Användarvillkor

Allmänna villkor för McDonald’s Onlinetjänster

Senast uppdaterad: 14 Sep. 2017

VIKTIGT: VÄNLIGEN LÄS VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR NOGA DÅ DE INNEHÅLLER BESTÄMMELSER SOM PÅVERKAR DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER.

 

Genom att hämta, installera, gå in på, ta del av eller på annat sätt använda webbsidor, nyhetsbrev och abonnemang via e-post, mobilapplikationer eller andra digitala produkter där dessa allmänna villkor publicerats eller hänvisas till (”Onlinetjänster”) ingår du ett bindande avtal med Svenska McDonald’s AB (”McDonald’s”, ”vi” eller ”oss”) i Sverige med huvudkontor Lindvretsvägen 9, 127 85 Skärholmen. McDonald’s Corporation (som är McDonald’s moderbolag), dess dotterbolag, franchisetagare, agenter, representanter, och agenturer och deras tjänstemän, chefer och anställda utgör tillsammans “medlemmar av McDonald’s-systemet”.

Ditt avtal med oss innefattar dessa allmänna villkor och McDonald’s Sekretesspolicy. Vår Sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och delar information. Du bekräftar att du har läst och förstått och accepterar dessa allmänna villkor och vår Sekretesspolicy och att du samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) allmänna villkoren och Sekretesspolicyn, kan du inte använda Onlinetjänsterna eller ta del av något innehåll i dem.

Onlinetjänsterna är inte avsedda att användas av (och är heller inte riktade till) personer under 16 år. Du måste därför vara 16 år eller äldre för att använda Onlinetjänsterna. Om du är sexton 16 år eller äldre men under arton 18 år måste du granska dessa villkor tillsammans med en förälder eller målsman innan du fortsätter, för att säkerställa att du och din förälder/målsman förstår dem. Om du eller din förälder/målsman inte godkänner dessa villkor måste du genast sluta använda Onlinetjänsterna och begära att McDonald’s avslutar ett eventuellt konto som du har upprättat. Du kan begära att ditt konto raderas genom att skicka ett e-postmeddelande till mcsvar@se.mcd.com. Vänligen ange den e-postadress som är kopplad till kontot när du skickar en sådan begäran.

 

 1. Om Onlinetjänsterna
 2. Information och kommunikation
 3. McPoints
 4. Erbjudanden
 5. Immateriella rättigheter och licenser.
 6. De rättigheter du ger oss
 7. Begränsningar i användandet av Onlinetjänsterna
 8. Ansvarsbegränsning och friskrivningar
 9. Tvistlösning
 10. Apple-applikationer
 11. Övrigt

 


1. Om Onlinetjänsterna

Tillgång till produkter och tjänster. McDonald’s produkter och tjänster är tillgängliga i många delar av världen. Notera att Onlinetjänsterna kan komma att beskriva produkter och tjänster som inte är tillgängliga i alla länder.

Du ansvarar för dina mobila enheter och verktyg. Du är ansvarig för mobila enheter, mjukvara och tjänster som behövs för att kunna använda Onlinetjänsterna. McDonald’s garanterar inte att Onlinetjänsterna kommer att fungera fullt ut på någon särskild mobil enhet eller med någon specifik mjukvara. Du svarar också för alla meddelande- och datakostnader, avgifter och skatter för din användning av Onlinetjänsterna, inklusive då vi kommunicerar med dig per sms, e-post eller på annat sätt som du väljer, med undantag för då kommunikation enligt lag är kostnadsfri. Du får endast använda Onlinetjänsterna på mobila enheter som du äger eller kontrollerar och du får endast använda det för enheten auktoriserade operativsystemet (t. ex. Apple iPhone OS för Apple-produkter). Om du skapar ett konto för användning av Onlinetjänsterna är du skyldig att skydda kontot och du ansvarar för all användning som sker genom ditt konto. Du kan bara ha ett användarkonto för Onlinetjänsterna och dina kontouppgifter ska alltid vara korrekta.

Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar när du skapar ett användarkonto är fullständiga, sanningsenliga och korrekta och för att dessa hålls uppdaterade. Användarnamn och lösenord ska vara hemligt och förvaras säkert. Du ansvarar själv för alla åtgärder som vidtas under ditt användarkonto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, ber vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela McDonald’s om detta.

McDonald’s rätt att uppdatera eller upphöra med Onlinetjänsterna. McDonald’s förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra eller avbryta Onlinetjänsterna eller din tillgång till dem. Detta kan ske exempelvis genom att McDonald’s genomför uppdateringar av onlinetjänsten (eller tar bort funktionalitet eller tillgång till) McDonald’s applikationer som du installerat på din anordning.

Ändringar av dessa villkor. Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar i dessa villkor. När vi gör ändringar som inte kan anses som obetydliga i dessa villkor meddelar vi dig detta tydligt och på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att publicera de nya villkoren i Onlinetjänsterna. Om du inte godtar de nya villkoren måste du omedelbart sluta använda Onlinetjänsterna och begära att McDonald’s avslutar ett eventuellt användarkonto som du skapat. För att avsluta ditt konto kan du besöka https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/kontakta-oss.html eller skicka ett e-post till mcsvar@se.mcd.com.

Många restauranger ägs och bedrivs av oberoende affärsidkare. McDonald’s driver och kontrollerar Onlinetjänsterna, men ansvarar inte för hur flertalet McDonald’s-restauranger bedriver sin verksamhet. De flesta McDonald’s-restaurangerna ägs och bedrivs istället av självständiga franchisetagare eller dotterbolag till McDonald’s (sådana franchisetagare och dotterbolag kallas i dessa villkor för ”restauranger”). Varje restaurang ansvarar självständigt för att lagar och andra bestämmelser följs, för alla eventuella frågor avseende leveransen av produkter till dig och för frågor som rör anställda/anställning hos restaurangen. [Namn och adress avseende restaurangen finns på ditt kvitto].

Länkar till jobberbjudanden från Onlinetjänsterna. McDonald’s och alla restauranger tror på att alla har samma möjligheter och vi värnar om mångfalden. Onlinetjänsterna kan innehålla länkar till jobberbjudanden från McDonald’s eller från enskilda restauranger. Ett sådant erbjudande avser endast den enskilda restaurangen (franchisetagaren eller dotterbolaget) och inte McDonald’s eller dess moderbolag McDonald’s Corporation. Det innebär att det är restaurangen (franchisetagaren eller dotterbolaget) ensam som bestämmer kraven för anställning och vem som ska anställas och som fattar beslut i alla övriga anställningsrelaterade frågor. Varken McDonald’s eller moderbolaget får någon kopia av en ansökan som du lämnar till en restaurang som är franchisetagare. McDonald’s och dess moderbolag kan inte heller styra över om du blir kallad till intervju eller får en anställning hos franchisetagaren och styr inte heller över franchisetagarens policy eller praxis för anställning. Varken McDonald’s eller dess dotterbolag anställer självständiga franchisetagare. Om du anställs av en restaurang som är franchisetagare är det bara franchisetagaren och inte McDonald’s eller McDonald’s Corporation som är din arbetsgivare.

Kontakta oss. Vid frågor eller kommentarer avseende våra Onlinetjänster, vänligen se fliken ”Kontakta Oss” i våra Onlinetjänster eller besök oss på https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/kontakta-oss.html.

 

Tillbaka till toppen

 


2. Information och kommunikation

McDonald’s Sekretesspolicy. Vår Sekretesspolicy utgör tillsammans med dessa allmänna villkor ditt avtal med Svenska McDonald’s AB. Sekretesspolicyn beskriver hur vi hanterar information, inklusive hur vi samlar in, använder och delar informationen.

