Vad är McDonald´s affärsidé/vision?

Global Brand Vision: Our customers favourite place and way to eat.

Vår mission: Med glimten i ögat ger vi våra gäster en god stund i deras vardag genom att erbjuda en unik upplevelse där alla är välkomna.

Våra värderingar:
·  Allt vi gör baseras på vad våra gäster vill ha.
· Nöjda gäster ska vara vår utgångspunkt i alla våra handlingar och beteenden.
· Vi ska agera, tänka och fatta beslut som är till nytta för våra gäster och vi ska arbeta för att skapa en långsiktig relation och ett långsiktigt förtroende hos våra gäster.
· Allt vi gör ska genomsyras av kvalitet.
· Vi ska aldrig vara nöjda och slå oss till ro, utan fokusera på ständig förbättring med en positiv attityd om att alltid göra rätt saker och på rätt sätt.
· Allt vi gör ska präglas av en hög integritet.
· Vi ska stå upp för vilka vi är och vad vi gör. Vi ska agera med mod och hänsyn, ärligt och rättvist, och alltid stödja varandra och de beslut vi fattar i de forum vi tillsammans verkar inom.
· Vi ska alltid agera utifrån systemets bästa.
· Vi ska ta rätt beslut med systemets bästa för ögonen. Vi ska på ett osjälviskt sätt planera våra handlingar för att bygga ett allt starkare system av franchisetagare, moderbolaget och våra leverantörer.
· I all kommunikation ska vi vara öppna, uppriktiga och visa respekt.
· Vi ska vara lyhörda och vi ska lyssna med avsikt att förstå andras synsätt.
· Vi ska involvera rätt personer av systemets intressenter i våra beslut och skapa en miljö av öppenhet.
· I alla sammanhang ska vi ta ansvar för våra handlingar och för våra beteenden.
· Vi ska ta ansvar för våra beslut och handlingar, för våra individuella roller och för hur våra individuella bidrag är till nytta för systemet. En person som tar ansvar och tar hänsyn till all tillgängliga fakta i beslutsprocessen, har tålamod och har modet att fatta beslut effektivt så att rätt åtgärder vidtas.


 

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.