Kunder som beställer via en av våra leveranstjänstpartner

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du gör en beställning i våra restauranger via en av våra leveranstjänstpartner.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Vi säljer våra produkter och ser till att de levereras till dig genom en av våra leveranstjänstpartner.

Personuppgiftsansvarig
Food Folk Sverige AB (registrerad adress: Klarabergsviadukten 63, 111 64, Stockholm, Sverige)

Kategorier av personuppgifter
Namn, Köp/Transaktionsuppgifter

Rättslig grund
Berättigat intresse (för att sälja våra produkter)

Varifrån samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter om dig från våra leveranstjänstpartner.

Vi överför dina uppgifter till följande kategorier av mottagare
Våra leveranstjänstpartner.

Överföringar till tredjeländer
Ej tillämpligt

Information om krav på att lämna personuppgifter enligt lag eller avtal
Ej tillämpligt

Du lämnar nu McDonalds.se

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Välj en McDelivery-partner
Levereras från
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.