Hur vi kommunicerar med dig. Genom Onlinetjänsterna kan du välja att få e-post, sms till det telefonnummer du uppgett för oss eller ”push kommunikation” från McDonald’s. När du väljer någon av dessa typer av kommunikation är du införstådd med och samtycker till att du kommer att få marknadsföring och andra meddelanden från McDonald’s och att McDonald’s kan använda den information du lämnat till oss för att kommunicera med dig i enlighet med McDonald’s Sekretesspolicy.

Generell möjlighet att avanmäla dig från fortsatt kommunikation. Du har ett val i fråga om hur vi kommunicerar med dig. Du kan hitta dina val för kommunikation med McDonald’s samt instruktioner om hur du avanmäler dig under profilsektionen i den Onlinetjänst du använder. Du kan också ändra dina val i fråga om kommunikation under ”Inställningar”. I tillägg till detta kan även våra meddelanden innehålla en möjlighet att välja bort fortsatt kommunikation. Du förstår och accepterar att du behöver göra ett val i fråga om varje särskild typ av kommunikation för sig. Om du till exempel väljer bort möjligheten att få e-post med marknadsföring kan du fortfarande få marknadsföring via sms om du inte valt bort även denna typ av kommunikation. Vi gör vårt bästa för att erbjuda bekväma och lättillgängliga metoder för dig att välja vilken typ av kommunikation du föredrar, men du kan komma att behöva anpassa dina preferenser i förhållande till den enskilda Onlinetjänsten. Vänligen notera att i fråga om konto- eller transaktionsrelaterad kommunikation, det enda sättet att få kommunikationen att upphöra i vissa fall kan vara att avsluta ditt användarkonto för Onlinetjänsterna. Vänligen notera också att om du kommunicerat med en franchisetagare till McDonald’s måste du vända dig direkt till Franchisetagaren för att få en viss typ av kommunikation att upphöra.

 

Tillbaka till toppen

 


3. McPoints

Du har möjlighet att delta i vårt poängprogram McPoints. Varje registrerad spenderad krona ger en poäng. Registrering av köp sker via en QR-kod som är kopplad till ditt app-konto. Poängprogrammet finns under namnet McPoints i applikationen (”Appen”)

3.1 Inledning

 • (i)  Genom Appen implementerar Food Folk Sverige AB (Development licesee of McDonald’s) McDonald’s ett kundbelöningsprogram, till de registrerade slutanvändarna av Appen, vilket betyder slutanvändare som har skapat och underhållit ett konto enligt de nuvarande villkoren. Programmet tjänar till att samla in och lösa in poäng (McPoints) som Appens slutanvändare samlar på McDonald’s restauranger i Sverige.
 • (ii)  Varje registrerad slutanvändare får ett digitalkort, identifierat med en unik kod (QR-kod) som visas på kortet. Varje digitalkort motsvarar endast en registrerad slutanvändare (kort).
 • (iii)  För förvärv av kortet krävs inget inköp, eftersom deltagandet i McPoints-programmet endast förutsätter att ett konto skapas av en registrerad slutanvändare av Appen.
 • (iv)  Det noteras att kortet inte är ett kreditkort eller ett betalkort. Det kan inte användas av de registrerade slutanvändarna för pengarstransaktioner eller andra transaktioner, endast för insamling och inlösen av poäng, enligt gällande villkor.
 • (v)  Kortet är personligt, kan inte överföras och gäller endast för McDonald’s i Sverige.

