuellt.

Att betala för din beställning.

När du trycker på ”Betala och starta din beställning” godkänner du att restaurangen behandlar din beställning. Restaurangens betaltjänst kommer att behandla din betalning och debitera det kontokort du angav när du skapade din beställning. Du kan få ett meddelande från beställningsfunktionen om att restaurangen har accepterat din beställning och håller på att göra i ordning den. Du äger produkterna efter att du hämtat dem.

Vad händer om jag har problem med en betalning eller önskar en återbetalning?

Kontakta din bank om du har några frågor om avgifter som anges på kontoutdraget för ditt kontokort eller för att bestrida en restaurangtransaktion som debiterats på ditt kontokort. Din bank kan ge dig råd om din bankpolicy och kan informera om hur de godkänner vilande debiteringar.

Vad ska jag göra om jag misstänker bedräglig aktivitet på mitt konto?

Om du anser att felaktiga eller obehöriga debiteringar visas på ditt konto ska du omedelbart kontakta din bank. Du bör också omedelbart uppdatera ditt lösenord. Säkerhetsexperter rekommenderar att man använder tillräcklig lösenordskomplexitet och olika kombinationer av användarnamn och lösenord för varje konto.

Avbryta en beställning, återbetalning och konsumenträttigheter

Du har möjlighet att ändra och avbryta din beställning fram tills du bekräftar och betalar för din beställning. När du väl har bekräftat och betalat är det inte möjligt att annullera beställningen. Om du yrkar på återbetalning, även i fall där levererade produkter är otillfredsställande, vänligen kontakta restaurangen där du köpte dina produkter. Dina juridiska rättigheter påverkas inte av något i dessa villkor.

 

Tillbaka till toppen

 4. MyMcDonald's Rewards och Deals

Allmänt. Dessa villkor beskriver lojalitetsprogrammet MyMcDonald's Rewards

Behörighet och registrering. För att kunna registrera dig för MyMcDonald’s Rewards-program måste du registrera ett konto för användning av onlinetjänsterna och ge samtycke till inhämtande av personuppgifter. Kunder som registrerat ett konto för att använda onlinetjänsterna före lanseringen av MyMcDonald's Rewards-programmet kan ansluta sig genom att fortsätta använda onlinetjänsterna på eller efter lanseringsdatumet av MyMcDonald's Rewards-programmet.

Deals. Du har möjlighet att få erbjudanden (Deals) via onlinetjänsterna. Följande allmänna villkor gäller för erbjudandena: (1) Erbjudandet kan endast vara tillgängligt via den aktuella onlinetjänsten och för den produkt som visas samt i mån av tillgång, endast på deltagande restauranger, och fram till och med upphörandedatumet. (2) Serveringstider gäller (t.ex. vissa icke-frukosterbjudanden kanske inte är tillgängliga vid frukostserveringstider). (3) Såvida inget annat anges upphör varje erbjudande vid inlösentillfället. (4) Endast ett erbjudande kan användas per restaurangbesök. (5) Erbjudanden kan inte överlåtas och (6) erbjudandet kan inte lösas in mot kontanter. (7) Erbjudanden kan inte lösas in när man använder McDelivery via tredje-parts leveranstjänst (såvida inget annat uttryckligen avtalats). Dessutom kan det hända att särskilda villkor gäller för erbjudandet som i så fall anges i onlinetjänsterna bredvid erbjudandet.

Hur man löser in ett erbjudande.

Du löser in ett erbjudande när du lägger din beställning (i) på din enhet med hjälp av online-tjänsterna; (ii) vid kassan eller kiosken genom att skanna QR-koden för erbjudandet; eller (iii) vid en drive-through genom att läsa upp den alfanumeriska koden för personalen som tar din beställning eller skanna QR-koden.

Hur man tjänar poäng. Du tjänar poäng baserat på värdet av ditt kvalificerande köp, varvid en krona (1 SEK) motsvarar en poäng.

Du kan tjäna in poäng på max tre köp per dag. Vid det fjärde köpet eller köp därefter samma dag intjänas inga fler poäng.

Du tjänar poäng från ett kvalificerande köp på en deltagande restaurang när du lägger din beställning (i) på din enhet med hjälp av online-tjänsterna; (ii) vid kassan eller kiosken genom att skanna ditt digitala lojalitetskort; eller (iii) vid en drive-through genom att läsa upp den alfanumeriska koden för personalen som tar din beställning eller skanna QR-koden.

