Källsorterar ni på era restauranger?

Ja, allt avfall återvinns.
Antingen som material eller som energi i kommunernas fjärrvärmenät.
Ett antal restresurser hämtas på restaurangerna av de bilar som levererar varor till restaurangerna vilket minimerar behovet av ytterligare transporter.
En del av det som hämtas återanvänds och annat går till materialåtervinning.


 

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.