3.2 Poänginsamling

 • (i)  För varje köp av värdet 1 kr gjord på McDonald’s i Sverige, samlar ägaren av det digitala kortet - registrerade slutanvändaren 1 poäng.
 • (ii)  Insamlandet av poängen uppnås med inköp av produkter på McDonald’s restauranger i Sverige. Dock ger inlösen av ett visst erbjudande av villkor 4 nedan inga poäng.
 • (iii)  Betalningssättet (specifikt betalningen till kassören eller via beställningsautomaten, såväl som kontant eller via kredit- eller betalkort) påverkar inte poänginsamlingen. Alla inköp samlar poäng.
 • (iv)  En produkt som inte kostar något ger inga poäng.
 • (v)  För insamling av poäng via kassören eller via beställningsautomaten på McDonald’s restauranger i Sverige är det nödvändigt att kortet scannas innan din beställning är klar.
 • (vi)  Inom McPoints-programmet kan du samla upp till högst 1000 poäng per dag via inköp. Totalt kan du samla upp till 9999 poäng genom inköp. Om du överstiger den dagliga eller den totala gränsen slutar kortet automatiskt att samla extra poäng.
 • (vii)  Poängen du samlar är personliga och de kan inte överföras till andra och du har ingen rätt att utbyta dem med pengar, andra produkter eller andra saker. Insamlingen av poäng uppnås endast på McDonald’s restauranger i Sverige.

3.3 Poänginlösen

 • (i)  Du måste samla minst 250 poäng för att kunna lösa in en kostnadsfri produkt.
 • (ii)  Inlösen av poäng kan endast ske genom särskilda beslutade produkter och / eller tjänster inom McPoints-programmet till vilka specifika poäng motsvarar.
 • (iii)  Inlösen sker på McDonald’s restauranger i Sverige. Det finns en möjlighet att vissa McPoints-belöningar inte är tillgängliga på alla McDonald’s restauranger. Information om detta hittar du under McPoints. Om någon McPoints-belöning inte är tillgänglig på McDonald’s som den registrerade slutanvändaren valde att besöka, kan hen inte göra några fordringar mot McDonald’s eller begära inlösen av den specifika McPoints-belöningen från Mcdonald’s.
 • (iv)  Dessutom kan det finnas specifika villkor som anges på varje McPoints-belöning.
 • (v)  Den totala poäng som samlats in registreras på kortet och du kan få denna information när som helst du önskar.
 • (vi)  McPoints-belöningarna är helt specifika och personliga och du har ingen rätt att utbyta dem med pengar, andra produkter eller andra saker. Inlösen av poäng sker endast på McDonald’s i Sverige.

3.4 poängens giltighetstid

Poängen löper ut tolv (12) månader efter samlingen. Efter utgången av denna period avbryts de automatiskt och inga fordringar kan göras mot McDonald’s.

3.5 McPoints-programmet och erbjudanden

 • (i)  Det ska förtydligas att McPoints-programmet är giltigt samtidigt som erbjudanden enligt villkor 4 nedan. Båda är tillgängliga i sektionen "McPoints" i Appen.
 • (ii)  Det är upp till ditt eget omdöme om du väljer att lösa in båda kategorierna av erbjudanden (McPoints-belöning och erbjudanden) eller bara en av de två eller inget av de två. Det klargörs emellertid att för båda måste du vara registrerad slutanvändare.
 • (iii)  Det ska förtydligas att det inte går att lösa in två erbjudanden (vilket betyder två eller flera McPoints-belöningar, eller två eller flera erbjudanden eller en McPoints-belöning och ett erbjudande) samtidigt i en transaktion (det går att göra i följd men inte samtidigt).

3.6 Annullering – Ändring

McDonald’s har rätt att när som helst, och enligt eget gottfinnande, ändra eller annullera McPoints-programmet, ändra eller annullera McPoints-belöningen, uppdatera eller ändra villkoren för deltagande i McPoints-programmet, utan ett föregående meddelande till kortets ägare och utan dennes samtycke.

3.7 Information - Klagomål

Om du har några frågor eller kommentarer eller klagomål angående McPoints-programet, se Kontakta oss i Appen eller du kan alltid besöka www.mcdonalds.se.