Om du inte följer denna process vid inköpstillfället kommer du inte att kunna tjäna in poäng eller ha någon grund för att hävda poängen. Det kan dröja innan poängen som du tjänar in läggs till på ditt konto.

Bonus- eller reklamkampanjer. Från tid till annan kan det hända att McDonald’s erbjuder bonuskampanjer eller poängutdelningar som ger dig möjlighet att tjäna poäng på nya och annorlunda sätt. Ytterligare information om eventuella bonus- eller reklamkampanjer görs tillgänglig i samband med respektive kampanj.

Maximalt antal poäng du kan tjäna. Ditt konto kan högst inrymma 9 999 poäng (”belöningsgräns”) vid en given tidpunkt. Om du till följd av ett kvalificerande köp överskrider belöningsgränsen kommer du inte att ackumulera några poäng över belöningsgränsen. Du kan tjäna in poäng på max tre köp per dag. Vid det fjärde köpet eller köp därefter samma dag intjänas inga fler poäng.

Att lösa in dina poäng. Du kan lösa in dina poäng på deltagande restauranger för gratisprodukter eller för rabatt på en produkt från MyRewards-menyn (”inlösningsbar(a) produkt(er)”). Du måste använda McDonald’s-appen för att konvertera dina poäng till ett erbjudande som du väljer från MyRewards-menyn.

Du löser in ett erbjudande när du lägger din beställning (i) på din enhet med hjälp av online-tjänsterna; (ii) vid kassan eller kiosken genom att skanna QR-koden för erbjudandet; eller (iii) vid en drive-through genom att läsa upp den alfanumeriska koden för personalen som tar din beställning eller skanna QR-koden.

MyRewards-menyn. De produkter som kan lösas in samt hur många poäng som krävs för varje inlösningsbar produkt finns i MyRewards-menyn i appen.

Poängupphörande. Poäng upphör i slutet av den aktuella kalendermånaden ett år efter att de intjänats.

Återbetalningar.

McDonald’s har rätt att när som helst ta bort poäng om produkter av någon anledning återlämnas och en fullständig eller delvis återbetalning av inköpspriset beviljas. Detta gäller även för produktbyten, såvida inte man byter mot produkter med samma poängvärde.

Misstänkt aktivitet.

McDonald’s har rätt att vidta sådana åtgärder som man anser vara lämpliga, däribland ta bort eller stänga ned ditt konto och de poäng du samlat in, om vi upptäcker misstänkt aktivitet i förbindelse med ditt konto, inklusive bland annat:

(i) deltagande i olagliga eller bedrägliga aktiviteter,

(ii) tillhandahållande eller försök att tillhandahålla falsk eller vilseledande information eller göra en missvisande framställning för McDonald’s eller den deltagande restaurangen, eller

(iii) aktivitet som att sälja, överlåta, överföra eller förvärva, alternativt erbjuda att sälja, överlåta, överföra eller förvärva någon belöning, förmån eller poäng annat än i enlighet med dessa villkor, eller

(iv) tjäna in alltför höga poäng (via bedrägeri eller andra medel).

Övrigt.

Poäng har inget kontantvärde. Poäng kan inte överföras eller lösas in mot kontanter.

Allmänt.

Du får endast ha ett MyMcDonald’s Rewards-konto åt gången.

Du ansvarar för att uppdatera eventuella ändringar av namn, e-post eller andra uppgifter så snart som möjligt efter att ändringen inträffat. McDonald’s ansvarar inte för kundens eventuella underlåtenhet att uppdatera uppgifter i enlighet med denna klausul.

McDonald’s förbehåller sig rätten att avsluta lojalitetsprogrammet om händelser bortom deras rimliga kontroll leder till att programmet inte längre kan drivas.

McDonald’s förbehåller sig rätten att neka rabattkuponger/lojalitetspoäng om man har rimlig anledning att misstänka att onlinetjänstens rabattkuponger/ lojalitetspoäng kan ha manipulerats.

Ett konto avslutas automatiskt vid kontohavarens dödsfall. Poäng och/eller rabattkuponger som intjänats men ännu inte inlösts kommer då att annulleras. McDonald’s kommer att stänga ned MyMcDonald's-kontot så snart de underrättas om kontoinnehavarens frånfälle. McDonald’s ansvarar inte för någon som helst förlust eller skada som någon lider till följd av en sådan annullering.

