McDonald’s nollvision mot nedskräpning

Under en sommarvecka i Sverige slängs 35 miljoner skräpföremål på marken1. 78 procent av skräpet är fimpar, portionssnus, våtservetter och annat. 8% från förpackningar till mat och dryck som man tar med sig eller äter i farten2, ett beteende som blir allt vanligare i takt med att fler aktörer erbjuder take-away och delivery-tjänster idag3.

En nollvision mot skräp

Vi är väl medvetna om att våra ikoniska förpackningar allt för ofta blir till onödigt skräp. Som Sveriges största restaurangkedja vill vi vara en del av lösningen och bidra till att nedskräpningen minskar. Därför har vi nu satt en vision om att inga av våra förpackningar skall hamna i naturen. En nollvision mot skräp som pryds av de gyllene bågarna.

En nollvision mot nedskräpning är en ambitiös vision som kommer ta tid att nå. För att lyckas arbetar vi fokuserat för att påverka de invanda beteenden som leder till nedskräpning. Därför ingick vi år 2022 ett långsiktigt samarbete med Håll Sverige Rent, en ideell stiftelse som arbetar med att påverka attityder och beteenden för minskad nedskräpning. 

För att nå nollvisionen kommer vi genom samarbetet med Håll Sverige Rent fortsätta att engagera människor i frågan om nedskräpning och bidra till att stärka den folkrörelse som Håll Sverige Rent så framgångsrikt byggt sedan starten 1983. Genom samarbetet kombineras Håll Sverige Rents kunskap och nätverk med McDonald’s ambitiösa vision och möjlighet att nå fler med våra budskap.

Vår modell för minskad nedskräpning

För att leda vårt arbete på vägen mot nollvisionen har vi tagit fram McDonald’s modell för minskad nedskräpning. Modellen består av två delar. Dels initiativ och aktiviteter för att plocka bort det skräp som mot förmodan hamnat fel, dels ett långsiktigt arbete med fokus på beteendeförändring för minskad nedskräpning.

Vår vision är att inte behöva plocka skräp överhuvudtaget, men på vägen dit kommer skräpplockning fortsatt vara ett viktigt verktyg för att få bort skräp som hamnat i naturen. På våra ca 200 restauranger runt om i Sverige går våra medarbetare dagliga skräpplockarrundor för att hålla rent i närområdet, och vi engagerar årligen gäster och medarbetare i skräpplockardagar som exempelvis Håll Sverige Rent-dagen och lokala skräpplockningsaktiviteter.

I vårt långsiktiga arbete för att minska andelen skräp som hamnar fel ingår vårt nära samarbete med Håll Sverige Rent, där vi arbetar för att motverka grundorsakerna bakom nedskräpning; att bygga goda normer, göra det lätt att göra rätt och att förtydliga ansvaret för nedskräpningen. Tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Som Sveriges största restaurangkedja möter vi varje dag över 400 000 gäster som äter på våra restauranger och via vår kommunikation når vi miljontals människor årligen. Vi kommer fortsätta engagera och inspirera gäster, medarbetare och intressenter för minskad nedskräpning.

 

Nedan kan ni följa våra initiativ för att nå vår nollvision mot skräp.

September 2022

  • Definierade McDonald’s nollvision mot nedskräpning
  • Inleder strategiskt samarbete med Håll Sverige Rent
  • Lansering av ”Take Away Your Take Away”, en nationell  kommunikationskampanj där vi valde att visa våra egna förpackningar som en del av problemet. Budskapet att istället slänga skräpet där det hör hemma – i papperskorgen – hade en bruttoräckvidd, dvs. hur många som såg kampanjen, på drygt 8 miljoner.
  • 2 000 av McDonald’s medarbetare deltog på Hela Sverige Plockar Skräp-dagen 17 september. Målet för dagen var att plocka 270 ton skräp. Det överstegs med råge och totalt samlade 200 000 människor in hela 308 ton skräp.

Maj 2023

  • Lansering av ”Vi måste skifta fokus för att minska nedskräpningen”, en nationell kommunikationskampanj med målet att sprida kunskap om och minska den omedvetna nedskräpningen. 
  • Utveckling och lansering av ”McDonald’s modell för minskad nedskräpning”, med fokus på att ta bort det skräp som hamnat fel och öka andelen skräp som slängs rätt.

Mindre plast och mer papper i våra förpackningar

De senaste åren har vi på McDonald’s i Sverige satsat stort på att fasa ut den plast som används på våra restauranger. Idag är över 90% av vårt förpackningsmaterial papper, antingen från återvunnet material eller material från certifierat hållbart skogsbruk. De senaste åren har vi också fasat ut över 350 ton engångsplast i årlig förbrukning. Det kommer inte göra att nedskräpningen minskar, men det bidrar till att mindre skadligt skräp hamnar i vår natur.

Genom att jobba både här och nu för att minimera användningen av plast i våra förpackningar och på lång sikt med vår nollvision mot skräp är vår ambition att göra största möjliga skillnad inom nedskräpningsområdet.

 

Här kan ni läsa mer om hur vi jobbar med att minska engångsplasten i vår verksamhet.

1(https://hsr.se/artiklar/nationell-matning).

2Skräprapporten 2021, Håll Sverige Rent

3Skräprapporten 2020, Håll Sverige Rent

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.