 

Tillbaka till toppen

 


4. Erbjudanden

Du har möjlighet att få erbjudanden genom Onlinetjänsterna. Följande generella villkor gäller för sådana erbjudanden: (1) Vissa erbjudanden är tillgängliga endast genom en viss specifik Onlinetjänst. Erbjudandet gäller endast i medverkande restauranger och endast fram till utgångsdatum. (2) Serveringstider kan gälla (t.ex. frukosterbjudanden finns bara tillgängliga vid frukosttid). (3) Om inte annat uttalats upphör varje erbjudande vid inlösen. (4) Endast ett erbjudande kan utnyttjas per restaurangbesök. (5) Erbjudandena är inte överlåtbara. (6) Det finns inget kontantalternativ. Dessutom kan det finnas specifika villkor som gäller vid erbjudandet, vilka beskrivs i on-linetjänsten bredvid erbjudandet.

Du köper produkter direkt från enskilda restauranger. När du löser in erbjudanden gör du det gentemot den restaurang som tillhandahållit aktuellt erbjudande och ett avtal om leverans av de produkter som omfattas av erbjudandet gäller endast mellan dig och den enskilda restaurangen som accepterat din beställning. Varken McDonald’s eller något annat företag inom McDonald’s-systemet har något ansvar med anledning av en beställning som du gör till en enskild restaurang. Den enskilda restaurangen ansvarar för att förbereda och leverera den beställda produkten.

Om produkterna i Onlinetjänsterna. Alla produkter beror på tillgång hos restaurangen där du gör din beställning. Vissa restauranger säljer inte alla produkter. Bilder på produkter och förpackningar i Onlinetjänsterna utgör endast exempel. Produkter kan variera beroende på faktorer som t.ex. de ingredienser som används, leverantören, landets region och tid på året. Av dessa skäl kanske inte produkterna som beskrivs i Onlinetjänsterna är identiska med de produkter som serveras i en viss restaurang.

Prissättning. Varje restaurang sätter självständigt sina egna priser och lägger självständigt till mervärdesskatt och eventuella andra avgifter som följer av lag på produktens pris. Mervärdesskatt om 25% har inkluderats i alla priser som anges i Onlinetjänsterna. Vissa erbjudanden och priser är inte tillgängliga i förhållande till samtliga beställningar hos samtliga restauranger. Om du upptäcker att du fått betala ett felaktigt pris för en produkt ska du kontakta den enskilda restaurangen där du köpte produkten för att få ersättning motsvarande mellanskillnaden mellan det felaktiga och det riktiga priset.

Återbetalning Om du av någon anledning vill begära återbetalning, exempelvis om produkten är bristfällig, ska du kontakta restaurangen där du köpte produkten. Dessa villkor påverkar inte den rätt till återbetalning som du kan ha enligt lag.

 

Tillbaka till toppen

 


5. Immateriella rättigheter och licenser

McDonald’s immateriella rättigheter. Alla rättigheter till Onlinetjänsterna är och förblir McDonald’s eller McDonald’s licensgivares egendom. I begreppet Onlinetjänster innefattas alla delar av och allt innehåll i Onlinetjänsterna, som exempelvis text, bilder, grafik, logotyper, sidhuvuden, ljudklipp, knappikoner, digitala nedladdningar, sammanställningar av data, mjukvara, varumärken, servicemärken, ”trade dress”, videodata och annat material (tillsammans ”innehåll”). Onlinetjänsterna licencieras (och säljs inte) till dig och inga rättigheter överförs till eller tillfaller dig genom dessa allmänna villkor. Du får inte vidta några åtgärder som äventyrar, begränsar eller inkräktar på McDonald’s eller McDonald’s licenstagares rättigheter.

Din licens att använda Online-tjänsterna. Med ditt godkännande till att följa dessa allmänna villkor, beviljar vi dig en personlig, icke överlåtelsebar icke-exklusiv och återkallelig licens att använda Onlinetjänsterna för personliga, icke-kommersiella syften. Med begreppet använda förstås att skaffa sig åtkomst till, interagera med eller visa Onlinetjänsterna. McDonald’s förbehåller sig alla övriga rättigheter.

