Miljö

Ett grönare McDonald's
På McDonald’s arbetar alla mot samma mål: minskat klimatavtryck och minskad resursförbrukning. Det ger resultat. Redan idag tillagas vår mat med 100 % förnybar energi och matsvinnet minimeras genom vårt nya beställnings- och tillagningssystem.
Hållbara restauranger

Vi har åtagit oss att minska vår klimatpåverkan med 40 % fram till 2020, ett mål som vi uppnådde redan 2016. Nu fortsätter vi arbetet mot att våra utsläpp ska vara nära noll år 2030. För att uppnå detta jobbar vi bland annat med att minska matsvinn och hitta hållbara förpackningar. Vi är redan nere på låga 1,19 % matsvinn och 100 % av våra gästförpackningar av papper är tillverkade av återvunnet material eller råvara från FSC-certifierat skogsbruk.

Hållbar värdekedja

Förutom medvetna val på och i anslutning till våra restauranger, arbetar vi med förbättringar och initiativ i leverantörskedjan. Vi centraliserar våra inköp och arbetar nära våra leverantörer för att hitta nya smarta lösningar. Partnerskapet med vår logistikpartner HAVI är ett exempel på hur vi tillsammans arbetar för att ligga i täten i skiftet till ett hållbart transportsystem med minskade utsläpp. Ett annat är att våra gäster numera kan ladda sin elbil medan de äter.

Hållbara förpackningar – mindre plast

Redan idag är 90 % av våra förpackningar av papp och då antingen från certifierat hållbart skogsbruk eller återvunnet papper. Nu förstärker vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare genom att minska på mängden förpackningar av plast.

Under sommaren 2018 tog vi bort plastlocket från McFlurry och under 2019 tog vi bort sugrören från våra matsalar och bytte från plastmugg till pappmugg för milkshake. Under 2020 kommer fler initiativ för att minska plasten ytterligare.

Dessa ansträngningar stöder McDonald’s globala åtaganden för hållbara förpackningar och återvinning.

Ladda elbilen

Redan 2009 installerade vi vår första laddstation för elbilar vid restaurangen Lindvreten i Skärholmen. 2012 installerade vi den första snabbladdaren och tillsammans med Fortum Charge & Drive har vi fortsatt att bygga ut laddmöjligheter på våra restauranger.

Idag har vi 75 laddstolpar på 49 restauranger varav de flesta har snabbladdare och fler ska det bli! 2019 laddades el för att köra motsvarande 79 varv runt jorden! Det är glädjande och inspirerar oss till att fortsätta att bygga ut laddmöjligheter runt om i Sverige. Vårt mål är att alla våra McDrive-restauranger ska ha laddstolpe. Här kan du se aktuell laddstatistik från våra restauranger.

Hållbar el

McDonald’s i Sverige köper 100 % förnyelsebar el och vi arbetar kontinuerligt med att minska den totala energiförbrukningen i våra restauranger. Under 2020 genomför vi en ny stor energikartläggning av våra restauranger i syfte att kunna staka ut vägen till framtida energieffektiviseringar.

Mindre matsvinn

Vi på McDonald’s har alltid strävat efter att så lite mat som möjligt ska gå till spillo. Nära samarbete med våra leverantörer och vår logistikpartner gör att så lite mat som möjligt kasseras fram till restaurangerna. På våra restauranger är svinnet på 1,19 % vilket är lågt och med vårt nya produktionssystem som nu rullas ut runt om i Sverige ser vi att vi kan minska matsvinnet med ytterligare 20 %! 

Återvinning

Samhället behöver gå från en linjär ekonomi till en cirkulär – så att avfall betraktas som värdefulla resurser och tas om hand på bästa miljömässiga sätt. Vi jobbar löpande för att förbättra vår källsortering och arbetar för att så mycket som möjligt ska kunna materialåtervinnas. T ex återvinns all vår frityrolja till naturbiodiesel.

Idag återvinns allt avfall från våra restauranger och blir nytt material eller återvinns som energi. Vi strävar även efter att minimera mängden plast, kartong och papper som går åt för att producera våra förpackningar och därmed minska mängden avfall. För de förpackningar som ändå behövs för att skydda maten och hålla den fräsch, så använder vi förnybara material i så stor utsträckning som möjligt.

Transporter

För att minska våra utsläpp använder vi energieffektiva bilar och planerar våra transporter smart genom att köra så fullastat som möjligt. Under 2019 kördes dessutom 80 % av transporterna med det förnyelsebara bränslet HVO.

Tillsammans med vår logistikpartner HAVI, Scania, KTH, Stockholm Stad och EU:s initiativ Eccentric Stockholm genomför vi också ett testprojekt på ett antal restauranger i centrala Stockholm. Istället för att leverera råvaror under dagtid när trafiken är som värst, sker varuleveranserna istället nattetid med tysta, eldrivna fordon. Ett initiativ som minskar våra transportutsläpp, bidrar till mindre buller och skapar en mer trivsam stadsmiljö. Om testet faller väl ut kommer de klimatsmarta transporterna snart smyga fram i fler städer.

Visste du att?

Under våren 2019 genomförde våra restauranger tillsammans med föreningar och lokala sportklubbar en stor ploggingaktivitet där vi plockade upp 5,4 ton skräp från Sveriges natur.

All vår överblivna frityrolja återvinns till naturbiodiesel och används till att driva busstrafik.