McDonald’s behåller hela tiden äganderätten till allt material och alla annonser i samband med rabattkuponger och/eller lojalitetsprogrammet samt alla immateriella rättigheter till material och annonser rörande rabattkuponger och/eller lojalitetsprogrammet.

Deltagande i lojalitetsprogrammet innebär godkännande av dessa villkor och deras respektive tolkning enligt svensk lag.

Du godkänner att följande inte ska anses utgöra korrekt deltagande i rabattkuponger och/eller lojalitetsprogrammet:

varje köp (bland annat via tredje part (t.ex. eBay)), försäljning, erbjudande om att sälja, skänka eller annat handlande i appen eller rabattkuponger och/eller lojalitetspoäng, med undantag av vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor,

varje användning för vilket som helst ändamål, med undantag av vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor, av McDonald’s annonser, av innehåll i dessa annonser och/eller av de immateriella rättigheterna till dessa annonser samt

överträdelse av dessa villkor.

Ingenting i dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. McDonald’s kan (efter eget gottfinnande) neka att ingå i korrespondens, med undantag av som i övrigt anges i dessa villkor.

Alla instruktioner och villkor med avseende på annons- och reklammaterial som hänför sig till denna kampanj utgör en del av dessa villkor, men vid konflikt ska emellertid bestämmelserna häri äga företräde framför samtliga övriga instruktioner och villkor. Uttryck som har definierats ovan ska ha samma innebörd när de används i andra instruktioner och villkor, om möjligt i respektive sammanhang.

Kampanjansvarig: 1100 Marketing Ekonomisk Förening ansvarar för rabattkuponger och/eller lojalitetsprogrammet

Du kan när som helst stänga ditt konto genom att välja ”Radera konto” i avsnittet Profil i appen. Så snart du får bekräftelse på att ditt konto stängts ned kommer alla ackumulerade rabattkuponger/lojalitetspoäng på ditt konto omedelbart att upphöra att gälla. Därför rekommenderar McDonald’s att kunder noggrant planerar eventuellt nedstängande av sitt konto för att undvika oavsiktlig förlust av ackumulerade poäng. När poängen upphört att gälla kan de inte ersättas.

Inaktivitet. Om du inte varit aktiv i appen på totalt 390 dagar kommer ditt konto att raderas. Efter 360 dagar skickas ett pushmeddelande ut i appen som uppmanar användaren att logga in i appen inom 30 dagar, därefter raderas kontot.

Du köper produkter direkt från restauranger. När du löser in erbjudanden eller poäng, löser du in dem direkt hos en deltagande restaurang varvid avtalet om leverans av produkterna ingås mellan dig och den restaurang som tar emot din beställning (och inte med McDonald’s eller någon annan medlem i McDonald’s system). Restaurangen där du hämtar dina produkter är ansvarig för att göra i ordning produkterna och tillhandahålla dem till dig. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER VIDARE ATT DU KÖPER DIREKT FRÅN RESTAURANGER (OCH INTE McDONALD’S ELLER NÅGON ANNAN MEDLEM I McDONALD’S SYSTEM) OCH ATT VARKEN McDONALD’S ELLER NÅGON ANNAN MEDLEM I McDONALD’S SYSTEM HAR NÅGOT ANSVAR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED PRODUKTER SOM DU KÖPER FRÅN RESTAURANGER VIA BESTÄLLNINGSFUNKTIONEN. McDonald’s Corporation (som är McDonald’s moderbolag), dess dotterbolag, koncernbolag, deras respektive franchisetagare, agenter, representanter och ombud samt chefer, styrelseledamöter och anställda är sammantaget ”medlemmar i McDonald’s system”.

Om produkterna i onlinetjänsterna. Alla produkter tillhandahålls i mån av tillgång på den restaurang där du hämtar din beställning. Vissa restauranger säljer inte alla produkter. Bilder av produkter och förpackningar på onlinetjänsterna är endast exempel och kanske inte är identiska med den produkt eller förpackning som du får från en restaurang. Skillnader kan bero på din enhets färgskärm eller faktorer såsom de ingredienser som används, leverantören, regionen i landet och årstiden.

Om priserna i beställningsfunktionen. Varje restaurang bestämmer själv sina egna priser. Det kan hända att vissa erbjudanden och priser inte är tillgängliga för alla beställningar på alla platser. Ifall du upptäcker ett fel i priset på den produkt du debiterats ska du kontakta den restaurang där du köpte produkten för att begära återbetalning av skillnaden.

