Vilken är kopplingen till Ronald McDonald hus och McDonald´s?

McDonald’s är en viktig aktör bakom tillkomsten av Ronald McDonald Hus i Sverige.
Dels tog familjen Paul och Iréne Lederhausen på McDonald’s initiativ till Ronald McDonald Barnfond 1990 och dels är McDonald’s i Sverige den enskilt största bidragsgivaren.
Även McDonald’s gäster bidrar med pengar i sparbössorna eller via Swish. Totalt har Ronald McDonald Barnfond kunnat samla in och dela ut drygt 100 miljoner kronor sedan den bildades 1990.
McDonald’s samlar in pengar till Ronald McDonald Barnfond via insamlingsbössor på sina restauranger och en helg om året går 10 procent av all försäljning till Ronald McDonald Barnfond. McDonald’s betalar också en stor del av de administrativa kostnaderna så att insamlade medel från privatpersoner, företag och stiftelser i högre grad kan gå direkt till ändamålet. Läs gärna mer om Ronald McDonald Barnfond här. 


 

Beställ McDelivery via våra McDelivery-partners

Välj en leveranspartner för att fortsätta
Du lämnar nu McDonalds.se
Du lämnar nu McDonald's Sveriges webbsida för en en webbplats som kontrolleras av tredje part. Sidan tillhör inte McDonald's Sverige. Innehåll, uttalanden eller åsikter på den sidan ansvarar inte McDonald's Sverige för.