Kunder som köper e-presentkort

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du köper e-presentkort från oss för att betala för våra produkter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Vi säljer våra e-presentkort så att du (eller någon som du ger dem till) kan betala för våra produkter med dem.

Personuppgiftsansvarig
Food Folk Sverige AB (registrerad adress: Klarabergsviadukten 63, 111 64, Stockholm, Sverige)

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, Namn, Köpuppgifter

Rättslig grund
Fullgöra ett avtal som du är part i

Varifrån samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig eller från våra leverantörer av e-presentkort.

Vi överför dina uppgifter till följande kategorier av mottagare
Företag inom Food Folk Group, våra leverantörer av e-presentkort.

Överföringar till tredjeländer
Ej tillämpligt

Information om krav på att lämna personuppgifter enligt lag eller avtal
Enligt köpavtalet mellan dig och oss måste du lämna personuppgifter för att vi ska kunna leverera ett e-presentkort till dig och ta emot din betalning.

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.