Återbetalningar och dina konsumenträttigheter. Om du av någon anledning vill begära återbetalning, bland annat om produkterna är otillfredsställande eller av andra skäl, ska du kontakta den restaurang där du köpte produkten avseende eventuell återbetalning som de må vara skyldiga dig. Dina juridiska rättigheter i detta avseende påverkas inte av något i dessa villkor.

Tillbaka till toppen

 


5. Immateriella rättigheter och licenser

McDonald’s immateriella rättigheter. Alla rättigheter till Onlinetjänsterna är och förblir McDonald’s eller McDonald’s licensgivares egendom. I begreppet Onlinetjänster innefattas alla delar av och allt innehåll i Onlinetjänsterna, som exempelvis text, bilder, grafik, logotyper, sidhuvuden, ljudklipp, knappikoner, digitala nedladdningar, sammanställningar av data, mjukvara, varumärken, servicemärken, ”trade dress”, videodata och annat material (tillsammans ”innehåll”). Onlinetjänsterna licencieras (och säljs inte) till dig och inga rättigheter överförs till eller tillfaller dig genom dessa allmänna villkor. Du får inte vidta några åtgärder som äventyrar, begränsar eller inkräktar på McDonald’s eller McDonald’s licenstagares rättigheter.

Din licens att använda Online-tjänsterna. Med ditt godkännande till att följa dessa allmänna villkor, beviljar vi dig en personlig, icke överlåtelsebar icke-exklusiv och återkallelig licens att använda Onlinetjänsterna för personliga, icke-kommersiella syften. Med begreppet använda förstås att skaffa sig åtkomst till, interagera med eller visa Onlinetjänsterna. McDonald’s förbehåller sig alla övriga rättigheter.

Varumärkesinformation. Varumärken, servicemärken och alla grafiska element, inklusive det uttryck och den känsla som framträder i Onlinetjänsterna är särskiljande och utgör McDonald’s eller McDonald’s licensgivares skyddade varumärken eller ”trade dress”. Onlinetjänsterna kan också innehålla namn, varumärken eller servicemärken som tillhör utomstående och som därmed ägs av någon annan än McDonald’s.

 

Tillbaka till toppen

 


6. De rättigheter du ger oss

Vissa Onlinetjänster innehåller möjligheter att lämna kommentarer, anmärkningar, förslag, idéer, grafisk konst, bilder, frågor, klagomål eller annan kommunikation som publicerats eller kommunicerats med McDonald’s via Onlinetjänsterna (tillsammans ”inlämnat material”). Du förstår att du genom att lämna in sådant material till McDonald’s via Onlinetjänsterna, ger McDonald’s en evig, oåterkallelig, världsomfattande, icke-exklusiv, royaltyfri och överlåtbar rätt att använda, reproducera, distribuera, sublicensiera, modifiera, skapa andrahandsverk av, översätta, offentligen visa och offentligen framföra inlämnat material, inklusive använda inlämnat material för såväl kommersiella som andra syften utan medgivande från dig och utan att du eller någon annan erhåller kompensation för detta.

Icke beställda idéer. McDonald’s policy är att inte överväga icke beställda idéer eller förslag. Även om vi uppskattar att du tar dig tid att tänka på McDonald’s har vi tyvärr inte möjlighet att se över nya idéer från någon utanför McDonald’s-systemet. Du avsäger dig uttryckligen alla anspråk mot McDonald’s [och medlemmar av McDonald’s-systemet] i samband med att McDonald’s överväger, använder eller utvecklar produkt, design koncept eller annat material som är identiskt med eller liknar det material du lämnat in nu eller i framtiden. Vänligen se ”Vanliga Frågor” för mer information.

 

Tillbaka till toppen

 


7. Begränsningar i användandet av Onlinetjänsterna

Acceptabel användning och andra begränsningar. Du får inte:

