Personer som skickar in en synpunkt eller fråga

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du skickar in synpunkt eller fråga eller klagomål och/eller när vi skickar kompensationskuponger till dig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

När du skickar in en synpunkt eller fråga eller klagomål behandlar vi dina personuppgifter för att hantera dem och svara dig. Vi behandlar också dina personuppgifter när vi skickar kompensationskuponger till dig. 

Personuppgiftsansvarig
Food Folk Sverige AB (registrerad adress: Klarabergsviadukten 63, 111 64, Stockholm, Sverige)

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, Födelsedatum, Enhetsdata, ID-uppgifter, Medicinska uppgifter, Namn, Kommunikationsuppgifter, Köp/Transaktionsdata

Rättslig grund
Berättigat intresse (för att hantera synpunkter eller frågor och erbjuda kompensation)

Varifrån samlar vi in personuppgifter

  • Kontaktuppgifter, Födelsedatum, ID-uppgifter, Medicinska uppgifter, Namn, Kommunikationsuppgifter samlas in direkt från dig;
  • Kommunikationsuppgifter tas även emot från leverantörer av kundupplevelselösningar;
  • Enhetsdata, Köp/Transaktionsuppgifter genereras automatiskt.

Vi överför dina uppgifter till följande kategorier av mottagare
Företag inom Food Folk Group, leverantörer av CRM-verktyg, leverantörer av kundupplevelselösningar.

Överföringar till tredjeländer
Vi överför dina personuppgifter till Förenta staterna, Storbritannien och Nya Zeeland till våra personuppgiftsbiträden och underbiträden för att säkerställa att det avsedda ändamålet uppfylls. När vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES använder vi antingen standardavtalsklausuler eller beslut om en adekvat skyddsnivå som en överföringsmekanism. Du kan hitta länder med beslut om adekvat skyddsnivå här och de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen kan hittas här.

Information om krav på att lämna personuppgifter enligt lag eller avtal
Ej tillämpligt.

Du lämnar nu McDonalds.se

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Välj en McDelivery-partner
Levereras från
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.