Hållbarhetsrapporten 2019

Stora nog att
göra skillnad

McDonald’s är Sveriges största restaurangkedja med restauranger från Luleå i norr till Ystad i söder. Det innebär att även små förändringar gör stor skillnad. Det ger oss både en möjlighet och ett ansvar att leda utvecklingen framåt. Vilket vi gör genom att arbeta för att göra det goda valet enkelt. I synnerhet inom våra tre fokusområden: Mat, Människor och Miljö.

McDonald’s globala hållbarhetsarbete

Vi tror att god mat också kan vara hållbar – för våra gäster, producenter och miljön. Globalt har McDonald’s 36 000 restauranger, på 120 marknader och serverar 69 miljoner gäster dagligen. Det gör oss till världens största restaurangföretag, vilket innebär både ansvar och möjlighet att ta oss an några av de stora utmaningar världen står inför idag.

Med vår globala strategi Scale for good använder vi vår storlek för att skala upp hållbara lösningar. Vi fokuserar på ett antal områden där vi tror att vi kan driva förändring, både vad gäller miljömässig och social hållbarhet.

McDonald’s globala fokusområden:
  • Reducera McDonald’s klimatpåverkan

  • Hållbar nötköttsproduktion

  • Förpackningar och återvinning

  • Åtagande för familjer

  • Möjligheter för unga

 

Vi gör det goda valet enkelt

Genom vår svenska hållbarhetsstrategi med fokus på Mat, Människor och Miljö vill vi maximera vårt positiva bidrag till samhället inom de områden där vi har störst påverkan. Vår ambition är att tillsammans med våra gäster, medarbetare, franchisetagare, leverantörer och partners, bygga en verksamhet som påverkar samhället i en positiv riktning.

Miljö- och klimatfrågorna står högt på agendan och mat som produceras, hanteras och äts är en avgörande faktor för en hållbar utveckling. De många unga som behöver hitta sitt första jobb kan via våra restauranger få den första viktiga raden i CV:t eller få in foten på den svenska arbetsmarknaden, och på varje ort där en McDonald’s-restaurang finns har vi en roll i lokalsamhällets utveckling. Mot bakgrund av detta har vi tre fokusområden i vår strategi: Mat, Människor och Miljö.

Mat 
Vi ska ge alla möjligheten att äta gott, bra och varierat. Det ska helt enkelt vara ett gott val att äta hos oss på McDonald’s. Därför serverar vi mat av högsta kvalitet, lagad på råvaror i världsklass som är producerade på ett sätt som bidrar till ett mer hållbart jordbruk.

Råvaror i världsklass

På McDonald’s ställer vi höga krav på våra råvaror. Genom vår nära kontakt med leverantörer kan vi driva på en hållbar utveckling bortom vår egen verksamhet.

Ett exempel är ägg där vi väljer god djurvälfärd och hållbar produktion. Från och med sommaren 2019 är alla ägg vi använder från frigående höns. All vår mjölk är ekologisk och vårt kaffe är ekologiskt och certifierat av Rainforest Alliance.

Goda varierade val med flexprotein

Vi utvecklar hela tiden vårt sortiment för att kunna erbjuda nya, goda alternativ för en flexitarisk livsstil. Våra gäster kan alltid välja mellan vegetariskt, kyckling och nötkött i våra kampanjburgare McSelection. Under 2019 har vi utvecklat flera nya alternativ för den som vill välja vegetariskt. Året inleddes med den spännande nyheten veganska McFalafel som även serverades i Happy Meal för våra yngsta gäster. Tillsammans med Arla utvecklade vi Crispy Cheese, en innovation som lanserades i slutet av 2019.

2019 utgör vegetariskt, kyckling och fisk 42 % av allt protein vi serverar. Vårt mål är att det ska vara 50 % 2020.

Nötkött

McDonald’s är restaurangbranschens största inköpare av svenskt nötkött. Vi köper även kött från Tyskland och Polen – men bara om det klarar våra hårda krav på kvalitet genom hela produktionskedjan. McDonald’s arbetar tillsammans med leverantörerna i Polen för att förbättra djurvälfärden och hållbarheten i produktionen.

Vi främjar svenskt lantbruk

Mellan 2016 och 2018 genomförde vi Projekt Romeo i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, där vi sponsrat 101 svenska lantbrukare med varsin avelstjur. Målet är att satsningen ska leda till att antalet dikor fördubblas under en femårsperiod på de gårdar som fått en tjur, för att gynna svenskt jordbruk. Under 2019 har elva gårdar startat med dikor och fem gårdar har fått igång mjölkproduktion.

Människor 
Människor är alltid i fokus för oss, som medarbetare, gäster eller invånare i det lokala samhället. Tillsammans vill vi göra skillnad genom att vara en attraktiv arbetsgivare och engagera oss i samhällsutvecklingen.

