McDonald’s höjer ambitionen för klimatarbetet: ska uppnå netto noll utsläpp från den globala värdekedjan senast 2050

10-05-2021

Som en av de första globala restaurangkedjorna åtar sig McDonald´s att nå netto noll klimatrelaterade utsläpp senast 2050. Målet inkluderar hela McDonald’s verksamhet,  både företagets egna klimatrelaterade utsläpp och utsläppen från leverantörskedjan. McDonald’s uppdaterar även sitt klimatmål till 2030, som sattes 2018 inom ramen för Science Based Target Initiative, och avser att minska klimatutsläppen snabbare för att bidra till att Parisavtalets 1,5 gradersmål kan uppnås.

Idag presenterar McDonald´s ett nytt globalt klimatmål om att nå netto noll för hela värdekedjan inklusive leverantörer till 2050. I samband med den nya målsättningen kommer även McDonald’s 2030-mål revideras för att möta den höjda ambitionen från Science Based Target Initiative, som innebär mål som leder till att Parisavtalets mål för att hålla uppvärmningen under 1,5 grader nås. De nya 2030-målen kommer att innefatta både restaurangkedjans egen klimatpåverkan och de klimatutsläpp som sker i värdekedjan.

- Att McDonald´s höjer ribban och sätter nollmål i hela värdekedjan globalt kommer påverka restaurangbranschen och dess leverantörer i hela världen. Att sätta ambitiösa mål, arbeta med utsläpp i värdekedjan, redovisa transparent; det driver på andra företag att minska sina utsläpp och detta kommer vi se mer av under 2020-talet. Nu visar McDonald´s vägen för andra multinationella företag, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitativet

McDonald´s i Sverige är sedan 2012 medlem i företagsnätverket Hagainitiativet, vars medlemmar arbetar för att nå netto noll klimatrelaterade utsläpp från egen verksamhet till 2030. McDonald’s i Sverige uppnådde redan 2020 en minskning av egna utsläpp med 40 procent i jämförelse med referensår 2012. Idag går 80 procent av leveranserna till restaurangerna med förnybart bränsle och returtransporterna används för både återvinning och återanvändning av material och 100 procent av elen från McDonald’s verksamhet är förnyelsebar. Även användningen av engångsplast genomgår sedan ett par år tillbaka ett omfattande utfasningsarbete. Totalt har McDonald’s i Sverige minskat årsförbrukningen av engångsplast med över 150 ton och idag är över 90 procent av förpackningsmaterialet på McDonald’s i Sverige av papper, antingen återvunnet sådant eller från certifierat hållbart skogsbruk.

- Med vår storlek bidrar varje initativ, stort som smått, till att göra skillnad på riktigt. Att vi som en av de första globala restaurangkedjorna fattar beslut om att nå netto noll klimatrelaterade utsläpp senast 2050 känns helt rätt. Vi har fram tills idag tagit stora kliv både i Sverige och globalt för att minska vårt klimatavtryck, men det är dags att vi accelererar vårt arbete ytterligare och fortsätter att minska vårt klimatavtryck för att säkerställa att vi kan nå netto noll senast 2050, säger Joachim Knudsen, vd, McDonald´s Sverige.

 

File Type: application/pdf

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.