Söker du jobb? Här kommer våra bästa tips!

Tips till dig som ska sätta ihop ett CV för första gången

Alla erfarenheter räknas

Har du inte samlat på dig några direkta arbetslivserfarenheter som du kan använda i ditt CV är det viktigt att du försöker tänka kreativt och inkluderar andra intressanta saker du har gjort. Kanske har du deltagit i något spännande skolprojekt, varit aktiv i en förening, haft praktik, passat barn, ägnat dig åt en fritidsaktivitet eller har andra slags erfarenheter som kan visa på att du är engagerad och driven. Se även till att du har med eventuell utbildning, även om den inte är avslutad.

Var personlig

För att sälja in dig själv och ge arbetsgivaren en introduktion till vem du är kan du inleda ditt CV med några rader om dig själv, dina ambitioner och vad du kan tillföra till arbetsplatsen du söker dig till. Försök lämna ett personligt avtryck så att du sticker ut från mängden. 

Sätt en struktur

Du hittar massor av färdiga CV-mallar att använda gratis online. Strukturera dina erfarenheter i rätt ordning, med den mest relevanta erfarenheten högst upp. På så sätt kan arbetsgivaren snabbt avgöra om ditt CV är intressant för rollen.

Dina styrkor

Om du inte har så mycket arbetslivserfarenheter att ha med i ditt CV kan du i stället lyfta fram dina personliga färdigheter. Du kanske är bra på att leda, är van vid att jobba i grupp eller har en kreativ förmåga som är värd att nämna. Ta med allting som du tror kan vara bra för arbetsgivaren att veta.

Fråga nära och kära

Det kan vara svårt att få ner sina erfarenheter och personliga kompetenser på papper. Om du fastnar, ta hjälp av familj och/eller vänner som kan identifiera erfarenheter eller egenskaper hos dig som du själv inte reflekterat kring.

Rätt info

Se till att alla kontaktuppgifter och din personliga information stämmer. Namn och telefonnummer ska alltid finnas med men du kan också lägga till mailadress och bostadsadress. Det kan vara bra för arbetsgivaren att se om du bor på samma ort som arbetsplatsen, eller om du planerar att flytta dit. Sådana detaljer kan du förslagsvis skriva i din personliga presentation.

Redo med referenser

När du söker jobb kan arbetsgivaren vilja kolla referenser innan ni skriver anställningskontrakt. Har du ingen tidigare arbetsgivare att använda som referens kan du i stället fråga en annan vuxen i din närhet, som en förälder, tränare, lärare eller fritidsledare.

Inga slarvfel

Se till att du inte har gjort några slarvfel, att du stavat rätt och att ditt CV i sin helhet är tydligt och lättöverskådligt. Du kan alltid be någon i din närhet läsa igenom det en extra gång så att du inte missat någonting.

Dags för intervju? Grattis!

På en intervju tar arbetsgivaren reda på om du passar för tjänsten. Det är också ett sätt för dig att se om jobbet kommer passa dig. För att ha så goda förutsättningar som möjligt är det viktigt att du förbereder dig.

Läs på om arbetsgivaren

På så sätt visar du att du är intresserad och engagerad och kan också förbereda dina svar bättre ju mer du vet om företaget. Har du själv frågor eller funderingar, skriv ner dessa och ta med till intervjun. Att ta med papper och penna är alltid en bra idé för att anteckna viktig information.

Ta reda på hur intervjun kommer att gå till

Se till att du vet hur intervjun kommer att gå till innan du går dit. När du blir kallad, fråga om det är något särskilt du bör förbereda eller tänka på. Känns något otydligt efter att du har blivit kallad på intervju kan du alltid ringa tillbaka och fråga.

Öva, öva och öva!

Det kan vara en bra idé att öva på att bli intervjuad och du kan ta hjälp av en kompis eller vuxen för detta. Fundera på vilka frågor som kan tänkas ställas och hur du skulle besvara dem. Exempel kan vara hur du agerar i stressiga situationer, hur du samarbetar med andra eller vad som är viktigt för att du ska trivas på en arbetsplats.

Förberedelser

Se till att i god tid ha planerat vad du ska ha på dig, hur du tar dig dit och hur lång tid det tar. Att komma i tid till en intervju är A och O! Se också till att du har stängt av din telefon innan intervjun börjar så att den inte ringer eller låter under samtalet.

Nervös? Ingen fara!

Det är helt normalt att vara nervös inför en intervju. Du kan tala om för den som intervjuar dig att du är det, det visar att du är ärlig. Om du behöver, ta ett djupt andetag och fundera någon sekund innan du besvarar frågor.

Tänk på ditt kroppsspråk!

Se till att du lyssnar uppmärksamt på den som intervjuar dig. Anteckna det du behöver för att säkerställa att du får med allt. När du pratar, försök hålla ögonkontakt. Är det flera som intervjuar dig, se till att tala till alla.

Efter intervjun

Avsluta intervjun med att fråga när du kan förvänta dig återkoppling. Har du inte hört något inom den angivna tiden kan du ringa och fråga om status. Om du får ett nej-tack, fråga om arbetsgivaren har möjlighet att ge dig feedback som du kan ta med dig inför nästa gång du söker jobb.

Vill du söka jobb hos oss på McDonald’s?

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.