Besökare på webbplatsen

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Vi har en webbplats för att marknadsföra vårt varumärke, våra produkter och tjänster. För att göra detta kan vi interagera med våra webbplatsbesökare och behandla deras personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
1100 Marketing Ekonomisk förening (registrerad adress: Lindvretsvägen 9, 127 85, Skärholmen, Sverige)

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, Enhetsdata, Namn, Webbplats- och sociala medieuppgifter

Rättslig grund
Berättigat intresse (att främja varumärket, produkterna och tjänsterna)

Varifrån samlar vi in personuppgifter

  • Namn och kontaktuppgifter samlas in från dig;
  • Enhetsdata, webbplats- och sociala medieuppgifter genereras automatiskt

Vi överför dina uppgifter till följande kategorier av mottagare
Företag inom Food Folk Group, leverantörer av webbplatsinfrastruktur, leverantörer av CRM-verktyg, marknadsföringsbyråer

Vi uppmuntrar dig även att kolla vår Cookie Policy för att ta reda på hur vi behandlar dina personuppgifter som samlats in via cookies eller liknande spårningstekniker.

Överföringar till tredjeländer
Vi överför dina personuppgifter till Förenta staterna till våra personuppgiftsbiträden och underbiträden för att säkerställa att det avsedda ändamålet uppfylls. När vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES använder vi antingen standardavtalsklausuler eller beslut om en adekvat skyddsnivå som överföringsmekanism. Du kan hitta länder med beslut om adekvat skyddsnivå här och de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen kan hittas här.

Information om krav på att lämna personuppgifter enligt lag eller avtal
Ej tillämpligt

Du lämnar nu McDonalds.se

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Välj en McDelivery-partner
Levereras från
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.