Varumärkesinformation. Varumärken, servicemärken och alla grafiska element, inklusive det uttryck och den känsla som framträder i Onlinetjänsterna är särskiljande och utgör McDonald’s eller McDonald’s licensgivares skyddade varumärken eller ”trade dress”. Onlinetjänsterna kan också innehålla namn, varumärken eller servicemärken som tillhör utomstående och som därmed ägs av någon annan än McDonald’s.

 

Tillbaka till toppen

 


6. De rättigheter du ger oss

Vissa Onlinetjänster innehåller möjligheter att lämna kommentarer, anmärkningar, förslag, idéer, grafisk konst, bilder, frågor, klagomål eller annan kommunikation som publicerats eller kommunicerats med McDonald’s via Onlinetjänsterna (tillsammans ”inlämnat material”). Du förstår att du genom att lämna in sådant material till McDonald’s via Onlinetjänsterna, ger McDonald’s en evig, oåterkallelig, världsomfattande, icke-exklusiv, royaltyfri och överlåtbar rätt att använda, reproducera, distribuera, sublicensiera, modifiera, skapa andrahandsverk av, översätta, offentligen visa och offentligen framföra inlämnat material, inklusive använda inlämnat material för såväl kommersiella som andra syften utan medgivande från dig och utan att du eller någon annan erhåller kompensation för detta.

Icke beställda idéer. McDonald’s policy är att inte överväga icke beställda idéer eller förslag. Även om vi uppskattar att du tar dig tid att tänka på McDonald’s har vi tyvärr inte möjlighet att se över nya idéer från någon utanför McDonald’s-systemet. Du avsäger dig uttryckligen alla anspråk mot McDonald’s [och medlemmar av McDonald’s-systemet] i samband med att McDonald’s överväger, använder eller utvecklar produkt, design koncept eller annat material som är identiskt med eller liknar det material du lämnat in nu eller i framtiden. Vänligen se ”Vanliga Frågor” för mer information.

 

Tillbaka till toppen

 


7. Begränsningar i användandet av Onlinetjänsterna

Acceptabel användning och andra begränsningar. Du får inte:

 • a) använda Onlinetjänsterna på ett olagligt sätt, i något olagligt syfte eller på något sätt som strider mot detta avtal;
 • c) försöka skaffa dig äganderätt eller andra befogenheter till Onlinetjänsterna, inklusive deras innehåll;
 • d) använda, kopiera, distribuera, återutgiva, visa, avslöja, ladda upp, offentliggöra eller sprida Onlinetjänsterna för kommersiella syften.
 • e) hyra, leasa, underleasa, sälja, låna ut, översätta, sammanfoga, anpassa, överlåta eller överföra Onlinetjänsterna eller kombinera eller införliva dem med andra program eller tjänster;
 • f) plocka isär, dekompilera, återskapa, kopiera in käll- eller objektskod eller skapa härledda verk som baserar sig på Onlinetjänsterna;
 • h) använda eller lansera icke auktoriserad teknologi eller icke auktoriserade automatiserade system för att skaffa dig tillgång till eller få ut innehåll från Onlinetjänsterna som t.ex ”spiders”, robotar, webbskrapare eller screen scrapers, eller offline-läsare;
 • i) Försöka sätta Onlinetjänsterna ur funktion, eller försöka skada, överbelasta, försvaga eller skaffa dig åtkomst till Onlinetjänsterna, McDonald’s nätverk eller till användarkonton som hör ihop med Onlinetjänsterna.

Du får inte heller tillåta någon annan att utföra någon av dessa handlingar.