 • a) använda Onlinetjänsterna på ett olagligt sätt, i något olagligt syfte eller på något sätt som strider mot detta avtal;
 • c) försöka skaffa dig äganderätt eller andra befogenheter till Onlinetjänsterna, inklusive deras innehåll;
 • d) använda, kopiera, distribuera, återutgiva, visa, avslöja, ladda upp, offentliggöra eller sprida Onlinetjänsterna för kommersiella syften.
 • e) hyra, leasa, underleasa, sälja, låna ut, översätta, sammanfoga, anpassa, överlåta eller överföra Onlinetjänsterna eller kombinera eller införliva dem med andra program eller tjänster;
 • f) plocka isär, dekompilera, återskapa, kopiera in käll- eller objektskod eller skapa härledda verk som baserar sig på Onlinetjänsterna;
 • h) använda eller lansera icke auktoriserad teknologi eller icke auktoriserade automatiserade system för att skaffa dig tillgång till eller få ut innehåll från Onlinetjänsterna som t.ex ”spiders”, robotar, webbskrapare eller screen scrapers, eller offline-läsare;
 • i) Försöka sätta Onlinetjänsterna ur funktion, eller försöka skada, överbelasta, försvaga eller skaffa dig åtkomst till Onlinetjänsterna, McDonald’s nätverk eller till användarkonton som hör ihop med Onlinetjänsterna.

Du får inte heller tillåta någon annan att utföra någon av dessa handlingar.

Tillbaka till toppen

 


8. Ansvarsbegränsning och friskrivningar

Begränsningar av McDonald’s ansvar. VARKEN MCDONALD’S [ELLER NÅGON ANNAN MEDLEM AV MCDONALD’S-SYSTEMET] ÄR ANSVARIG FÖR SKADA, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ANLEDNING AV ANVÄNDANDET AV ELLER FEL I ONLINETJÄNSTERNA, SÅSOM EXEMPELVIS UTEBLIVEN VERKSAMHET ELLER VINST, FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUST AV DATA. MCDONALD’S ÄR DOCK SKYLDIGT ATT ERSÄTTA SKADA SOM ORSAKAS GENOM MCDONALD’S GROVA VÅRDSLÖSHET ELLER GENOM MCDONALDS UPPSÅTLIGA HANDLANDE ELLER HANDLANDE I STRID MOT LAG. DENNA BESTÄMMELSE AVSER INTE ATT BEGRÄNSA ELLER ÄNDRA DEN RÄTT SOM DU KAN HA I EGENSKAP AV KONSUMENT ENLIGT LAG OCH SOM INTE FÅR AVTALAS BORT.

McDonald’s tillhandahåller Onlinetjänsterna I befintligt skick och utan att avge några garantier. Onlinetjänsterna kan innehålla fel och andra oriktigheter. DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT MCDONALD’S TILLHANDAHÅLLER ONLINETJÄNSTERNA I BEFINTLIGT SKICK UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM SKICK AV NÅGOT SLAG. MCDONALD’S GARANTERAR INTE ATT ONLINETJÄNSTERNA ÄR KORREKTA, PÅLITLIGA, FELFRIA ELLER FRIA FRÅN STÖRNINGAR, ATT DEFEKTER KOMMER ATT ÅTGÄRDAS ELLER ATT ONLINETJÄNSTERNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. MCDONALD’S FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OM ONLINETJÄNSTERNAS SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. DU ANVÄNDER ONLINETJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK OCH OM DU HAR PROBLEM MED ELLER ÄR MISSNÖJD MED ONLINETJÄNSTERNA ÄR DINA RÄTTIGHETER BEGRÄNSADE TILL ATT SLUTA ANVÄNDA DEM. DESSA BEGRÄNSNINGAR ÄR EN DEL AV PARTERNAS AVTAL.

Tredjepartstjänster. Onlinetjänsterna kan länka till eller göra det möjligt för dig att använda webbsidor, nedladdningsbart material, innehåll, sociala nätverk eller andra digitala tjänster som ägs av tredje part (tillsammans ”tredjepartstjänster”) Dessa tredjepartstjänster kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer som du bör läsa och förstå innan du använder dem. Du förstår och accepterar att McDonald’s inte står bakom och inte ansvarar för dessa tredjepartstjänster. MCDONALD’S [OCH ANDRA FÖRETAG INOM MCDONALD’S-SYSTEMET] ANSVARAR INTE FÖR SKADA ELLER FÖRLUST SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SOM ÄR RELATERAD TILL DESSA TREDJEPARTSTJÄNSTER.

Händelser utanför vår kontroll. ANSVAR UPPKOMMER INTE PÅ GRUND AV ATT MCDONALD’S [OCH ANDRA FÖRETAG INOM MCDONALD’S-SYSTEMET] INTE UPPFYLLER SINA SKYLDIGHETER ENLIGT DESSA ALLMÄNNA VILLKOR OM DET BEROR PÅ ELLER HÄNFÖR SIG TILL EN HÄNDELSE UTANFÖR MCDONALD’S RIMLIGA KONTROLL. Om en sådan händelse inträffar upphör McDonald’s skyldigheter enligt dessa villkor under den tid hindret kvarstår. McDonald’s äger rätt att vidta åtgärder för att undanröja sådant hinder.

