McDonald's byter till bestick av trä – minskar användandet av plast med 28 ton per år

06-04-2021

De senaste åren har McDonald’s i Sverige minskat sin plastanvändning med 120 ton, visar McDonald’s hållbarhetsrapport som offentliggörs idag. Nu tillkännager restaurangkedjan även att de fasar ut sina plastbestick till förmån för alternativ i trä. Med den förändringen närmar McDonald’s sig en minskning med 150 ton i årsförbrukning. 

I McDonald’s nya hållbarhetsrapport framgår det att 120 ton plast har försvunnit från McDonald’s gästförpackningarna sedan 2018. Det har skett genom om att McDonald’s bytt ut hela eller delar av plastförpackningar till pappersalternativ, tagit bort onödigt material, hittat cirkulära lösningar och helt slutat med ballonger och därmed ballongpinnar i plast. Nu väljer McDonald’s även att ersätta sina plastbestick med alternativ i trä. Plastbesticken kommer fasas ut under sommaren och bytet sker successivt för att inget material skall gå till spillo i onödan.

Utfasningen är en åtgärd av flera som vidtas för att McDonald’s i Sverige helt ska eliminera engångsplast i gästförpackningar. Arbetet för att utveckla mer hållbara gästförpackningar är också en del i McDonald's globala hållbarhetsarbete som bland annat innehåller mål om att alla gästförpackningar ska produceras av förnybart, återvunnet eller certifierat material senast 2025 och att alla McDonald’s restauranger runt om i världen till samma år ska ha börjat återvinna 100 procent av dess gästförpackningar.

- McDonald's i Sverige har som ambition att vi skall minska utsläppen av koldioxid från vår egen verksamhet till nära noll år 2030. Trots ett utmanande år där fokus primärt har legat på att skapa trygghet för våra medarbetare och gäster givet pandemin fortsätter vi att ta steg i den riktningen. Vi har tagit nästa steg i arbetet med minska plasten i våra gästförpackningar och installerat ytterligare 30 laddstolpar för elbilar i anslutning till våra restauranger, vilket möjliggjort 2,8 miljoner kilometer fossilfri körning för våra gäster. Dessutom har vi skapat ett cirkulärt system där vi tar tillvara på använd frityrolja från våra restauranger och använder den som drivmedel för våra egna transporter, säger Henrik Nerell, hållbarhetsansvarig på McDonald's i Sverige.

McDonald’s använda frityrolja från pommes frites används som bränsle för transporter till och från restaurangerna. När oljan i McDonald’s fritöser har gjort sitt så samlas den in från samtliga McDonald’s restauranger i Sverige. Oljan hämtas av Svensk Fettåtervinning som kör den till Norrköping där oljan renas. Den renade frityroljan levereras till Neste som använder den för att tillverka HVO, ett förnyelsebart bränsle som McDonald’s transportpartner HAVI använder när de levererar varor till restaurangerna.

- Med vår storlek kan tillsynes små förändringar göra stor skillnad. Vårt cirkulära system där vi återanvänder frityroljan från våra egna restauranger innebär att vi minskar utsläppen från våra transporter, säger Henrik Nerell, hållbarhetsansvarig på McDonald's i Sverige.

- Som Sveriges största restaurangkedja har vi en unik möjlighet att påverka vilken framtid vi vill se. Omställningen mot större miljönytta, hållbara material och ökad cirkularitet och återvinning är redan igång, samtidigt som vi vet att vi har mycket kvar att göra. Resan för att göra vår verksamhet ännu mer hållbar i framtiden fortsätter, säger Joachim Knudsen, vd på McDonald's i Sverige.

Läs hela hållbarhetsrapporten på www.mcdonalds.se.
 

För mer information, kontakta:

Presstjänsten på McDonald’s Sverige, 08-740 85 05, media@se.mcd.com

File Type: application/pdf

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.