 

Tillbaka till toppen

 


8. Ansvarsbegränsning och friskrivningar

Begränsningar av McDonald’s ansvar. VARKEN MCDONALD’S [ELLER NÅGON ANNAN MEDLEM AV MCDONALD’S-SYSTEMET] ÄR ANSVARIG FÖR SKADA, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ANLEDNING AV ANVÄNDANDET AV ELLER FEL I ONLINETJÄNSTERNA, SÅSOM EXEMPELVIS UTEBLIVEN VERKSAMHET ELLER VINST, FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUST AV DATA. MCDONALD’S ÄR DOCK SKYLDIGT ATT ERSÄTTA SKADA SOM ORSAKAS GENOM MCDONALD’S GROVA VÅRDSLÖSHET ELLER GENOM MCDONALDS UPPSÅTLIGA HANDLANDE ELLER HANDLANDE I STRID MOT LAG. DENNA BESTÄMMELSE AVSER INTE ATT BEGRÄNSA ELLER ÄNDRA DEN RÄTT SOM DU KAN HA I EGENSKAP AV KONSUMENT ENLIGT LAG OCH SOM INTE FÅR AVTALAS BORT.

McDonald’s tillhandahåller Onlinetjänsterna I befintligt skick och utan att avge några garantier. Onlinetjänsterna kan innehålla fel och andra oriktigheter. DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT MCDONALD’S TILLHANDAHÅLLER ONLINETJÄNSTERNA I BEFINTLIGT SKICK UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM SKICK AV NÅGOT SLAG. MCDONALD’S GARANTERAR INTE ATT ONLINETJÄNSTERNA ÄR KORREKTA, PÅLITLIGA, FELFRIA ELLER FRIA FRÅN STÖRNINGAR, ATT DEFEKTER KOMMER ATT ÅTGÄRDAS ELLER ATT ONLINETJÄNSTERNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. MCDONALD’S FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OM ONLINETJÄNSTERNAS SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. DU ANVÄNDER ONLINETJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK OCH OM DU HAR PROBLEM MED ELLER ÄR MISSNÖJD MED ONLINETJÄNSTERNA ÄR DINA RÄTTIGHETER BEGRÄNSADE TILL ATT SLUTA ANVÄNDA DEM. DESSA BEGRÄNSNINGAR ÄR EN DEL AV PARTERNAS AVTAL.

Tredjepartstjänster. Onlinetjänsterna kan länka till eller göra det möjligt för dig att använda webbsidor, nedladdningsbart material, innehåll, sociala nätverk eller andra digitala tjänster som ägs av tredje part (tillsammans ”tredjepartstjänster”) Dessa tredjepartstjänster kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer som du bör läsa och förstå innan du använder dem. Du förstår och accepterar att McDonald’s inte står bakom och inte ansvarar för dessa tredjepartstjänster. MCDONALD’S [OCH ANDRA FÖRETAG INOM MCDONALD’S-SYSTEMET] ANSVARAR INTE FÖR SKADA ELLER FÖRLUST SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SOM ÄR RELATERAD TILL DESSA TREDJEPARTSTJÄNSTER.

Händelser utanför vår kontroll. ANSVAR UPPKOMMER INTE PÅ GRUND AV ATT MCDONALD’S [OCH ANDRA FÖRETAG INOM MCDONALD’S-SYSTEMET] INTE UPPFYLLER SINA SKYLDIGHETER ENLIGT DESSA ALLMÄNNA VILLKOR OM DET BEROR PÅ ELLER HÄNFÖR SIG TILL EN HÄNDELSE UTANFÖR MCDONALD’S RIMLIGA KONTROLL. Om en sådan händelse inträffar upphör McDonald’s skyldigheter enligt dessa villkor under den tid hindret kvarstår. McDonald’s äger rätt att vidta åtgärder för att undanröja sådant hinder.

 

Tillbaka till toppen

 


9. Tvistlösning

Eventuella tvister mellan dig och McDonald’s ska avgöras i allmän domstol. Parterna kan, efter att en tvist uppkommit, komma överens om att denna istället ska avgöras genom skiljeförfarande.