 

Tillbaka till toppen

 


9. Tvistlösning

Eventuella tvister mellan dig och McDonald’s ska avgöras i allmän domstol. Parterna kan, efter att en tvist uppkommit, komma överens om att denna istället ska avgöras genom skiljeförfarande.

 

Tillbaka till toppen

 


10. Apple-applikationer

Dessa villkor införlivar och kompletterar Apple, Incs. (“Apples”) allmänna villkor som finns tillgängliga på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service, inklusive Licensavtal för slutanvändare av licensierade applikationer, (” Apples villkor”). Om du använder Onlinetjänsterna genom Apple-applikationen är du vidare införstådd med och accepterar följande:

 • Apple har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla några som helst underhålls- och supporttjänster med avseende på Onlinetjänsterna. Vid frågor om underhåll eller support avseende Apple-applikationen ska du kontakta McDonald’s och inte Apple genom att använda de kontaktuppgifter till McDonald’s som angetts ovan i dessa allmänna villkor;
 • Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor, gäller alla anspråk hänförliga till innehavet eller användningen gentemot McDonald’s och inte gentemot Apple;
 • För det fall någon utomstående tredje part skulle hävda att ditt innehav eller användning av applikationen i enlighet med dessa villkor gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter har Apple inget ansvar gentemot dig i fråga om sådana anspråk.

För det fall Apple-applikationen inte överensstämmer med en tillämplig Apple-garanti ska du vända dig till Apple för eventuell återbetalning av erlagda avgifter i enlighet med Apples villkor vid tecknande av licens. I övrigt, med undantag för tvingande lag, lämnar Apple inga garantier eller andra åtaganden med avseende på applikationen och ansvarar inte gentemot dig för anspråk, förluster, kostnader eller avgifter i förhållande till Apple-applikationen eller som ett resultat av din eller någon annans användning av Apple-applikationen eller på grund av att du eller någon annan förlitat sig på något av applikationens innehåll.

 

Tillbaka till toppen

 


11. Övrigt

 • McDonald’s garanterar inte att Onlinetjänsterna är tillgängliga utanför Sverige. Om du använder Onlinetjänsterna från andra länder ansvarar du själv för att du följer tillämpliga lokala lagar och föreskrifter.
 • Dessa villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.
 • Även om dessa villkor endast styr avtalsförhållandet mellan dig och McDonald’s (och Apple och andra medlemmar av McDonald’s-systemet därför inte är parter i avtalet) är Apple och andra medlemmar av McDonald’s-systemet berättigade tredje parter enligt dessa villkor. Apple och andra medlemmar av McDonald’s-systemet har därmed rätt att göra gällande de rättigheter som McDonald’s har mot dig enligt dessa villkor, i den utsträckning sådana villkor hänför sig till Apple eller andra medlemmar av McDonald’s-systemet. Det finns inga andra berättigade tredje parter enligt detta avtal.
 • Vid upphörande av dessa villkor eller då din rätt att använda Onlinetjänsterna upphör, kommer de rättigheter du beviljats enligt dessa villkor att upphöra att gälla. Dock kommer dessa villkor även fortsättningsvis att vara tillämpliga på din tidigare användning av tjänsterna och på allt som hänför sig till eller kan uppkomma på grund av din tidigare användning. Vid upphörandet ska alla McDonald’s och andra medlemmar av McDonald’s-systemets rättigheter, inklusive all äganderätt samt alla immateriella rättigheter och licenser fortsätta att gälla. Detsamma gäller begränsningar i fråga om tillåten användning samt alla ansvarsbegränsningar och friskrivningar [och även bestämmelserna i avsnitt 8 om tvistlösning].
 • Om en bestämmelse jämkas eller lämnas utan avseende på grund av att den anses strida mot god sed och anses medföra en betydande obalans till din nackdel, ska avtalet gälla i övriga delar utan andra ändringar, om du begär det och om avtalet anses kunna bestå med i övrigt oförändrat innehåll.
 • McDonald’s har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor, men en sådan överlåtelse påverkar inte dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor. Du får endast överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till någon annan om McDonald’s skriftligen medgett detta.

 

Tillbaka till toppen

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.