McDonald's: ”Öppna dörren för Sveriges unga”- ska anställa 10 000 fram till 2024

05-10-2021

Coronakrisens effekter på arbetsmarknaden har slagit särskilt hårt mot unga enligt Ekonomifakta, som drivs av Svenskt Näringsliv. Ungdomsarbetslösheten ligger på historiskt höga nivåer och uppgår idag till över 28 procent. Forskning pekar på risker för stora konsekvenser senare i livet för ungdomar som inte får möjlighet att ta klivet in på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att ge ungdomar hopp, möjligheter och framtidstro. McDonald´s har öppnat dörren in till arbetsmarknaden för unga sedan starten i Sverige 1973. Nu åtar sig McDonald´s i Sverige att anställa 10 000 fram till 2024. Redan nu inför sommaren anställs 2 500 nya medarbetare. Samtidigt uppmanar McDonald´s i ett upprop till att fler ska göra mer för att fler ungdomar ska få jobb.

- Jag är stolt över att vi på McDonald’s har en gedigen historia av att anställa och utbilda ungdomar. Över 200 000 svenskar har inlett sin yrkesbana och lärt sig arbetslivets grunder på våra restauranger. Därför gläder det mig enormt att vi trots världsläget kan anställa över 2 500 nya medarbetare fram till sommaren och skapa 10 000 arbetstillfällen för unga fram till 2024. Vi tittar inte på ursprung och letar inte efter erfarenhet i rekryteringsprocessen. Istället väljer vi medarbetare baserat på driv och personlighet. Min förhoppning är att vårt synsätt kan inspirera och hjälpa andra organisationer att också öppna dörren för våra ungdomar, säger Joachim Knudsen, vd McDonald´s Sverige.

McDonald´s-modellen

Att anställa nya och motivera befintliga medarbetare är en tidskrävande och komplex process. För att hjälpa företagare har McDonald´s-dokumenterat sin modell i en inspirationsguide som innefattar allt från ansökan och rekrytering till utbildning och interna karriärmöjligheter. Med hjälp av guiden vill McDonald´s uppmana företagare som har möjlighet att stötta unga att vara med och bidra för att minska risken för långsiktiga effekter för dagens ungdomsgeneration i spåren av pandemin.

- Att känna tryggheten som en anställning ger gör att jag kan tänka på vad jag vill göra i framtiden istället för att känna en stress över att behöva hitta ett jobb. Den känslan är också tydlig bland mina kollegor på McDonald´s som är mycket mer avslappnade än mina kompisar som just nu är arbetssökande. Att ha en inkomst skapar helt nya förutsättningar för min framtid, nu kan jag spara pengar för att ta körkort och till ett eget boende i framtiden, säger Bastian Garpstål, anställd på McDonald´s Brunna Park sedan den 25 mars 2021.

McDonald´s-modellen finns tillgänglig att ladda ner här.

För mer information, kontakta:

Presstjänsten på McDonald’s Sverige, 08-740 85 05, media@se.mcd.com

File Type: application/pdf

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.