 

Tillbaka till toppen

 


10. Apple-applikationer

Dessa villkor införlivar och kompletterar Apple, Incs. (“Apples”) allmänna villkor som finns tillgängliga på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service, inklusive Licensavtal för slutanvändare av licensierade applikationer, (” Apples villkor”). Om du använder Onlinetjänsterna genom Apple-applikationen är du vidare införstådd med och accepterar följande:

 • Apple har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla några som helst underhålls- och supporttjänster med avseende på Onlinetjänsterna. Vid frågor om underhåll eller support avseende Apple-applikationen ska du kontakta McDonald’s och inte Apple genom att använda de kontaktuppgifter till McDonald’s som angetts ovan i dessa allmänna villkor;
 • Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor, gäller alla anspråk hänförliga till innehavet eller användningen gentemot McDonald’s och inte gentemot Apple;
 • För det fall någon utomstående tredje part skulle hävda att ditt innehav eller användning av applikationen i enlighet med dessa villkor gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter har Apple inget ansvar gentemot dig i fråga om sådana anspråk.

För det fall Apple-applikationen inte överensstämmer med en tillämplig Apple-garanti ska du vända dig till Apple för eventuell återbetalning av erlagda avgifter i enlighet med Apples villkor vid tecknande av licens. I övrigt, med undantag för tvingande lag, lämnar Apple inga garantier eller andra åtaganden med avseende på applikationen och ansvarar inte gentemot dig för anspråk, förluster, kostnader eller avgifter i förhållande till Apple-applikationen eller som ett resultat av din eller någon annans användning av Apple-applikationen eller på grund av att du eller någon annan förlitat sig på något av applikationens innehåll.

 

Tillbaka till toppen

 


11. Övrigt

 • McDonald’s garanterar inte att Onlinetjänsterna är tillgängliga utanför Sverige. Om du använder Onlinetjänsterna från andra länder ansvarar du själv för att du följer tillämpliga lokala lagar och föreskrifter.
 • Dessa villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.
 • Även om dessa villkor endast styr avtalsförhållandet mellan dig och McDonald’s (och Apple och andra medlemmar av McDonald’s-systemet därför inte är parter i avtalet) är Apple och andra medlemmar av McDonald’s-systemet berättigade tredje parter enligt dessa villkor. Apple och andra medlemmar av McDonald’s-systemet har därmed rätt att göra gällande de rättigheter som McDonald’s har mot dig enligt dessa villkor, i den utsträckning sådana villkor hänför sig till Apple eller andra medlemmar av McDonald’s-systemet. Det finns inga andra berättigade tredje parter enligt detta avtal.
 • Vid upphörande av dessa villkor eller då din rätt att använda Onlinetjänsterna upphör, kommer de rättigheter du beviljats enligt dessa villkor att upphöra att gälla. Dock kommer dessa villkor även fortsättningsvis att vara tillämpliga på din tidigare användning av tjänsterna och på allt som hänför sig till eller kan uppkomma på grund av din tidigare användning. Vid upphörandet ska alla McDonald’s och andra medlemmar av McDonald’s-systemets rättigheter, inklusive all äganderätt samt alla immateriella rättigheter och licenser fortsätta att gälla. Detsamma gäller begränsningar i fråga om tillåten användning samt alla ansvarsbegränsningar och friskrivningar [och även bestämmelserna i avsnitt 8 om tvistlösning].
 • Om en bestämmelse jämkas eller lämnas utan avseende på grund av att den anses strida mot god sed och anses medföra en betydande obalans till din nackdel, ska avtalet gälla i övriga delar utan andra ändringar, om du begär det och om avtalet anses kunna bestå med i övrigt oförändrat innehåll.
 • McDonald’s har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor, men en sådan överlåtelse påverkar inte dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor. Du får endast överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till någon annan om McDonald’s skriftligen medgett detta.

 

Tillbaka till toppen