Användare av mobilappen

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår mobilapp, som vi tillhandahåller till våra kunder så att de kan hålla sig uppdaterade om kampanjer, ta emot erbjudanden, hantera beställningar och spela spel.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Vi ger dig möjligheten att använda vår mobilapp för att underlätta vår interaktion med dig, vilket inkluderar att bygga upp vårt förhållande och förenkla beställningsprocessen.

Personuppgiftsansvarig
Food Folk Sverige AB (registrerad adress: Klarabergsviadukten 63, 111 64, Stockholm, Sverige)

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, Födelsedatum, Namn, Köpuppgifter

Rättslig grund
Berättigat intresse (för att underlätta vår interaktion med dig)

Varifrån samlar vi in personuppgifter

  • Kontaktuppgifter, Födelsedatum, Namn samlas in direkt från dig;
  • Köpuppgifter genereras automatiskt.

Vi överför dina uppgifter till följande kategorier av mottagare
Företag inom Food Folk Group, McDonald's globala företag, leverantörer av CRM-verktyg, konsultföretag inom digital produktutformning och programvaruteknik.

Överföringar till tredjeländer
Vi överför dina personuppgifter till Förenta staterna, Storbritannien och Nya Zeeland till våra personuppgiftsbiträden och underbiträden för att säkerställa att det avsedda ändamålet uppfylls. När vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES använder vi antingen standardavtalsklausuler eller beslut om en adekvat skyddsnivå som en överföringsmekanism. Du kan hitta länder med beslut om adekvat skyddsnivå här och de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen kan hittas här.

Information om krav på att lämna personuppgifter enligt lag eller avtal
Ej tillämpligt.

När du använder vår mobilapp, gör beställningar i appen och betalningar, genomför vi analyser av hur du gör detta för att förstå dina preferenser. Baserat på det kan vi sedan skicka våra rabatter och erbjudanden till dig.

Personuppgiftsansvarig
Food Folk Sverige AB (registrerad adress: Klarabergsviadukten 63, 111 64, Stockholm, Sverige)

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, Födelsedatum, Demografisk information, Enhetsdata, Kön, Namn, Köpdata, Webbplats- och sociala mediedata, Appanvändningsdata, Plats (om dina enhetsinställningar tillåter detta)

Rättslig grund
Berättigat intresse (för att genomföra analyser)

Varifrån samlar vi in personuppgifter

  • Kontaktuppgifter, Födelsedatum, Demografisk information, Kön, Namn, Webbplats- och sociala medieuppgifter samlas in direkt från dig;
  • Enhetsdata, Köpuppgifter, Appanvändningsdata, Plats genereras automatiskt.

Vi överför dina uppgifter till följande kategorier av mottagare
Företag inom Food Folk Group, McDonald's globala företag, leverantörer av CRM-verktyg, marknadsförings- och analysföretag.

Överföringar till tredjeländer
Vi överför dina personuppgifter till Förenta staterna, Storbritannien och Nya Zeeland till våra personuppgiftsbiträden och underbiträden för att säkerställa att det avsedda ändamålet uppfylls. När vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES använder vi antingen standardavtalsklausuler eller beslut om en adekvat skyddsnivå som en överföringsmekanism. Du kan hitta länder med beslut om adekvat skyddsnivå här och de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen kan hittas här.

Information om krav på att lämna personuppgifter enligt lag eller avtal
Ej tillämpligt.

Du lämnar nu McDonalds.se

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Välj en McDelivery-partner
Levereras från
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.