Miljö

Miljö

McDonald’s arbetar för att göra restaurangbesöken mer hållbara genom att minska klimatavtrycket från verksamheten och minskad resursförbrukning. Det ger resultat. Redan idag tillagas vår mat med 100 % förnybar energi och matsvinnet minimeras genom vårt nya beställnings- och tillagningssystem.
Hållbara restauranger

McDonald’s i Sverige åtog sig redan 2012 att minska företagets egen klimatpåverkan med 40 % fram till 2020, det målet uppnåddes 2016. Nu fortsätter arbetet mot att de egna klimatpåverkande utsläppen ska vara nära noll år 2030. För att uppnå detta jobbar vi bland annat med att minska matsvinn, hitta hållbara förpackningar och öka användningen av förnyelsebara bränslen i våra transporter.

Hållbar värdekedja

Förutom medvetna val på och i anslutning till våra restauranger, arbetar vi med förbättringar och initiativ i leverantörskedjan. Vi centraliserar våra inköp och arbetar nära våra leverantörer för att hitta nya smarta lösningar. Partnerskapet med vår logistikpartner HAVI är ett exempel på hur vi tillsammans arbetar för att ligga i täten i skiftet till ett hållbart transportsystem med minskade utsläpp. Idag körs över 80 % av leveranserna till McDonald’s restauranger på förnyelsebart bränsle och i Stockholm levereras varorna till ett antal restauranger med en lastbil som körs på el i innerstan. Över 70 restauranger erbjuder idag elbilsladdning till sina gäster och sammanlagt finns det över 100 publika laddpunkter på McDonald’s restauranger i Sverige!

Gör en insats för miljön och bli belönad.

Redan förra året började vi ge deals till alla som slängde sin gamla takeaway på rätt ställe. Nu är ju inte vi de enda som erbjuder takeaway. Därför gör vi det nu möjligt att få samma deals i vår app, även om din takeaway inte kommer från oss. 

McDonald’s nollvision mot nedskräpning

Vi är väl medvetna om att våra ikoniska förpackningar allt för ofta blir till onödigt skräp. Som Sveriges största restaurangkedja vill vi vara en del av lösningen och göra det vi kan för att nedskräpningen ska minska. Därför har vi nu satt en vision om att inga av våra förpackningar skall hamna i naturen. En nollvision mot skräp som pryds av de gyllene bågarna.

Hållbara förpackningar – mindre plast

2018 påbörjades arbetet med att reducera mängden engångsplast och genom en rad åtgärder har årsförbrukningen minskat med hundratals ton. Idag är över 93 % av förpackningsmaterialet som möter våra gäster papp som är tillverkat av antingen återvunnet material eller jungfruligt material från certifierat hållbart skogsbruk.

Arbetet med att fasa ut engångsförpackningar i plast fortsätter.  2025 ska samtliga förpackningar vara återvinningsbara eller gjorda av återvunnet material. Klicka på knappen nedan för att läsa mer om vad vi gör för att uppnå vårt mål.

Återvinning

Samhället behöver gå från en linjär ekonomi till en cirkulär – så att avfall betraktas som värdefulla resurser och tas om hand på bästa miljömässiga sätt. Vi jobbar löpande för att förbättra vår källsortering och arbetar för att så mycket som möjligt ska kunna materialåtervinnas. T ex återvinns all vår frityrolja till naturbiodiesel.

Idag återvinns allt avfall från våra restauranger och blir nytt material eller återvinns som energi. Vi strävar även efter att minimera mängden plast, kartong och papper som går åt för att producera våra förpackningar och därmed minska mängden avfall. För de förpackningar som ändå behövs för att skydda maten och hålla den fräsch, så använder vi förnybara material i så stor utsträckning som möjligt.

Mindre matsvinn

Vi på McDonald’s har alltid strävat efter att så lite mat som möjligt ska gå till spillo. Nära samarbete med våra leverantörer och vår logistikpartner gör att så lite mat som möjligt kasseras fram till restaurangerna. 2016 var matsvinnet på den genomsnittliga McDonald’s restaurangen i Sverige 1,26 %, 2021 är siffran nere på 0,83 %, det är minskning på över 30 %!

Ladda din elbil på McDonald’s.

Redan 2009 installerade vi vår första laddstation för elbilar vid restaurangen Lindvreten i Skärholmen. 2012 installerade vi den första snabbladdaren och sedan dess har vi fortsatt att bygga ut laddmöjligheter på våra restauranger.

Idag har vi över 200 laddstolpar på över 80 restauranger varav de flesta har snabbladdare och fler ska det bli! 2022 laddades det el för att köra över 830 varv runt jorden! Det är glädjande och inspirerar oss till att fortsätta att bygga ut laddmöjligheter runt om i Sverige. Vårt mål är att man ska kunna ladda sin ebil på alla våra McDrive-restauranger. Här kan du se aktuell laddstatistik från våra restauranger samt mer information om elbilsladdning på McDonald’s.

Hållbar el

McDonald’s i Sverige köper 100 % förnyelsebar el och vi arbetar kontinuerligt med att minska den totala energiförbrukningen i våra restauranger. Under 2020/21 genomför vi en ny stor energikartläggning av våra restauranger i syfte att kunna staka ut vägen till framtida energieffektiviseringar.

Transporter

För att minska våra utsläpp använder McDonald’s logistikpartner, HAVI, energieffektiva bilar och planerar transporterna smart genom att köra så fullastat som möjligt. Idag körs ca 80 % av transporterna med det förnyelsebart bränsle. I Stockholm levereras varorna till ett antal restauranger med en lastbil som körs på el i innerstan.

Bikupor för biologisk mångfald.

Christina Richter driver ett flertal McDonald’s i södra Sverige. Som många andra har hon på senare år bekymrats över utvecklingen för världens bin. Bina är en viktig del av vårt ekosystem men är hotade och behöver fler ställen att bo på. 2018 upplät därför McDonald’s i Stattena sitt tak till en bikupa. Testet gjordes i samarbete med Duvestubbe bigård och föll väl ut. Idag har flera av våra franchisetagare tagit sig an bikupor. Varje kupa rymmer över 20 000 små gäster. Samtidigt har restaurangerna börjat byta ut gräsytor mot rabatter för att låta plantera blommor som bin gillar.

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.