En av Sveriges största ungdomsarbetsgivare

Som en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare gör vi skillnad för samhället genom att årligen erbjuda tusentals människor anställning. Under 2019 öppnade vi fem nya restauranger, vilket har inneburit ca 250 nya arbetstillfällen.

Första jobbet på CV:t

McDonald’s vill vara en arbetsplats för talangfulla och drivna människor, oavsett bakgrund, och vi väljer därför ut våra medarbetare baserat på personlighet snarare än CV. Unga människor i Sverige får varje år möjligheten att få sin första viktiga arbetslivserfarenhet hos oss. För många är det steget in i vuxenlivet, in på arbetsmarknaden och en väg in i det svenska samhället. Målet är att hjälpa våra medarbetare att utvecklas inom företaget – och att vara en språngbräda för de som vill göra karriär utanför McDonald’s.

Från nyanländ till nyanställd på rekordtid

Under året har McDonald’s i samarbete med DUA, Stockholms Stad och Arbetsförmedlingen genomfört projektet Lokalt Jobbspår. Det är ett integrationsprojekt som innebär språkutbildning i kombination med praktik på arbetsplats och sedan övergång till arbete. Flera av deltagarna har utvecklats fantastiskt språkmässigt och pratar nu bra svenska. Dessutom har flera utnämnts till månadens medarbetare.

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och till 2025 ska vi ha skapat 2 000 nya arbetstillfällen.

Lokala satsningar på barn och ungdomars idrottande

Med en vilja att bidra till att barn och unga ska ha möjligheten att idrotta har McDonald’s länge varit en aktiv del i Sveriges föreningsliv.

Genom våra franchisetagare sponsrar vi idag över 160 föreningar och idrottsklubbar runt om i Sverige. Under 2019 uppgick sponsringen till över 6,5 miljoner kronor.

Vår ambition är att ha en aktiv roll i lokalsamhällets utveckling på varje ort där McDonald’s har restauranger

 

Miljö 
På McDonald’s ser vi kraften i vad vi kan åstadkomma om alla våra restauranger arbetar mot samma mål; minskat klimatavtryck och minskad resursförbrukning.

Minskad klimatpåverkan

Inom ramen för vårt medlemskap i Hagainitiativet minskade vi våra utsläpp av CO2 med över 50 % från 2012 till 2018. Vi fortsätter arbetet med att minska vår direkta klimatpåverkan. Under 2019 har vi jobbat med att minska utsläppen genom att ta bort en del av plasten i våra gästförpackningar, minska matsvinnet, effektivisera våra transporter och öka återvinningen i verksamheten. Vi har fortsatt köpa 100 % förnybar el till våra restauranger.

Vårt mål är att utsläppen från vår egen verksamhet ska vara nära noll 2030.

Hållbara transporter

McDonald’s är med och leder utvecklingen inom hållbara transporter. Vi har under många år arbetat med att minska användandet av fossila energikällor. Därför drivs våra transporter nu till 80 % med förnybart bränsle och vi jobbar aktivt med våra leverantörer för att öka andelen.

Vårt mål är att 95 % av våra transporter ska köras på förnybart bränsle till 2020

Eldrivna nattleveranser

En av 2019 års stora framgångar är det EU-initierade projektet Eccentric, där vi tillsammans med Stockholms stad, HAVI, Scania och KTH utforskar framtida alternativ för stadstransport. Under året har vi kört tysta nattleveranser till sex av McDonald’s restauranger i Stockholm. Inom projektet har transporteffektiviteten ökat med 30 % och CO2-utsläppen minskat med hela 44 %.

Lätt att ladda elbilen

Under de senaste tio åren har vi bidragit
i uppbyggandet av infrastruktur för ett fossilfritt, eldrivet resande på Sveriges vägar. Vi är Sveriges största restaurangkedja för laddning av elbilar, med 75 laddstolpar på 47 restauranger. Fortum Charge & Drive har varit partner till McDonald’s i Sverige i många år och under 2019 påbörjades även ett samarbete med E.ON. Vi satsar på att etablera ytterligare 20-30 laddare genom våra samarbeten redan 2020.

Hållbara förpackningar

Vi har minskat användningen av engångsplast i våra restauranger. Plastlocken till våra salladsskålar är utbytta, vilket minskar plastförbrukningen med 5 ton per år.

Vi har flyttat sugrören bakom disk, vilket minskat förbrukningen med 20 %. Vi har även bytt våra milkshakebägare till motsvarande i papper.

Minskat matsvinn till under 1 %

Under 2019 har vi fortsatt att installera ett nytt beställnings- och tillagningssystem på våra restauranger som innebär att varje burgare tillagas direkt vid beställningstillfället. Det bidrar till att all mat som lagas också serveras. Redan med vårt gamla beställningssystem hade vi en låg andel matsvinn på 1.19 %. Med det nya systemet minskar vi till 0.96 % matsvinn i våra restauranger.